Курсова робота «Емоційна атмосфера студентської групи», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 02.12.2009 22:24 · від Марія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Проблема емоційної атмосфери студентської групи на сучасному етапі вивчення 1.1. Соціальна група в контексті різних наукових підходів 1.2. Психологічна атмосфера соціальних груп 1.3. Властивості і розвиток студентських груп РОЗДІЛ 2. Особливості емоційної атмосфери студентської групи 2.1. Опис групи досліджуваних 2.2. Характеристика методик, використаних у дослідженні 2.3. Аналіз та інтерпретація емпіричних даних Висновки Список використаної літератури Додатки:

Висновок

Психологічний клімат – це емоційно-психологічний настрій колективу, в якому на емоційному рівні відображаються особисті і ділові взаємостосунки членів колективу, які визначаються моральними нормами та інтересами. Психологічний клімат на емоційному рівні відображає характер ділової співпраці, ставлення до значимих явищ життя. Складається психологічний клімат за рахунок «психологічної атмосфери» – також групового емоційного стану, яка однак, має місце у відносно невеликі проміжки часу і яка в свою чергу створюється ситуативними емоційними станами колективу.

Становлення особистості студента відбувається в академічній групі, яка знаходиться на певному етапі свого розвитку. Характер розвитку особистості значною мірою обумовлений рівнем розвитку групи, до якої особистість включена і в яку вона інтегрована. В академічних групах, які досягли у своєму розвитку рівня колективу, існують сприятливі умови для формування в студентів позитивних якостей особистості, необхідних сучасному фахівцю. Проблема колективу на даному етапі виступає як «остання» проблема, що відноситься до соціальної психології груп, будучи зовсім новою проблемою в структурі соціально-психологічних знань, вона разом з тим задає відповідні напрями для переосмислення багато з того, що накопичено в цій області до цього часу. Підхід до аналізу міжгрупових відносин є подальшим розвитком принципу діяльності: міжгрупове сприйняття само по собі інтерпретується з точки зору конкретного змісту спільної діяльності різних груп.

На основі аналізу емпіричних даних проведеного дослідження можна зробити висновки про те, що тенденції до прояву незалежності, комунікабельності та змагальності у групі, які проявляються у кожного члена групи, впливають на формування і розвиток психологічної атмосфери. Другий аспект, який вдалося з’ясувати в результаті проведеного дослідження, – сприйняття різних чинників психологічної атмосфери відрізняється у підгрупах чоловіків і жінок.

Перша гіпотеза даного дослідження про те, що основні тенденції поведінки членів групи впливають на розвиток емоційної атмосфери у групі підтверджується. Використовуючи методику Q – сортування, вдалося з’ясувати особливості поведінки кожного члена групи, які можуть впливати на формування емоційної атмосфери, а також відмінності у прояві цих тенденцій між чоловіками і жінками. Порівнюючи ці результати з результатами, отриманими з допомогою методики оцінки психологічної атмосфери в колективі А. Фідпера, можна зауважити те, що вищий рівень комунікабельності, який притаманний чоловікам у порівнянні із жінками, сприяє тому, що чоловіки сприймають та оцінюють емоційне тепло, взаємну підтримку та успішність у групі більш позитивно, ніж жінки.

Друга гіпотеза про те, що оцінка психологічної, зокрема, емоційної атмосфери у групі відрізняється у чоловіків і жінок не підтверджується. Карта – схема А. Лутошкіна дозволила виявити, що загалом атмосфера у студентській групі сприймається як позитивна і відмінності у підгрупах чоловіків і жінок є несуттєвими.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?