Курсова робота «Удосконалення системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 13.12.2009 21:18 · від Nin4ik_Sav · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Державне регулювання зед в україні 5 1.1. Система державного регулювання ЗЕД в Україні: загальна характеристика 5 1.2. Органи державного регулювання ЗЕД 9 1.3. Формування зовнішньоекономічної політики держави 15 2. Правові засади та зміст митно-тарифного регулювання зед в україні 19 2.1. Сутність та роль митно-тарифного регулювання в системі державного регулювання ЗЕД 19 2.2. Правові засади митно-тарифного регулювання в Україні 21 3. Вплив членства у сот на систему митно-тарифного регулювання в україні 27 Висновки 34 Література 36

Висновок

Ситуація з митної діяльності в Україні в останні роки змінилась у позитивний бік. За п’тнадцять років існуування незалежної України, організація діяльності митниці починає набирати обертів і стає найважливішою частиною визначення України як розвиненої країни іншими державами.

Митно-тарифне регулювання — один із видів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який заснований на використанні цінового фактора впливу на зовнішньоторговий обіг. Його сутність полягає у стягненні мита з імпортного товару, що прямо захищає внутрішній ринок і внутрішні ціни і дає можливість національним товаровиробникам одержувати додатковий прибуток за рахунок підвищення загального рівня цін на вітчизняні товари.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні потребує удосконалення, що сприятиме поліпшенню структури зовнішньоторговельного обороту підприємств і організацій; збільшенню якісних поставок на внутрішній ринок: зниженню вартості товару іноземного походження на внутрішньому ринку; попередженню випадків контрабанди, поліпшенню вартісного співвідношення експорту й імпорту в регіональному розрізі; попередженню випадків фальсифікації товарів та ін. Але деякі кроки по удосконаленню вже зроблені, внесенні зміни до Митного тарифу України передбачають зменшення та усунення диференціації ставок ввізного мита, встановлення повних ставок на рівні пільгових, заміну специфічного та комбінованого мита на адвалерне мито.

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є структурний аналіз і тенденції експорту-імпорту товарів, аналіз результатів впровадження зниженого адвалерного мита на рівень захисту національного виробництва по окремих групах товарів, вивчення світового досвіду лібералізації ринків різних країн у період вступу до СОТ.

Макроекономічними цілями митного регулювання в Україні на сьогоднішньому етапі є:

- забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку;

- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, у тому числі зовнішньоекономічних зв'язків суб’єктів ВЕД України;

- створення найбільш сприятливих умов для включення економіки України в систему світового поділу праці.

Функції робочого апарату Митно-тарифної ради України здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи. Тобто таким є ДМСУ, де створено відповідний відділ.

Митно-тарифна політика формується та регулюється на основі наступних законодавчих актів:

Закон України „Про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992 № 2097;

Закон України „Про Митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371;

Декрет Кабінету Міністрів України „Про Єдиний митний тариф України” від 11.01.1993 № 4-93;

Митний кодекс України.

Враховуючи зміни у законодавстві з питань митно-тарифного регулювання, які відбулися останнім часом, прийняття Митного тарифу України, побудованого на новій версії Гармонізованої системи опису та кодування товарів, а також необхідності удосконалення діяльності Митно-тарифної ради, пропонується скасувати положення Декрету Кабінету Міністрів України „Про Єдиний митний тариф України” та Закону України „Про Єдиний митний тариф”.

Замість зазначених законодавчих актів запропоновано прийняти проект Закону України „Про засади митно-тарифного регулювання” у якому визначити усі питання митно-тарифного регулювання, у тому числі щодо зміни ставок мита та діяльності Митно-тарифної ради.

Деякі шляхи вдосконалення митно-тарифного регулювання ЗЕД в Україні:

• застосування відповідно до норм ГАТТ/СОТ антидемпінгових та компенсаційних мит з метою захисту вітчизняних виробників;

• зменшення, де це виправдано, різниці між тарифними ставками подібних товарів, з метою зменшити стимули для порушень в частині класифікації товарів і, відповідно, зменшення «сірого імпорту»;

• посилення контролю за використанням пільг у митному оподаткуванні; впорядкування механізму надання таких пільг (в тому числі з метою зменшення суперечностей у їх нормативному регулюванні, що часто призводять до судових суперечок з державою);

• проведення переговорного процесу та укладення двосторонніх міждержавних угод щодо спрощення митних процедур та активізації боротьби з контрабандою у відносинах з країнами – основними торговельними партнерами України;

• вдосконалення засобів митного контролю, зокрема в частині адекватного встановлення митної вартості товарів, з метою запобігання явній та прихованій контрабанді та ввезенню товарів, небезпечних для здоров’я людей та довкілля;

• посилення фінансового контролю в сфері експортного ціноутворення, зокрема, фінансового моніторингу зовнішньоторговельних операцій, які потенційно мають ознаки зловживань та фіктивності;

• вдосконалення методів пост-аудиту (який здійснюється митними органами після ввезення і митного оформлення товарів);

• розширення співробітництва податкових і митних органів в частині проведення податкових перевірок суб’єктів господарської діяльності, які беруть участь у ланцюзі перепродажу ввезених товарів;

• налагодження обміну інформацією про порушників законодавства між державними контролюючими органами;

• подальшого розвитку методів аналізу ризиків і використання інформаційних технологій, розвиток проекту «електронна митниця».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?