Реферат «Освіта та її місце у моєму житті», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 07.12.2009 12:32 · від Graf · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Характерні особливості освіти та їх значення.5 1.1. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання 1.2. Значення освіти в житті людини РОЗДІЛ 2. Школа – рідний дім 14 2.1. Загальна історія школи-гімназії №27 м. Черкаси 2.2. Яскраві моменти шкільного життя і їх організація РОЗДІЛ 3. Одержання вищої освіти як мета освіти 20 3.1. Мотиви отримання вищої економічної освіти 3.2. Власне бачення освідченої людини Висновки 23 Список використаної літератури та джерел 25

Висновок

Отже, якщо сподіватися, очікувати, що освіта впродовж усього життя дасть певні наслідки, то варто враховувати, що вона є об’єктивною, реальною потребою людського чинника розвитку саме сьогодні. Зазначимо, що висока і систематична освіта впродовж життя вкрай необхідна не лише людям з певною вже набутою освітою і стабільним соціальним статусом у суспільстві, а й тим, кого зараховують до так званих кризових, маргінальних соціальних груп, та ще для тих, хто працює, хто потребує освітніх послуг, максимально наближених до місця роботи чи проживання.

На основі вивчення і аналізу психолого-педагогічних та наукових джерел з теми реферату нами встановлено, що культура та освіта залишаються в центрі уваги усього світового співтовариства. Вони виступають як провідні чинники суспільного прогресу і розвитку цивілізації.

Взаємодія культури та освіти може розглядатися в різних аспектах:

• на рівні соціуму, в історичному контексті;

• на рівні конкретних соціальних інститутів, сфери чи середовища розвитку людини;

• на рівні навчальних дисциплін.

Освіту людини та освітню систему розглядають тільки в конкретному соціокультурному контексті, у зв'язку з багатогранністю їх відношень.

Освіта виконує соціокультурні функції:

• є способом соціалізації особистості і наступності поколінь;

• середовищем спілкування і залучення до світових цінностей, досягнень науки і техніки;

• прискорює процес розвитку і становлення людини як особистості, суб'єкта, індивідуальності;

• забезпечує формування духовності в людині та її світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів.

Отже, розуміння того, що школа є складною відкритою системою і об'єктом управління, допомагає сконцентрувати увагу керівників загальноосвітнього навчального закладу, учителів, учнів на визначення цілей і способів досягнення результату, на створення умов належного функціонування педагогічного процесу, відбір змісту і використання різноманітних форм, методів і засобів навчально-виховної роботи. У цьому випадку управління педагогічною системою дозволяє зберегти її цілісність і одночасно змінювати, впливати на дію її окремих компонентів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?