Дипломна робота «Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.12.2009 20:03 · від Вадим · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Теоретичні основи аналізу оборотності оборотних коштів підприємства 9 1.1. Поняття, склад та джерела утворення оборотних коштів підприємства 9 1.2. Показники використання оборотних коштів підприємства 13 1.3. Нормування оборотних коштів 16 1.3.1. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах 17 1.3.2. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві 22 1.3.3. Норматив оборотних коштів у майбутніх періодах 25 1.3.4. Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції 25 1.4. Нормативно-законодавче регулювання аналізу балансу підприємства 26 1.5. Ефективність використання оборотних коштів 29 2. Аналіз господарської діяльності Чемеровецького підприємства теплових мереж 36 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників Чемеровецького підприємства теплових мереж 36 2.2. Аналіз собівартості послуг 45 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 48 2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 54 3. Прогнозування показників оборотності оборотних коштів 58 3.1. Експонентна середня 58 3.2. Модель Холта-Уінтерса 66 3.2.1. Модель Холта 66 3.2.2. Модель Холта-Уінтерса 68 3.3. Метод згладжування помилок (метод Трігга) 76 3.4. Метод Трігга-Ліча 86 Висновки 96 Перелік посилань 99

Висновок

Економіка перехідного періоду має ряд особливостей і якщо їх на враховувати в управлінні виробництвом, то це спричинить небажані соціально-економічні наслідки.

Основними напрямками роботи підприємства в області управління джерелами оборотних коштів є:

- визначення потреби підприємства в оборотних коштах;

- визначення наявності власних оборотних коштів і приведення їх обсягів до оптимально значення;

- визначення нормативу оборотних коштів і приведення власних оборотних коштів до цього значення;

- вживання заходів, щодо повернення у розпорядження підприємства суми дебіторської заборгованості;

- припинення виконання робіт для неплатоспроможних замовників;

- визначення обсягу виробництва продукції з урахуванням рівня беззбитковості виробництва;

- скорочення управлінських, усунення непродуктивних витрат, інтенсифікація методів виробництва;

- поступове збільшення обсягу статутного фонду підприємства для фінансування власних оборотних коштів.

Отже, щоб не допустити Чемеровецьке підприємство теплових мереж до банкрутства можна збільшити ефективність використання оборотних коштів за рахунок таких заходів:

- зменшення виробничих запасів поліпшенням організації матеріально-технічного постачання, зменшенням дальності їх транспортування;

- економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, суворого дотримання норм витрат матеріалів на одиницю продукції;

- удосконалення розрахунків із замовниками та вжиття інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;

- упорядкування ціноутворення, застосування дійової системи економічного стимулювання;

- поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення (прискорення та здешевлення перевезень, поліпшення організації складського господарства, оптимізація величини запасів, використання більш дешевих матеріалів тощо);

- скорочення тривалості виробничого циклу (механізація, автоматизація виробництва, застосування потокових методів організації, підвищення змінності, зменшення міжопераційного часу);

- економія матеріалів у виробництві, використання відходів.

При виборі постачальників та споживачів слід враховувати такі чинники:

- відповідність виробничої потужності постачальників потребі підприємства у матеріалах;

- якість і ціну матеріалів;

- репутацію постачальника або споживача;

- територіальну віддаленість постачальника (споживача) та оперативність поставок;

- умови розрахунків, можливість надання кредиту.

Але основною причиною збільшення ефективності використання оборотних коштів та виходу із кризи є, на мою думку, кращі розрахунки перед Чемеровецьким підприємством теплових мереж людей, організацій. Адже основною ланкою доходів даного підприємства є саме розрахунки перед ним. Через неоплату послуг воно не може розрахуватися з постачальниками газу, видати заробітню плату своїм працюючим, а також не може поміняти обладнання, матеріали. А для того, щоб люди, організації могли оплатити дані послуги, потрібно ці питання вирішувати на державному рівні.

Держава повинна звертати більшу увагу на стан комунальних підприємств країни, допомагати їм, а саме надавати довгострокові кредити під низькі відсотки, не затримувати оплату пільговикам, прийняти закони, які б дозволили підприємствам використовувати жорсткіші заходи до неплатників, скасувати частину боргів, врегулювати цінову політику щодо тарифів, надати підприємствам можливості самостійно вирішувати більшість питань щодо їхньої діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?