Курсова робота «Бізнес-планування», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.11.2009 15:34 · від ника · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Роль і місце бізнес-плану у процесі діяльності підприємства 5 1.1. Необхідність бізнес-плану при створенні бізнесу 5 1.2. Складові інвестиційного бізнес-плану 9 1.3. Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції 10 1.4. Характеристика продукції, робіт, послуг 11 1.5. Аналіз ринку 12 1.6. Планування обсягів і структури виробництва 14 1.7. Ризики та форми їх страхування 15 1.8. Фінансовий план і стратегія фінансування 16 Розділ 2. Обґрунтування необхідності створення підприємства 19 2.1. Актуальність проекту 19 2.2. Маркетингове дослідження світового і вітчизняного ринку зерна 21 2.3. Технологічна схема процесу і вибір основного технологічного устаткування 24 2.3.1. Маркетингове дослідження ринку устаткування для обробки зерна на зерноочисно-сушильних комплексах 25 2.3.2. Аналіз устаткування для збереження зерна 30 2.3.3. Вибір устаткування для реалізації пропонованого проекту 32 2.4. Івестиційний план 33 2.5. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 34 2.6. Фінансовий план 38 2.7. Ризики та їх страхування 40 Висновки та пропозиції 42 Перелік використаних джерел 48

Висновок

Важливе значення для науково обґрунтованого планування розвитку сільгосппідприємств має бізнес-план.

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, що використовується у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким образом її керівники збираються досягти своєї мети, у першу чергу підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі рости, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.

Бізнес-план є постійним документом; він систематично обновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються усередині фірми, так і на ринку, де діє фірма.

У зв'язку з тим, що бізнес-план являє собою результат досліджень і організаційної роботи, що має метою вивчення конкретного напрямку діяльності фірми (продукту чи послуг) на визначеному ринку й у сформованих організаційно-економічних умовах, він спирається на: конкретний проект виробництва визначеного товару (послуг) — створення нового типу виробів чи надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.); всебічний аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності організації, метою якої є виділення її сильних і слабких сторін, специфіки і відмінностей від інших аналогічних фірм; вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних механізмів, що використовуються в економіці для реалізації конкретних завдань.

Одним з основних документів, що потрібні для роботи, є бізнес-план. Його можуть складати окремі підприємці чи управлінський персонал фірми або групи фірм, які планують здійснювати інвестиційну діяльність, а також спеціалізовані консультаційні фірми.

Останні можуть виконувати весь обсяг робіт зі створення зазначеного документа або надавати спеціалістам підприємств конкретну допомогу у

формуванні структури бізнес-плану, розрахунку окремих показників тощо.

Основними розділами бізнес плану є наступні: характеристика об'єкта, оцінка галузі, характеристика продукції, маркетинг, план і структура виробництва, організаційний план і управління, фінансовий план і стратегія фінансування, оцінка ризиків.

У Запорізькій області є всі необхідні передумови для вирощування високих врожаїв зернових культур. Для цього є всі без винятку передумови. Перш за все, це наші чорноземи. В цілому сприятливі погодно-кліматичні умови дозволяють культивувати більш врожайну, ніж яра, озиму пшеницю. Ми маємо потужну промисловість для випуску мінеральних, в першу чергу, найбільш дефіцитних і енергетично недорогих азотних добрив. Не дивлячись на незрівнянно гірше, порівняно з абсолютною більшістю пшеничних держав світу, матеріально-технічне забезпечення селекційних програм і теоретичних біологічних досліджень, вітчизняна селекція пшениці знаходиться на беззаперечно високому рівні, а низка теоретичних напрямків досліджень (біохімічна генетика якості зерна, фізико-хімічна природа якості клейковини і тіста, генетика насіння) визнаються пріоритетними у світі.

У той же час, область не більше, ніж на 25 - 40 % використовує свої потенційні можливості щодо отримання прибутків від вирощування пшениці. Найбільші втрати у всій низці суб'єктів зернового господарства при цьому несе селянин. Саме це обумовлює наступні загальнодержавні негативні наслідки і збитки або далекі від можливих прибутки всіх причетних до внутрішнього і зовнішнього ринків зерна. Селянин, отримуючи в середньому 20-25 ц зерна у 70-80% випадків шостого-четвертого класів з дуже високою його собівартістю, залишається практично без прибутку. Він не має змоги інтенсифікувати своє виробництво і практично останні 40 років тупцює на одному місці. За цей час всі наші західні сусіди збільшили врожайність пшениці і інших зернових культур у 2-3 рази.

