Курсова робота «Стратегія зниження витрат виробництва», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 09.12.2009 14:42 · від Kytsunia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Стратегія зниження витрат. Її місце в стратегічному наборі. Особливості формування 5 Розділ іі. Загальна оцінка підприємства. Аналіз витрат. Стратегічний аналіз 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Трест Артемшахтострой» 19 2.2. Аналіз загальної суми витрат на виробництво 21 2.3. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції 26 2.4. Аналіз матеріальних витрат і трудомісткості продукції 28 Розділ ііі. Розробка та оцінка стратегії 31 Висновки 34 Список використаної літератури 36

Висновок

Метою будь-якого підприємства є досягнення економічного ефекту від діяльності. Економічний ефект може бути виражений залежно від цілей створення і діяльності підприємства як через прибуток, так і через досягнення яких-небудь соціальних, екологічних і інших поліпшень. Більшість підприємств прагнуть максимізувати прибуток, а це неможливо без аналізу собівартості продукції, окремих витрат на виробництво і реалізацію продукції, виявлення резервів зниження собівартості і впровадження рекомендацій по зниженню витрат на підприємстві. Тільки комплексно аналізуючи витрати на виробництво, правильно визначаючи резерви їх зниження, підприємство зможе досягти своєї мети і не програти своїм конкурентам.

Витрати підприємства в 2008 р. нижче за витрати в 2007 р. на 3810 тис. грн. Зменшення витрат відбулося за матеріальними витратами (3616 тис. грн. або 13,77% по відношенню до структури витрат), відрахуваннями на соціальне страхування (18 тис. грн. або +2,65% по відношенню до структури витрат), іншими витратами (233 тис. грн. або +2,34%), амортизацією (131 тис. грн. або +0,24%), комерційними витратами (4 тис. грн. або 0%). Найбільше зменшення витрат сталося по статті матеріальних витрат (3616 тис. грн.). Збільшилися витрати по статті заробітної плати – на 192 тис. грн. (+8,55% у структурі витрат).

Таким чином, фактична собівартість всієї проведеної продукції в 2008 році вища за рівень 2007 р. на 283 тис. грн., або на 2,4%.

Отримані дані свідчать про неефективність роботи підприємства, погіршення показників собівартості продукції. Як основні резерви зниження собівартості продукції, як і окремі витрати, можуть виступати в даному випадку зміна структури випуску продукції, від якої дуже сильно залежать витрати, а також зниження рівня питомих змінних витрат надалі і зниження рівня постійних витрат.

Найбільшою мірою на рівень витрат матеріалів роблять вплив такі чинники, як зміна витрат матеріалів на одиницю продукції і зміну обсягу виробництва.

Однією з головних стратегій зниження витрат на підприємстві є підвищення обсягів виробництва, яке впливає на зменшення витрат на одиницю продукції (1 грн. будівельно-монтажних робіт), а отже, на кінцеву ціну одиниці продукції і розмір прибули.

Якщо збільшити обсяг виробництва на підприємстві до рівня 18434 тис. грн. (рівень 2007 р.), то це дозволить досягти економічного ефекту в сумі 614,48 тис. грн.

Значні резерви також лежать в області економії матеріалів, а також зниженні їх витрати. Скорочення виробничих потужностей на Заводі «Деталь» буд в 2003-2004г., поліпшення ситуації з контролем якості продукції, підвищення кваліфікації робітників дозволить підприємству скоротити витрати на матеріали на 20%. При цьому економічний ефект від впровадження цих заходів буде рівний 905 тис. грн.

Досягти зниження витрат можна також, скоротивши суми амортизаційних відрахувань, заморозивши невживані основні фонди. Економічний ефект від такого заходу буде рівний 214 тис. грн. (на підприємстві основні фонди використовуються на 60%).

Також ефективною є стратегія зниження умовно-постійних витрат. Економія від такого зниження за умови збільшення об'ємів будівельно-монтажних робіт до 18434 тис. грн. складе 1324 тис. грн.

Тільки комплексне дослідження стратегій зниження собівартості продукції, окремих витрат дозволяє досягти підприємству економічного ефекту і конкурентоздатного положення на ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?