Курсова робота «Облік та розподіл накладних витрат», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.12.2009 19:10 · від OBLIKOVKA · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сутність накладних витрат 1.1. Поняття і склад накладних витрат 5 1.2. Механізм розподілу накладних витрат 10 1.3. Сучасні проблеми 14 Розділ 2. Аналітичний огляд розподілу накладних витрат 2.1. Правове забезпечення розподілу накладних витрат 20 2.2. Способи розподілу накладних витрат 30 2.3. Контроль і управління накладними витратами 37 Розділ 3. Шляхи вдосконалення розподілу накладних витрат 45 Висновок 53 Список використаних джерел 55 Додатки

Висновок

Таким чином, аналізуючи практично і в спеціальній літературі підходи до питання вдосконалення розподілу витрат на обслуговування й управління, можна дійти висновку про однорідність способів розв’язання цієї проблеми, що зводиться до пошуків обґрунтованої бази розподілу. Водночас порушена проблема має широку основу для розгляду.

Виходу вітчизняних промислових підприємств із кризи сприяє запровадження на них організаційно-економічного механізму управління процесом розподілу накладних витрат. Такий механізм є складною багаторівневою системою, основними складовими якої є: нормування, планування та прогнозування, їх облік та розподіл, аналіз та поточний контроль, внутрішній аудит та економічне стимулювання.

У роботі на основі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду визначено класифікаційні ознаки формування накладних витрат підприємства та запропоновано їх класифікацію за цільовим призначенням. Розроблена класифікація допоможе спеціалістам-практикам проводити ефективно розподіляти нанакладні витрати і вести їх облік на всіх стадіях розвитку виробництва.

Аналіз рівня, структури та динаміки накладних витрат на промислових підприємствах дав змогу визначити тенденції їхньої зміни в нестабільних умовах господарювання. Частка цих витрат у загальній сумі витрат на виробництво продукції є значною і має тенденцію до збільшення. Шляхи зниження накладних витрат на вітчизняних підприємствах треба шукати в напрямах зниження витрат з оплати праці працівників загальногосподарських підрозділів, послуг допоміжних цехів, обслуговуючих господарств і сторонніх організацій. З цих позицій у роботі запропоновано здійснювати на підприємствах постійний контроль за рівнем ефективності розподілу накладних витрат.

Зауважимо, яким би чином не розподілялися непрямі витрати, безумовної точності й стовідсоткової обґрунтованості в розподілі досягти неможливо, за винятком випадків, коли усі витрати на обслуговування виробництва й управління належать до одного виду продукції, тому є прямими. Раніше вчені-економісти багато уваги приділяли методології розподілу непрямих витрат. Найважливіше значення має управління непрямими витратами з метою їхнього неухильного зниження. Нині на перший план повсякденної роботи має виступати майбутнє управління витратами. Саме цим питанням найменше уваги приділяють теоретики і практики з питань бухгалтерського обліку, хоча рентабельність виробництва, результати господарської діяльності залежать насамперед від зниження витрат, а не від обраного способу їхнього отримання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?