Розвиток зернового комплексу Б Україні стримується за рахунок того, що в країні досить слабко розвинута система переробки і збереження зерна. У зв'язку з тим, що на більшості підприємств, що займаються збереженням зерна, протягом останніх 10 років не проводилося переоснащення ліній післязбиральної обробки, зернопереробки і збереження, то усі вони мають морально і фізично застаріле устаткування і як вихід зі скрутного положення обходяться "косметичними ремонтами" останнього. Зазначені обставини значною мірою знижують ефективність післязбиральної обробки і збереження зерна, приводять до значних його втрат.

У зв'язку з відсутністю власних зернокомплексів у багатьох сільгосппідприємств, вони змушені частину зерна здавати на зберігання, втрачаючи при цьому економічну вигоду, тому що вартість обробки і збереження зерна на елеваторах складає більш 30% від вартості закладеного на збереження зерна.

Усе це дозволяє зробити висновок про те, що в рамках даного проекту доцільно здійснити спорудження власного зернокомплексу, розрахованого на обробку та зберігання 5 тис.т. зерна, оснащеного сучасним устаткуванням для сушіння і збереження зерна.

У рамках проекту пропонується створення зернокомплексу, розрахованого на обробку і збереження 5 тис.т. зерна.

Виробнича діяльність створюваного підприємства буде включати наступні етапи: закупівля зерна з-під комбайна, транспортування зерна до місця обробки, очищення і сортування зерна, сушіння, збереження.

Закупівлю зерна можна здійснювати або на умовах ЕХ\У (самовивіз з-під комбайна) або на умовах франко-елеватор (доставку здійснює виробник зерна). У даному проекті буде обрана умова фанко-елеватор, що не вимагає наявності великої кількості власного транспорту.

У рамках пропонованого проекту збереження зерна буде здійснюватися в 5 циліндричних бункерах, розрахованих на 1 тис.т. кожний.

Закупівля обладнання буде здійснюватися у вітчизняних виробників. Аналіз цін на зерносховища свідчить, що їхня вартість нижче, ніж у польських у 1,2 рази, канадських і американських - майже в 2 рази.

Як показує аналіз, найбільш повний асортимент устаткування для очищення, сушіння і збереження зерна пропонується ВАТ "Карлівський машинобудівний завод", що працює на ринку Східної Європи з 1860 р. і спеціалізується на виробництві і технічному проектуванні широкої гами устаткування для харчової, цукрової, комбікормової й елеваторної галузей промисловості.

Розглянувши 2 варіанти проекту ми дійшли до висновку про те, що За обома варіантами загальний розмір інвестицій складає 6038990 грн. Або 1232446 дол. США.

Витрати на виробництво й реалізацію продукції за 1 варіантом розрахунком складають:

• для закупівлі 6 тис.т. зерна необхідно 5700000 грн. (1163265дол.США);

• витрати електроенергії і рідкого палива на сортування, сушіння і збереження зерна складають 221760 грн.;

• річний фонд оплати праці працівників підприємства складає 96840 грн.;

• відрахування на соціальні заходи складають 3390 грн.;

• загальновиробничі і загальногосподарські витрати складають 96840грн.;

• амортизаційні відрахування складають 339148грн.

• транспортні витрати складають 690000 грн. Загальна сума витрат за 1 варіантом складає 6 961 778грн.

Витрати на виробництво й реалізацію продукції за 2 варіантом розрахунком складають:

• для закупівлі 6 тис.т. зерна необхідно 5700000грн.

• витрати електроенергії і рідкого палива на сортування, сушіння і збереження зерна складають 221760 грн.;

• річний фонд оплати праці працівників підприємства складає 96840 грн.;

• відрахування на соціальні заходи складають 3390 грн.;

• загальновиробничі і загальногосподарські витрати складають 96840грн.;

• амортизаційні відрахування складають 339148грн. Загальна сума витрат за 2 варіантом складає 6457978 гри.

Розглянувши 1 варіант фінансового плану ми дійшли до висновку, що чистий прибуток від реалізації партії фуражної пшениці в 5 тис.тон після оподаткування складатиме 23383 дол.США, виручка від реалізації дорівнюватиме 1450000 дол.США.

За 2 варіантом фінансового плану чистий прибуток від реалізації фуражної пшениці в 5 тис. т. після оподаткування складатиме 10595 дол.США, виручка від реалізації дорівнюватиме 1434015 дол.США.

З метою зниження ризиків реалізації запропонованого проекту було запропоновано вжити наступних заходів:

• ретельне планування, контроль на стадії будівництва, консультації фахівців, формування та підтримання страхового запасу додаткових коштів;

• передбачення можливості швидкого переналагодження комплексу на інші зернові й олійні культури, обробку насінь багаторічних трав;

• здійснювати безперервний моніторинг ситуації на ринку зернових та олійних культур;

• переорієнтація на внутрішній ринок;

• відстеження інформації про певні заходи, що можуть бути передбачені урядом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?