Реферат «Цивільне право. Джерела цивільного законодавства», 2008 рік

З предмету Право · додано 04.12.2009 02:38 · від You. · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Поетапне становлення традиції цивільного права України у правовому аспекті. 2. Цивільне право України як одна з провідних галузей національного права України: 2.1. Поняття, предмет, метод цивільного права України; 2.2. Особливості функцій та системи галузі. 3. Джерела цивільного законодавства України: поняття, засади, характеристика системи. Висновки Список використаної літератури

Висновок

Дослідивши дану тему, варто тезисно підвести підсумки, виокремивши особливості цивільного права як галузі у його невід’ємному взаємозв’язку з джерелами цивільного законодавства:

1. Розвиток цивільного права України прямо пов'язаний з розширенням цивільно-правових відносин на теренах держави і їх нормативному регулюванні.

2. Поняття цивільного законодавства тісно пов'язане з поняттям цивільного права як галузі права. Якщо цивільне право — це система цивільно-правових норм, то цивільне законодавство — це система нормативних актів, у яких дістали своє втілення цивільно-правові норми. Отже, цивільне законодавство — це форма вираження цивільного права як галузі права.

3. Норми цивільного права регулюють найбільш типові й характерні для певного етапу суспільного розвитку майнові та немайнові відносини. Метод досліджуваної галузі характеризується юридичною рівністю, майновою самостійністю і вільному волевиявленні учасників відносин. До основних функцій слід віднести регулятивну, виховну, охоронну та стимулюючу. Система цивільного права має пандектний характер.

4. При визначенні типології українського цивільного права необхідно враховувати особливості традиції приватного права в України, які полягають у співіснуванні і одночасному впливі в Україні західної і східної традицій приватного права. Так, як бачимо, інститути речового та зобов'язального права мають за основу принципові положення римського права (як правило, в німецькій інтерпретації), в той час як сімейне і частково спадкове право тяжіють до східної традиції.

5. Велике значення в розвитку цивільного права мали Статути, проте на основні тенденції цивілістичних відносин Україна черпає з радянських часів.

6. Специфікою формування радянської правової системи в Україні було те, що вона складалася, як однорідна системі права в більшовицькій Росії. При відсутності тієї чи іншої правової норми як головне джерело права використовували революційну правосвідомість.

7. В розвитку цивільного права на території УРСР можна вирізнити кілька етапів. У перші роки після революції законодавчі акти радянської влади були спрямовані на ґрунтовне знищення дореволюційної правової системи й на створення засад соціальної системи, щоб на цих підставах - після перепочинку у вигляді НЕП-у — будувати нове цивільне право, згодом уже в рамках конституцій 1936 р. та 1963 р.

8. Цивільний кодекс України 2003 р. – перлина українських пандектистів і «права юристів» ХХІ ст., який утілив кращі ідеї цивілістичної науки. 16 січня 2003 р. та 1 січня 2004 р. (відповідно, дати прийняття і набуття чинності), шість книг і 1308 статей найбільшого в історії України кодексу глибинно змінили норми співжиття суспільних інститутів країни.

9. З прийняттям ЦК України білих плям у цивільному законодавстві стало значно менше. Основними нововведеннями у цьому документі були: питання регулювання цивільно-правових відносин звичаєм; норми щодо регулювання правового становища юридичних осіб (класифікація юридичних осіб на осіб приватного права, які створюються відповідно до ЦК України, і на осіб публічного права, які створюються відповідно до владно-розпорядчого рішення органів державної влади, поділ юридичних осіб на товариства і установи; поняття про право власності та інші речові права на нерухомість (наприклад, право користування, сервітут), обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації; зміни в інституті позовної давності (спеціальний строк позовної давності може бути як скороченим – до 1 року, так і продовженим в окремих випадках до 5 і 10 років); питання інституту спадкового права (положення про спадкування за законом та заповітом, поява положення про заповіт з умовою, заповіт подружжя, встановлення сервітуту в заповіті, новий для України спадковий договір, розширення кола спадкоємців у п’яти чергах) тощо.

10. Система актів цивільного законодавства є розгалуженою. Вона включає Конституцію України, Цивільний кодекс України та інші закони, які приймаються відповідно до Конституції, акти Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, інші органи державної влади, органи влади АРК (у виняткових випадках). Цивільно-правові відносини регулюються також в договірному порядку, звичаєм, міжнародними договорами (при ратифікації ВРУ). Органи місцевого самоврядування приймають окремі рішення щодо цивільного законодавства.

11. Вартим уваги стало дослідження питання щодо меж дії законів у часі, в просторі та за колом осіб, що дає можливість розуміти момент визнання нормативно-правового акта чинним та його поширення на територію і на відповідних суб’єктів.

12. Сучасна система джерел цивільного законодавства, незважаючи на об’ємність, не є досконалою і так, як і у кожній галузі потребує постійного реформування з розвитком суспільних відносин. Варто зазначити, що головні недоліки зводяться до великої кількості дублювань норм в різних нормативно-правових актах (наприклад, норми ЦК України та ГК України щодо окремих договорів), а також колізій. Крім того,досить багато питань цивільних відносин регулюються застарілими актами Української РСР.

13. На сучасному етапі розвитку цивільного права істотним є реформування цивілістичної доктрини, результатом якого має бути перехід від "соціалістичної", "радянської" концепції цивільного права до нового розуміння його як категорії, тотожної приватному праву.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали