Курсова робота «Фінанси державних підприємств», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 04.12.2009 10:18 · від Юра · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних учених щодо форм та методів управління фінансами державних підприємств: 1.1. Аналіз монографічних досліджень.6 1.2. Аналіз публікацій у періодичній літературі 8 2. Нормативно-правове регулювання фінансової діяльності державних установ 11 3. Характеристика джерел формування фінансових ресурсів державних підприємств 15 4. Формування і використання прибутку державних підприємств 18 5. Організація фінансового планування та фінансової роботи на державних підприємствах 22 Висновки 26 Список використаної літератури . 28 Додатки

Висновок

Управління фінансами державних підприємств полягає у здійсненні суб'єктами, визначеними законодавчим або адміністративним порядком, повноважень з метою досягнення державою як власником цих підприємств певних економічних, соціальних, фінансових, екологічних або інших результатів в інтересах усього суспільства. Розробка системи управління фінансово-економічним потенціалом державних підприємств є особливо актуальною саме зараз, коли більшість таких підприємств, трансформувавши систему господарювання, опинилися у важких умовах внаслідок невміння використовувати власний фінансово-економічний потенціал, оскільки прибуток таких підприємств є здебільшого прямою запорукою добробуту держави (або у вигляді прибутку в формі прямого вилучення чи дивідендів, або опосередковано шляхом випуску продукції чи виконання робіт стратегічного значення). Отже, на сьогодні постала нагальна потреба у реформуванні системи управління об'єктами державної власності та корпоративними правами з метою підвищення ефективності роботи державних підприємств, поліпшення контролю за їх діяльністю, створення конкурентного середовища в економіці.

Серед найголовніших цілей політики у сфері управління державними підприємствами слід виділити: розвиток нормативно-правової бази функціонування державних підприємств; чітке розмежування прав і відповідальності між управлінцями та власниками; оптимізацію структури власності; найбільш ефективне виконання державою своїх соціальних функцій тощо. Для досягнення зазначених цілей необхідно вирішити ряд завдань: 1) провести класифікацію та повну інвентаризацію об'єктів державної власності; 2) створити реєстр державного майна; 3) оптимізувати кількість об'єктів державної власності шляхом чіткого переліку підприємств, які мають залишитись у державній власності; 4) запровадити щоквартальний фінансовий моніторинг на основі документальних перевірок діяльності державних підприємств за умови організаційного забезпечення органів уповноважених управляти державним майном, та залучення незалежних експертно-аналітичних центрів; 5) розробити дійовий механізм аналізу ділових зв'язків держпідприємств з їхніми партнерами (постачальниками, посередниками, одержувачами продукції) на предмет запобігання завдаванню збитків державі внаслідок некоректної цінової політики, виникненню конфлікту інтересів; 6) встановити певні форми звітності для державних підприємств, які виробляють суспільні блага; 7) розробити критерій ефективності для державних підприємств, що працюють у ринкових умовах, та окремо для підприємств із суспільними інтересами, до яких, крім суто фінансових показників, мають входити показники, що дають змогу оцінити міру досягнення поставлених цілей.

Розглянуті у цій роботі завдання повинні забезпечити зростання ефективності управління фінансами державних підприємств, їх конкурентоспроможність, широке залучення інвестицій та підвищення ринкової вартості об'єктів.

Слід також сказати, що органи виконавчої влади внаслідок поєднання функцій державного управління та господарської діяльності не можуть забезпечити необхідного контролю і впливу на результати виробничої діяльності державних підприємств. Державні службовці, призначені уповноваженими особами з управління правами держави, не мають мотиваційних стимулів для ефективного впливу на їх діяльність. Відсутні норми щодо відповідальності керівництва підприємств за результати праці, що створює умови для зловживань, завдавання збитків державі.

Таким чином, можна відзначити, що відповідно до характеру фінансових зв'язків між державними підприємствами та державними фінансами України в цілому існують більш різноманітні фінансові відносини порівняно з підприємствами інших форм власності, а фінанси державних підприємств є невід'ємною складовою державної фінансової системи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали