Курсова робота «Інститут імпічменту президента: історія і сучасність», 2008 рік

З предмету Право · додано 04.12.2009 02:46 · від You. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Історія становлення інституту імпічменту 5 Причини виникнення інституту імпічменту 5 Імпічмент як особливий порядок обвинувачення посадових осіб держави 7 Класифікаційні види імпічменту 8 Значення імпічменту в сучасній правовій державі 11 2. Імпічмент президента de juro i de facto: світовий досвід 13 Імпічмент в США 13 Імпічмент в країнах ЄС 15 Імпічмент в країнах СНД 19 3. Інститут імпічменту президента в Україні 22 Нормативне закріплення інституту імпічменту в Україні 22 Перспективи вдосконалення інституту імпічменту в Українській державі 24 Висновок 29 Список використаної літератури 31

Висновок

Розглянувши всі пункти плану даної роботи, я прийшла до з’ясування трьох поставлених мною за мету завдань. Я дійшла до висновку, що насправді інститут імпічменту досить довгу історію формування, що пояснюється усвідомленням людини важливості існування такого інституту і відповідно його ретельною розробкою. Імпічмент є найбільш пристосованим до держав, що мають республіканську форму правління. У країнах з парламентською формою правління він поступається місцем політичній відповідальності. У президентських та напівпрезидентських республіках виступає невід’ємним елементом “системи стримувань і противаг”. Та все ж загалом смислове навантаження поняття “імпічмент” вельми різноманітне. В кожній країні цінність імпічменту розуміється по-своєму. Таке різноманітне тлумачення пояснюється тим, що процедура імпічменту в окремих державах істотно відрізняється, застосовується щодо різних суб’єктів і має значно більше відомостей, ніж загальних рис.

Формально в жодній з розвинених демократичних країн глава держави не несе політичної відповідальності за свої дії. В парламентських монархіях і республіках це обґрунтовується, зокрема, тим, що глава держави діє за порадами своїх міністрів. У США цим цілям служить посилання на розподіл функцій законодавчої і виконавчої гілок влади; у Франції – збереження перед Національними Зборами формальної відповідальності уряду, який номінально ділить виконавчу владу з президентом. Проте в США значна частина актів імпічменту містила звинувачення суто політичного характеру (справа Е.Джонсона тощо), а у Франції термін “державна зрада” з’явився в Конституції раніше, ніж був пояснений у Кримінальному кодексі.

Вивчаючи нормативне закріплення інституту імпічменту в нашій країні, я дійшла до наступних висновків. Оскільки Україна Конституцією 1996 року проголосила себе правовою і демократичною державою, то все ж, ґрунтуючись на досвіді зарубіжних країн, впровадження інституту імпічменту стало швидше плюсом у процесі демократизації відносин “держава – народ”. Проте, все ж таки стан закріплення даного інституту переважно є декларативним, що може послугувати подальшому ігноруванню президентом можливості бути притягненим до відповідальності за вчинення неправомірних дій. Бо, як свідчить аналіз вітчизняного законодавства, навіть у разі виникнення обставин щодо усунення Президента України з посади в порядку імпічменту, цю процедуру не можна буде здійснити через відсутність чіткої регламентації процедури (невизначеність стосовно порядку створення спеціальної комісії та її складу, не досить зрозумілий статус осіб “спеціального прокурора” й “спеціального слідчого” та процедура їх обрання чи призначення тощо). Так само прямо не визначені підстави притягнення Президента до відповідальності, що ще раз підтверджує надмірну заполітизованість даної процедури в Україні. Така ситуація нагадує слова Дж. Форда під час перебування в палаті представників: “Що ж тоді є діями, які переслідуються в порядку імпічменту? Єдина чесна відповідь полягає в тому, що діями, які переслідуються в порядку імпічменту, є все те, що більшість палати представників буде вважати такими на даний момент історії”. Проте постає природне українське “АЛЕ”. Судячи з сучасної політичної ситуації, навряд чи представники українського парламенту досягли того рівня правосвідомості, щоб вирішувати подібні питання.

Доцільною є ідея створення інституту імпічменту щодо інших посадових осіб та народних депутатів. Проте, виходячи з логічного аналізу, пріоритетним для України на даний момент є все ж таки розвиток уже існуючого та закріпленого інституту імпічменту. Даний процес обіцяє бути дуже тривалим та складним, адже він може потребувати внесення створення нового закону або, навіть, внесення змін та доповнень до Конституції.

Таким чином, в ході написання курсової роботи я переконалася, що питання застосування імпічменту потребує ще довгих років досліджень не лише з точки зору історії, а й майбутнього. Таким чином ми зможемо точно, юридично правильно обґрунтувати необхідність чи безсенсовність існування інституту імпічменту, уникаючи пустого голослів’я і безпідставної демагогії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали