Курсова робота «Ефективність виробничого потенціалу», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 01.12.2009 10:43 · від Oleg · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу підприємства 5 1.1. Поняття, види та класифікація ресурсів 5 1.2. Поняття виробничо-ресурсного потенціалу та необхідність підвищення його економічної ефективності 9 1.3. Показники ефективності використання виробничого потенціалу 15 Розділ 2. Сучасний стан використання виробничого потенціалу підприємства 20 2.1. Природна, організаційно-економічна та соціальна характеристика ПОСП “Колос 20 2.2. Ефективність використання земельних ресурсів ПОСП “Колос”.23 2.3. Забезпеченість та ефективність використання трудових ресурсів ПОСП “Колос 29 2.4. Матеріально-грошові ресурси та ефективність їх використання у ПОСП “Колос 37 Розділ 3. Основні напрямки підвищення ефективності використання виробничого потенціалу 44 3.1. Шляхи підвищення родючості земель та покращення використання земельних ресурсів 44 3.2. Основні напрямки раціонального використання трудового потенціалу 49 3.3. Резерви зростання ефективного використання основних фондів 56 Висновки і пропозиції 61 Список використаної літератури 64

Висновок

Виробничий потенціал підприємства являє собою матеріальні передумови прискорення науково-технічного прогресу. Між ним і виробничим потенціалом існує безпосередній зв’язок – чим вище техніко-економічний рівень елементів потенціалу і степінь їх використання, тим сильніша матеріально-технічна база НТП.

Економічний потенціал є узагальнюючим показником, який характеризує рівень економічного розвитку і органічно поєднує в собі природні, виробничі, науково-технічні та культурні потреби усього суспільства чи регіону.

Показники стану й ефективності використання основних фондів можна об'єднати в три групи, які характеризують: 1) забезпечення підприємства основними фондами; 2) стан основних фондів; 3) ефективність використання основних фондів. До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними фондами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства.

В структурі посівних площ ПОСП “Колос” переважають зернові і зернобобові культури. В структурі зернових культур перевага надається озимим, які в 2006 і 2008 роках займали відповідно 256 і 300га, в 2007 році підприємство акцентувало увагу на вирощування ярих культур. В 2006 і 2007 роках великий відсоток (25,51 і 25,25%) в структурі посівів відводився під однорічні трави, в 2008 році площі цих сільськогосподарських культур скоротились на 272га. Проаналізувавши зміну показників, бачимо, що площа всіх, вирощуваних у господарстві культур, помітно зменшилась у 2008 році порівняно з 2006. Цей факт пояснюється зменшення площ сільськогосподарських угідь підприємства внаслідок вилучення з обігу господарства частини орендних земель.

Зменшення середньорічної чисельності працівників сприяло збільшенню відпрацьованих одним працівником годин і днів за рік. Виробництво валової продукції в порівняних цінах 2000 року по підприємству збільшилось на 2,35 грн./люд.-год. Такі зміни свідчать про раціональне й ефективне використання трудових ресурсів підприємства, оскільки при зменшенні кількості працівників зростають інші показники, які характеризують повноту і доцільність використання найманої робочої сили. Слід відмітити, що дані зрушення в діяльності господарства свідчать про певний рівень інтенсифікації виробничого процесу.

Ефективність використання виробничих фондів в ПОСП “Колос” підвищилась: зміна показника фондовіддачі 2008 року до 2006, фондоозброєність збільшилась. Про протилежні зміни свідчить підвищення ступеню зносу основних виробничих фондів на 6,59, збільшення тривалості 1 обороту оборотних засобів на 1,04. У 2008 році, порівняно з 2006 роком зменшився показник наявності основних фондів на підприємстві на 129 тис. грн., а також зменшилась середньорічна вартість основних виробничих фондів з 5615,5 в 2006 році до 5483,55 тис. грн. в 2008 році. Коефіцієнт зносу на кінець року становить 6,78 %. У структурі активів підприємства найбільшу питому вагу займають оборотні активи – 52,59%. Необоротні активи займають 47,41% їх вартість становить 1169,5 тис. грн., їх вартість зменшилась на 84,44%. Значно зменшились (95,76%) поточні зобов’язання підприємства. Позитивним зрушенням є збільшення суми власного капіталу господарства.

Показники ефективності господарської діяльності підприємства зросли в 2008 році порівняно з 2006 роком. Це є свідченням того, що методи ведення господарства в ПОСП “Колос” стали більш ефективними та інтенсивними.

Істотного підвищення продуктивності земель ПОСП «Колос» можна досягти завдяки раціональному забезпеченню підприємств основними виробничими фондами і насамперед унаслідок використання сучасної меліоративної техніки, засобів механізації для вирощування сільськогосподарських культур, встановлення необхідного обладнання для експлуатації меліорованих систем на індустріальній основі. Потрібно впровадити комплексну механізацію поверхневого поливу і засоби автоматизації управління водогосподарськими системами за агрометеопараметрами з використанням мікропроцесорної техніки.

Підвищення трудового потенціалу є основою будь-якої кадрової політики. Перше місце по важливості серед факторів впливу на ефективність використання робочої сили, займає система оплати праці. Саме заробітна плата є стимулом, який приводить робітника на його робоче місце. Заробітна плата повинна допомагати робітникові задовольняти свої потреби. Якщо робітник буде повністю забезпечений, то його робота буде більш ефективна і результативна, що досить суттєво для діяльності господарства.

Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основних фондів і виробничих потужностей є зростання обсягу виробництва продукції. Великим резервом збільшення продуктивної роботи виробничого устаткування є максимально можливе скорочення його простоїв.

Для підвищення рівня інтенсивного використання основних фондів має своєчасне здійснення заходів щодо заміни та модернізації фізично спрацьованого і технічно застарілого устаткування. Для підтримання порівняно високого технічного рівня виробництва у ПОСП «Колос» треба щорічно замінювати 4-6% і модернізувати 6-8% діючого парку машин, устаткування та інших видів знарядь праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення