Дипломна робота «Вивчення запозиченої лексики на уроках читання в початковій школі», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 12.12.2009 20:38 · від оксана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I. Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі 1.1. Склад української лексики з погляду її походження. Іншомовні елементи в складі української лексики 1.2. Питання про вживання іншомовних слів 1.3. Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів до вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів Висновки до розділу I Розділ II. Практичний аналіз опрацювання іншомовних слів на уроках читання в початковій школі 2.1. Досвід учителів початкових класів у формуванні лінгводидактичних основ методики роботи над іншомовним словом(констатуючий експеримент) 2.2. Методика та результати дослідження розвитку пізнавального інтересу учнів 3-4 класів до слів іншомовного походження на уроках читання(формувальний експеримент) Висновки до розділу II Загальні висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Оптимізація навчально-виховного процесу у початковій школі не можлива без піднесення ефективності уроку, пошуків нових форм і методів роботи, які б забезпечили не лише успішне засвоєння певного теоретичного матеріалу та вироблення практичних навичок, а й активізували б пізнавальну діяльність учнів, спонукали б їх до творчого пошуку, самостійного дослідження, сформували б стійкий інтерес до навчальної дисципліни. Адже одне з основних завдань учителя і полягає в тому, щоб допомогти школяреві вчитися з інтересом, не «проходити» науки, а заглиблюватися в їх цікавий, таємничий світ.

В.О.Сухомлинський зазначав, що без високої культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці, що погане читання – ніби брудне вікно, крізь яке нічого не видно. Сучасне життя вимагає від кожного певного рівня освіченості, рівня поінформованості. Тому без читання, без слова цього не досягти.

Словник української мови – це понад 200 тисяч слів. Він складався у процесі тривалого історичного розвитку і є продуктом багатьох епох. Його формування та розвиток тісно пов’язані з історією українського народу. Збагачення лексичного складу української мови відбувалося і за рахунок запозичення слів з іноземних мов.

Слово – це основне знаряддя праці вчителя, тому провідне місце серед навчальних дисциплін у початкових класах належить урокам рідної мови, читання, де особливу увагу слід приділяти роботі зі словом.

Великі можливості для формування інтересу до слова, мови має запозичена лексика, яка у будь-якій мові становить певний шар лексики і поширена у всіх її стилях, глибоко входить у живе народне мовлення, підлягає тим же фонетичним, словотворчим, лексико-семантичним закономірностям, що й інші слова української мови. Читанки для 3, 4 класів вміщують певну кількість іншомовних слів, які входять у тексти різних стилів. Тому процес вивчення іншомовних слів на уроках читання в цих класах став предметом нашого дослідження, а організація і проведення таких уроків читання – його об’єктом. Це дослідження було проведено в школах № 8, 20, 23, 25, 30. На нашу думку, рівень оволодіння мовою, зокрема і іншомовною, учнями 3 – 4 класів достатній. У деяких школах, зокрема у Житомирській міській гуманітарній гімназії № 23, проводиться систематична робота над цією групою лексики. Тому на базі цієї школи ми спробували розробити експериментальну систему роботи над чужомовною лексикою в початковій школі і експериментально перевірити ефективність цієї системи.

Можна вважати безсумнівним, що для того, щоб слова – корінні та іншомовні не були для дітей мертвим знаком, німим, непривабливим, нецікавим, треба розкрити учням дивовижний внутрішній їх зміст і цим викликати зацікавленість ним як словом, мовним явищем. Цьому сприяють певні види вправ, тести, робота зі словниками тощо(див. додаток 3)

Все це підвищує якість роботи над словом, зокрема і запозиченим, на уроках читання в 3 – 4 класах початкової школи.

Результати цього дослідження апробовано на студентсько-викладацькому науково-методичному семінарі «Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 9 квітня 2009 року. Основні результати дослідження опубліковані в науковій статті: «Іншомовна лексика на уроках читання в початковій школі(3 клас)»// Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – с. 82-85.

Дослідження не вичерпало всіх аспектів проблеми, яка розглядається. Перспективними, на нашу думку, є подальше вивчення педагогічних умов рівня засвоєння іншомовної лексики на міжпредметній основі, проблема введення до навчальної програми і підручників початкової школи найважливіших відомостей з лексикології, зокрема етимології.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?