Курсова робота «Організація екологічного моніторингу басейну річки Полонка в Черкаській області», 2009 рік

З предмету Екологія · додано 28.11.2009 21:32 · від Ксеня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Планшет 2. Умовні позначення 3. Вихідні дані 4. Вступ 5. Розділ I «Екологічна оцінка природних умов басейну річки Полонка в Черкаській області». 1.1. Фізико-географічна характеристика річки Полонка 1.2. Кліматичні умови 1.3. Характеристика ґрунтового покриву 1.4. Гідрологічні та гідрографічні характеристика річки Полонка 6. Розділ II «Організація моніторингу атмосферного повітря в басейні річки Полонка». 2.1. Характеристика джерела забруднення атмосферного повітря в басейні річки 2.2. Розподіл концентрації забруднюючих речовин в атмосфері 2.3. Встановлення категорії небезпечності підприємства та уточнення розмірів санітарно-захисної зони 2.4. Визначення кількості та місць розташування постів спостережень за станом атмосферного повітря 2.5. Визначення речовин, які підлягають контролюванню 7. Розділ III « Організація екологічного моніторингу поверхневих вод річки Полонка». 3.1. Оцінювання фонового стану річки 3.2. Характеристика основних учасників водогосподарського комплексу (ВГК 3.3. Визначення категорій пунктів спостереження та розміщення контрольних створів 3.4. Визначення програм спостережень. 8. Розділ IV « Організація спостереження і контролювання забруднення ґрунтового покриву басейну річки Полонка ». 4.1. Оцінка впливу підприємств на забруднення ґрунтового покриву 4.2. Оцінка забруднення ґрунтів автотранспортом 4.3. Оцінка забруднення ґрунтів пестицидами 4.4. Оцінка забруднення ґрунтів важкими металами 4.5. Оцінка родючості ґрунтів 9. Висновки 10. Список використаної літератури

Висновок

Провівши в даній курсовій роботі організацію екологічного моніторингу у басейні річки Полонка за моніторингом атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтового покриву дає можливість охарактеризувати екологічний стан басейну річки та оцінити вплив основних джерел забруднення на територію басейну.

У басейні річки розташоване одне підприємство – целюлозно-паперове підприємство, яке є стаціонарним джерелом забруднення і відноситься до

I-го класу шкідливості із санітарно-захисною зоною 1000м. Виконавши ряд розрахунків виявлено, що у газоповітряній суміші, що викидає підприємство присутні речовини які перевищують ГДК у 1,5 рази: сірководень, сірчистий газ і відстань формування максимальних приземних концентрацій в межах ГДК для цих речовин становлять 475 і 600м. В басейні річки Полонка існує система спостереження, що контролює та спостерігає за змінами концентрацій речовин в атмосферному повітрі. Пости спостереження є : маршрутні їх 24, пересувні їх 27 та стаціонарні – 1 пост.

В сучасних умовах охорона повітряного басейну спрямовано на максимальне зменшення кількості шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, зберігання рослинності, насамперед лісів. Для ефективної охорони атмосферного повітря необхідно комплекс конструктивно технічних заходів.

Провівши оцінку фонового стану води в річці Полонка, приходимо до висновку, що річка належить до IV класу якості за хлоридами, нітратами і БСК5 - ця вода не придатна для питних потреб, рекреації, риборозведення, для використання у виробництві потребує складної підготовки. Основними забруднювачами води є: промислове підприємство і комунальне господарство міст і сіл, що недостатньо очищають стічні води. Пункт спостереження для річки Полонки відноситься до III-ї категорії та проведення спостереження виконується за такими програмами: скорочена 1

( в гирлі), скорочена 3 (в усіх конкретних створах),періодичність проведення щомісяця та за обов’язковою, що проводяться в основні фази водного режиму. Охорона водних ресурсів полягає в їх раціональному використанні, зменшення об’ємів скидів від учасників ВГК, нормування якості води та ін.

Забруднення ґрунтового покриву у басейні річки Полонка відбувається внаслідок внесення хімічних речовин безпосередньо в ґрунт (зрошувальні стічні води, мінеральні добрива, хімічні засоби захисту рослин тощо) або осадження з опадами чи під дією гравітаційних сил речовин, що містяться у викидах підприємств, транспорту та інших джерел забруднення. Забруднюючі речовини, потрапивши до ґрунту мають здатність до накопичування в ньому. В басейні річки Полонка забруднення ґрунтів внаслідок роботи підприємства становить 0,09%, а забруднення важкими металами ( свинець, ртуть та інші) від автотранспорту становить 2,7%. Щоб запобігти забруднення ґрунтів пестицидами, необхідно переходити на застосування біологічних засобів захисту рослин, природних нетоксичних пестицидів, проваджувати методи екологізації агро виробництва. Навколо всіх міст і промислових центрів слід постійно контролювати вміст у ґрунтах і водах вміст важких металів і виявляти шляхи їх міграції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?