Курсова робота «Стратегія зниження витрат», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 09.12.2009 14:38 · від Kytsunia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Стратегія зниження витрат як елемент упраління підприємством 6 1.1. Витрати виробництва та їх види 6 1.2. Стратегія. Стратегія зниження витрат. Особливості формування 10 Розділ іі. Загальна характеристика та стратегічний аналіз тов «кідді» 15 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика ТОВ «Кідді» 15 2.2. Аналіз та оцінка виробничих витрат ТОВ «Кідді» 17 2.3. Стратегічний аналіз ТОВ «Кідді» 22 Розділ ііі. Розробка та оцінка стратегії підприємства тов «кідді» 28 Висновок 32 Список використаної літератури 35

Висновок

Пошук шляхів зниження витрат виробництва в сучасних умовах слід розглядати як фактор підвищення прибутковості й ефективності роботи підприємств, забезпечення їх стабільності в ринковому середовищі, розширення можливостей внутрівиробничої реструктуризації відповідно до змін кон’юнктури ринків збуту продукції.

Величина витрат у багатьох випадках визначається як головний критерій у виборі варіантів розвитку підприємств. У вітчизняній практиці більшість досліджень у сфері витрат виробництва здійснені в умовах адміністративно-командної системи господарювання, коли основну увагу звертали на обґрунтування методів і форм обліку витрат виробництва, залишаючи недостатньо вивченими методи управління витратами. В умовах рецесії змінюється підхід до управління витратами як з боку держави, так і з боку власників підприємств.

Підвищення самостійності підприємств у формуванні витрат виробництва і зниження контролю з боку держави за їх ефективним здійсненням сприяли необґрунтованому їх зростанню порівняно з іншими результатами господарювання.

Таким чином управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого підприємства.

Побудову та вдосконалення системи управління витратами на підприємствах пропонується здійснювати шляхом:

- виділення основних понять і процедур, системи управління витратами;

- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;

- формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства;

- побудови інформаційної системи; адаптації документообороту до обраної інформаційної системи;

- розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.

Проаналізувавши господарську діяльність підприємства ТОВ „Кідді” за 2006-2008 роки можна зазначити, що на підприємстві за період 2007-2008 роки витрати на виробництво збільшились на 5,2 тис. грн, в основному за рахунок збільшення витрат на оплату праці.

Загалом фінансовий стан підприємства ТОВ „Кідді” за 2006-2008 роки можна вважати стабільним.

Але незначні зростання доходів потребують кардинальних змін у підприємницькій політиці організації.

На мою думку наступні стратегії підвищать успішність діяльності підприємства:

- по-перше, слід зайнятись широкою рекламною політикою, деякі грошові затрати сьогодні дадуть завтра більш великі прибутки;

- по-друге, потрібно налагоджувати зв’язки з новими фірмами і організаціями – це дасть змогу зменшити закупівельну вартість комплектуючих деталей і відповідно зменшити ціну продажу комп’ютерної техніки та аксесуарів, що дасть змогу гідно конкурувати з іншими підприємствами;

- по-третє, розширити асортимент надання послуг у сфері інформаційних технологій, стати наприклад Інтернет-провайдером, що дасть додаткові прибутки;

- і нарешті, потрібно на постійній основі проводити маркетингові дослідження ринку збуту, адже інформація про стан ринку інформаційно-комп’ютерних технологій дуже важлива, дає змогу динамічно коректувати господарську політику підприємства що покращує діяльність фірми.

На підприємстві ТОВ „Кідді” є резерви для зниження витрат виробницва, так тільки по одному типу програмного забезпечення, що виробляється на фірмі резерв зниження витрат становить 200 грн. Вцілому резерви для зниження витрат виробництва складають 4850 грн.

В цілому відмітимо, що зниження витрат виробництва на підприємстві ТОВ „Кідді” можна досягти в результаті:

- застосування ресурсозберігаючої технології, що забезпечує економію матеріалів та енергії, вивільнення робітників;

- чіткого дотримання технологічної дисципліни, що призводить до скорочення втрат від браку;

- використання технологічного обладнання, особливо такого, що дорого коштує в економічно ефективних сферах та режимах;

- збалансованої експлуатації виробничих потужностей, що призводить до скорочення вартості основних засобів, незавершеного виробництва та запасів продукції;

- розробки оптимальної стратегії технічного розвитку підприємства, що забезпечує раціональний рівень витрат на створення технічного потенціалу підприємства;

- підвищення організаційного рівня виробництва, що призводить до скорочення втрат робочого часу, тривалості виробничого циклу і, як наслідок, зниження собівартості продукції та величини оборотних засобів підприємства;

- запровадження ефективних систем внутрішньовиробничих економічних відносин, що сприяють економії всіх видів ресурсів, підвищенню якості продукції;

- раціоналізація організаційної структури системи управління виробництвом а значить, скорочення витрат на управління, підвищення його ефективності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?