Курсова робота «Розвиток фінансових ринків та інститутів в Україні», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 27.11.2009 12:15 · від Мартін · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Суть фінансового ринку та його структура 6 2. Фінансові інститути як невід’ємна складова фінансової системи України: поняття та особливості розвитку 13 3. Розвиток фінансових інститутів на фінансовому ринку в Україні 37 Висновки 50 Список використаної літератури 52

Висновок

В результаті теоретичного розвитку ринку фінансових послуг здійснені наступні висновки та пропозиції. Сучасні фінансові посередники розглядаються як спеціалізовані професійні оператори ринку, інвестиційно-кредитні установи, що перерозподіляють ресурси між постачальниками і споживачами фінансового капіталу, між інвесторами/кредиторами та реципієнтами коштів на основі дії принципу зв'язку в динаміці руху активів.

На сьогодні фінансовими посередниками виступають спеціалізовані інвестиційні компанії, банки, трастові компанії, кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди та ін. Економічними функціями, притаманними фінансовим посередникам країн з розвиненою економікою є:

1. Мобілізація капіталу інвесторів

2. Диверсифікація капіталу та забезпечення інструментів для ефективного управління ризиками

3. Надання учасникам ринку інформації про ціни фінансових інструментів, що сприятиме більш ефективному розподілу ресурсів

4. Сприяння кращому корпоративному управлінню

5. Забезпечення ефективної системи розрахунків та клірингу

6. Зменшення проблеми несиметричності інформації між учасниками ринку

Як вже зазначалося вище, зараз ринок фінансових послуг України не виконує більшість із цих функцій. Окрім цього нерозвиненість українського фондового ринку створює ряд перешкод для проведення економічної політики і є фактором стримування подальшого економічного розвитку. Через практичну відсутність високоліквідних інструментів з низькими ризиками, суттєво обмежені наявні інструменти монетарної політики. Виходячи з досвіду країн, де ринок фінансових послуг успішно розвивається, уже в короткотерміновому періоді можна здійснити ряд заходів, що можуть дати поштовх до швидкого зростання фондового ринку. Такими є заходи, що спрямовані на підвищення ліквідності ринку і зростання пропозиції і попиту на ринку. Зокрема, проведення точкової приватизації через первинне розміщення великих пакетів акцій на організованому ринку, спрямування іпотечних сертифікатів на організований ринок, початок лібералізації руху капіталу.

Одночасно потрібно готувати рішення для прийняття у середньостроковій перспективі, що зменшать більш системні перешкоди і забезпечать захист прав акціонерів, принципи і стандарти розкриття інформації емітентами. Довгостроковими заходами вдосконалення ситуації на ринку фінансових послуг є створення системи регулювання і нагляду, що відповідає Базельським принципам, інтеграція внутрішнього фондового ринку до європейського ринку, наявність повно функціонуючої реформованої пенсійної системи.

В умовах розвитку фінансової кризи на сучасному етапі ринок фінансових послуг як ніякий інший відчуває занепад, що викликаний всіма наслідками кризи: зростанням курсу валюти, падінням обсягів промислового виробництва, купівельної спроможності, відсутністю вільних інвестиційних ресурсів і т.д. Для подолання наслідків фінансової кризи та її припинення в Україні потрібно кардинально змінити поточну фінансову політику, знайти джерела додаткових валютних ресурсів, сформулювати антикризові напрямки використання бюджетних коштів, лібералізувати валютне регулювання і скоротити дефіцит платіжного балансу держави, підвищити ліквідність внутрішнього кредитного ринку. Для цього потрібні спільні зусилля усіх вищих органів влади.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?