Курсова робота «Аналіз якості продукції підприємства», 2008 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 12.12.2009 22:03 · від годз · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ i. Теоретико-методологічні аспекти аналізу якості продукції підприємства 1.1. Суть, завдання та інформаційне забезпечення аналізу якості продукції підприємства та її впливу на інші показники 1.2. Методика аналізу якості продукції підприємства та впливу на інші показники Розділ ii. Аналіз якості продукції ват „майстер” та її впливу на інші показники діяльності 2.1. Економічна характеристика діяльності ВАТ „Майстер” за 2006 – 2007 рр. 2.2. Аналіз асортименту та структури випущеної продукції за 2006-2007 рр. 2.3. Аналіз якості продукції на ВАТ „Майстер” за 2006-2007 рр. Розділ iii. Шляхи забезпечення підприємства високоякісною продукцією Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Якість продукції - на сьогодні дуже актуальна тема, тому нами обрано саме цю тему для розгляду, висвітливши її у трьох розділах курсової роботи.

Перший розділ складається з двом підпунктів. По смисловому значенню цей розділ є вступним тому що розкриває основні моменти в темі. Так перший підпункт містить в собі інформацію про поняття та показники якості продукції, а другий підпункт - необхідність оцінки якості продукції, оскільки детальне вивчення причин зміни якості продукції надає можливість відпрацювати заходи щодо її підвищення.

Другий розділ включає відомості про основні задачі економічного аналізу, про різноманітні фактори що в певних умовах можуть впливати на якість, а також описуються три основні способи виконання плану за сортністю. Також в розділі можна знайти розрахунки підвищення рентабельності з підвищенням якості продукції, таблиці де вказані основні параметри випуску продукції. Крім цього в даному розділі аналізується такий важливий показник якості продукції, як брак. Тут можна сказати, що важливими умовами профілактики браку є: висока культура й організація виробництва; стабільний ритм роботи і постачання, впровадження у виробництво сучасних технологій і устаткування; кваліфікація персоналу, його дисциплінованість і відповідальність. Отже, рівень браку - це передусім показник якості роботи, налагодженості технологічних процесів і чіткої організації виробництва, це також показник порушення ритму виробництва, погіршення організації та контролю за виробництвом.

Метою третього розділу є пояснення механізму забезпечення підприємством високоякісною продукцією. В розділі 3 йдеться про служби стандартизації та сертифікації, у також про держконтроль за якістю. Крім цього в кінці розділу є докладний опис таких видів технічного контролю як летучий, інспекційний, стаціонарний і змінний

Отже, можна сказати, що одним з важливих показників діяльності промислових підприємств є якість продукції. Її збільшення - одна з форм конкурентної боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на продукцію і збільшенню прибутковості не тільки за рахунок об'ємів продажу, але й за рахунок більш високих цін на продукцію. Однак, як правило. підвищення якості продукції потребує додаткових затрат і збільшує собівартість одиниці продукції. Ріст об'єму випуску за рахунок якості відображається через собівартість, ціну, прибуток і є об'єктом економічного аналізу.

Інформація, яка використовується для аналізу якості продукції, охоплює практично всі сторони об’єкту, що аналізується, тобто відомості о конструкції, технологічних процесах виготовлення, засобах і предметах праці, результатах виробництва і реалізації, рекламі. Джерелами інформації можуть бути патенти, нормативно-технічна документація, акти випробувань, дані лабораторного контролю, фізико-хімічних показників, відомості відділів технічного контролю, журнали і графіки бездефектної здачі продукції.

Працюючи над цією курсовою, я дійшла до висновку, що керування якістю - досить складний, дорогий і трудомісткий процес. Як на мене, в теперішніх умовах модель керування якістю, при якій кожен робітник відповідальний за результат своєї діяльності є більш придатний, ніж створення жорстких систем покарання і контролю, оскільки з плином часу все більше керівників переконуються, що надійний трудовий колектив - одна з суттєвих запорук вдалого бізнесу. Крім того, на прикладі АТ ВТ „Майстер” чітко видно, що один з суттєвих чинників випуску доброякісної, конкурентноспроможної продукції є оновлення морально і матеріально застарілих основних фондів, які не відповідають сучасним технічним, екологічним, ресурсозберігаючим вимогам. Це оновлення дозволить значно підвищити якість продукції, що випускається.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення