Курсова робота «Організаційна структура управління підприємством різних розмірів і форм власності», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 08.12.2009 01:46 · від Dimk@ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Організаційна структура управління підприємством 6 1.1. Законодавче забезпечення щодо управління підприємством 6 1.2. Системний підхід як основа управління діяльністю підприємств 10 1.3. Сутність та особливості управління підприємствами в умовах кризи 17 Розділ 2. Аналіз особливостей організації управління діяльністю підприємств 25 2.1. Дослідження ефективності організації управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу 25 2.2. Оцінка ефективності формування контролінгового механізму в системі управління підприємством 28 2.3. Визначення причин і характеру внутрішніх змін у системі управління 31 Розділ 3. Шляхи удосконалення щодо структури управління підприємством 34 3.1. Удосконалення сучасних концептуальних підходів і методів проведення змін в системі управління підприємством 34 3.2. Удосконалення управління підприємством в умовах кризи 39 Висновки 41 Список використаної літератури 43 Додатки 48

Висновок

Підприємство — організована система, що не віртуально, а стабільно функціонує в просторі та часі заради досягнення конкретних економічних результатів. Постійний характер діяльності зумовлює існування системи управління, що теж є постійною і функціонує в стабільному режимі — за визначенням.

Ідея необхідності постійних, навіть випереджуючих змін в стабільно функціонуючій системі управління, що простежується у вітчизняній літературі під впливом зарубіжних авторів, викликає занепокоєння. \\ реалізація в поєднані з «революційною» концепцією реінжинірингу, яка сповідує руйнівні методи перебудови, плідних результатів дати не в змозі.

Потрібні не зміни заради змін, а зміни, що проводяться, керуючись доцільністю, здоровим глуздом, бажанням збереження стану економічної безпеки підприємства. Вони є виправданими, коли зміни в зовнішньому середовищі потребують адекватної реакції з боку системи управління або такі зміни прогнозуються; коли відбуваються суттєві зміни у власному об'єкті та необхідні адекватні рішення в організаційній структурі; коли стають відомими нові наукові результати, здатні покращити справу; нарешті, коли підприємство-знаходиться в кризовому стані.

Ефективними заходами щодо змін у системі управління можуть бути, по-перше, доцільне використання гнучких, матричних структур, які доповнюють стабільно функціонуючу систему, по-друге, проведення за необхідності повної або часткової реструктуризації з використанням ефективних методів та їх комбінацій, по-третє, превентивні заходи стратегічного характеру, що пов'язані з новими науковими здобутками. Реінжиніринг у його існуючому вигляді та баченні застосовувати в цьому разі безглуздо.

Антикризове управління - це певним чином організований вид менеджменту, спрямований на запобігання та подолання ознак кризового стану підприємства протягом усього життєвого циклу діяльності підприємства за допомогою добре налагоджених механізмів (економічних, нормативно-правових, методологічних тощо).

Кожне підприємство, яке опинилося у кризовому стані, формує свою концепцію антикризового управління, яка враховує особливості цього підприємства та причини кризового стану.

Подальшого розвитку потребують дослідження в напрямі пошуку ефективніших інструментів реалізації антикризового управління підприємством.

Сучасні процеси глобалізації світової економіки, зусилля України з інтеграції економіки країни у світову систему господарювання привели до посилення конкуренції як на світових, так і на внутрішньому ринку України. Таким чином, конкурентоспроможність різнорідних підприємств залежить від правильного підбору видів діяльності, встановлення пропорції між ними, раціонального розташування компонентів, тобто від повноти і раціональності застосування системного підходу.

Для ефективного функціонування система контролінгу повинна бути націлена на своєчасне виявлення і використання нових резервів, а також на прийняття кваліфікованих управлінських рішень для запобігання чи подолання кризових ситуацій. Контролінговий механізм - основна ланка в системі інтеграції управлінських рішень і аналітичного апарату підприємства, тому його впровадження буде сприяти підвищенню якості управлінських рішень та досягненню мети діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?