Курсова робота «Методика аудиту нематеріальних активів», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.12.2009 19:08 · від OBLIKOVKA · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 5 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5 1.2. Облік нематеріальних активів 10 1.3. Мета, завдання та об’єкти аудиту нематеріальних активів 13 Розділ 2. Організація проведення аудиту нематеріальних активів на підприємстві 19 2.1. Ознайомчий етап 19 2.2. Складання плану і програми аудиту нематеріальних активів на підприємстві 21 2.3. Методика аудиту нематеріальних активів на підприємстві 23 Розділ 3. Шляхи удосконалення організації і методики аудиту нематеріальних активів 31 Висновки 36 Список використаних джерел 39 Додатки

Висновок

З розвитком ринкових відносин стає все більш зрозумілим, що так названі матеріальні активи не є єдиним фактором, який забезпечує дохідність організації, і що існують інші їх види, які не мають такої класичної ознаки, як предметна субстанція, не можуть грати важливу роль в процесі отримання підприємством прибутку.

Нематеріальні активи є невід'ємною складовою частиною господарських коштів. До нематеріальних активів ставляться об'єкти, які не мають фізичні властивості, але забезпечують можливість одержання доходу протягом тривалого періоду часу або постійно, а також вартість права користування природними ресурсами, землею, права на винахід, авторського права, патентів, товарних знаків, прав на ноухау, торговельних марок та ін. Нематеріальні активи являються одним з принципово нових об'єктів бухгалтерського обліку, що з'явилися в її теорії та практиці на етапі становлення та розвитку ринкових відносин України.

Важливим є розуміння, що нематеріальні активи як економічна і облікова категорія характеризується такими основними взаємообумовленими і взаємопов’язаними компонентами, як:

- відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;

- корисність в реалізації цілей по виробництву продукції (наданню послуг, виконанню робіт) і в управлінні самою фірмою (підприємством);

- перспективність отримання прибутку не тільки в даний момент часу, але і в майбутніх періодах господарської діяльності.

Із сказаного вище можна сказати, що нематеріальні активи є специфічним об’єктом аудиту і тому потребують більше уваги при їх перевірці, ніж будь-які інші активи. Процес аудиту нематеріальних активів повинен бути детально поетапно спланований.

Всі нематеріальні активи оцінюються в бухгалтерському обліку по первісній вартості, тобто в сумі фактичних витрат, що включають витрати на їхнє придбання, на одержання консультацій, пов'язаних із захистом прав, витрати на маркетингові дослідження.

Первісна вартість нематеріальних активів погашається шляхом нарахування зношування й включення його у витрати виробництва або обігу.

Оприбуткування нематеріальних активів провадиться на підставі відповідних документів: свідоцтв на право користування, патентів, актів приймання робіт з розробки програмного забезпечення, протоколів про внесення активів й узгодження їхньої вартості й ін. Вони повинні містити опис об'єкта, його первісну вартість, порядок використання, строк експлуатації.

Підставою для списання вибулих нематеріальних активів є акти передачі, акти їхнього списання, протоколи зборів акціонерів, учасників товариств із обмеженою відповідальністю й ін. Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по їхніх видах у картках аналітичного обліку.

Облік стану й руху нематеріальних активів здійснюється на активному рахунку 12 "Нематеріальні активи".

Для обліку зношування нематеріальних активів використається пасивний рахунок 133 "Зношування нематеріальних активів".

Щоб перевірити правильність інформації відображеної у документах первинного та синтетичного обліку призначений аудит.

Аудит нематеріальних активів містить у собі встановлення відповідності застосовуваної підприємством методики обліку нематеріальних активів вимогам нормативних актів, що регулюють формування собівартості продукції (робіт, послуг) і фінансових результатів, а також вимогам відповідних стандартів і положенням, що встановлюють правила їхнього обліку.

Аудит обліку нематеріальних активів включає наступні операції:

- перевірка операцій обліку надходження й створення нематеріальних активів;

- перевірка обліку амортизації нематеріальних активів;

- перевірка обліку вибуття нематеріальних активів;

- перевірка оподатковування в операціях з нематеріальними активами;

- вирахування ПДВ при вибутті нематеріальних активів;

- перевірка даних по нематеріальних активах у звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення