Курсова робота «Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.12.2009 14:30 · від Кевін · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття та сутність банкрутства 4 1.1. Поняття банкрутства підприємства 4 1.2. Причини банкрутства 8 2. Аналіз фінансового стану підприємства як засіб оцінки ймовірності банкрутства 13 2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства, ліквідності і платоспроможності 13 2.2. Аналіз імовірності банкрутства 22 3. Процедура відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом 26 3.1. Шляхи подолання банкрутства, особливості антикризисного управління 26 3.2. Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України 29 3.3. Наслідки визнання підприємства банкрутом 35 Висновки 39 Література 41

Висновок

В результаті проведеного дослідження були зроблені наступні висновки:

Існування інституту банкрутства зумовлено необхідністю розв’язання проблем, пов’язаних з неплатоспроможністю суб’єктів господарської діяльності. Його значення полягає в тому, що, з одного боку, з господарського обігу при ліквідації виключаються неплатоспроможні суб’єкти, що сприяє оздоровленню ринка, а з іншого боку - цей інститут дає можливість добропорядним та відповідальним підприємствам, організаціям реорганізувати свою діяльність та отримати шанс для досягнення фінансової стабільності.

Передбачена законодавством про банкрутство можливість застосування до неплатоспроможних підприємств, які опинились у тяжкому становищі, реорганізаційних процедур дозволяє їм відновити статус повноцінних суб’єктів ринкових відносин, заохочує підприємницьку ініціативу і ризик, оскільки в разі невдачі вони в значній мірі будуть захищені від тяжких наслідків банкрутства. Однак поряд з тим, банкрутство може бути використано в неправомірних цілях, що представляє собою навмисне (фіктивне) оголошення підприємства банкрутом для того, щоб приховати перекачування коштів, пограбування вкладників та інші фінансові злодіяння. Звертаючи увагу на цю двобічність результатів проведення банкрутства, приходимо до висновку, що процедура банкрутства повинна підлягати жорсткому регулюванню з боку держави, перш за все через законодавчі акти та інші документи нормативно-правового характеру. Механізм проведення процедури банкрутства зумовлює той факт, що законодавство про банкрутство є однією з найважливіших складових частин правової бази ринкової економіки в кожній країні.

Відповідно до діючого законодавства України щодо боржника може бути застосована така позасудова процедура банкрутства як досудова санація та наступні судові процедури:

- розпорядження майном боржника;

- мирова угода;

- санація (відновлення платоспроможності боржника);

- ліквідація боржника.

Підбиваючи підсумки усьому вищесказаному, можна зробити висновок, що механізм банкрутства підприємств можна розглядати як діючу форму перерозподілу суспільного капіталу з метою більш ефективного його використання. На відміну від України, де інститут банкрутства є відносно новим явищем, в розвинутих країнах він завдяки своїм функціям протягом тривалого часу залишається невід’ємним інструментом ринкового регулювання економіки. Виходячи з функцій, які виконує інститут банкрутства, є цілком логічним, що його існування є вигідним не лише для окремо взятих суб’єктів господарювання, а й для держави, а значить і для всього суспільства в цілому. На жаль, сьогодні інститут банкрутства в Україні має дещо інший характер, ніж у розвинутих країнах, адже із-за фінансової кризи в країні банкрутами технічно є більшість господарюючих суб’єктів. Тому буде дуже доречним розглядати механізм банкрутства не як спосіб ліквідації підприємства та повернення боргів кредиторам, а саме як спосіб фінансового оздоровлення українських підприємств. Необхідною умовою пошуку шляхів оздоровлення підприємств є проведення аналізу причин банкрутства. Аналіз причин виникнення банкрутства свідчить, що багато в чому фінансова неспроможність підприємства визначається неефективністю фінансового менеджменту. Але найголовнішою передумовою банкрутств в Україні є, на мою думку, не стільки недостатній рівень кваліфікації менеджерів та їх прихильності до агресивних форм здійснення фінансової діяльності, скільки економічна та політична нестабільність в країні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?