Курсова робота «Організація і методика перевірки стану фінансових доходів в ході аудиту», 2009 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 25.11.2009 10:09 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти перевірки стану фінансових доходів в ході аудиту 5 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з перевірки стану фінансових доходів 5 1.2. Фінансові доходи як об’єкт аудиторської перевірки 9 1.3. Завдання та джерела інформації перевірки стану фінансових доходів 12 РОЗДІЛ 2. Організація аудиторської перевірки стану фінансових доходів 15 2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою 15 2.2. Порядок формування плану та програми аудиту стану фінансових доходів 17 2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки стану фінансових доходів: напрями розробки, порядок використання 20 РОЗДІЛ 3. Методика перевірки стану фінансових доходів в ході аудиту 23 3.1. Порядок використання методичних прийомів та способів контролю стану фінансових доходів 23 3.2. Типові порушення при перевірці стану фінансових доходів, виявлені аудитором 25 3.3. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту стану фінансових доходів 27 Висновки і пропозиції 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34

Висновок

Отже, у бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників).

Доходи взагалі включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того, доходи визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв’язку між ними та понесеними витратами.

Доходи від фінансової діяльності належать до складу доходів підприємства від звичайної діяльності. Така класифікація доходів підприємства взагалі пов’язана з побудовою ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», в якому відображаються всі понесені витрати та отримані доходи, і шляхом їх співставлення, у визначеній послідовності, визначається фінансовий результат діяльності підприємства, а також розмір податку на прибуток.

Облік доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі», ведеться на пасивному, тимчасовому рахунку 73 «Інші фінансові доходи». По кредиту рахунку відображається визнана сума доходу, по дебету – списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

В ході роботи нами було обґрунтовано мету, завдання, предмет, об’єкти, джерела та напрямки перевірки операцій з доходами від фінансової діяльності в ході аудиту.

Метою перевірки стану фінансових доходів в ході аудиту є підтвердження достовірності формування та правильність відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходів від фінансової діяльності підприємства.

Для реалізації поставленої мети, в ході аудиту стану фінансових доходів, аудитор має виконати такі завдання: перевірка дотримання встановленого переліку доходів від фінансових операцій; перевірка правильності ведення обліку доходів від фінансових операцій; перевірка правильності віднесення доходів до інших фінансових доходів та ведення їх обліку тощо.

Перевірку стану фінансових доходів варто здійснювати за такими напрямами: перевірка правомірності отримання доходів і фінансових результатів від фінансової діяльності; перевірка правильності відображення доходів від фінансової діяльності в бухгалтерському обліку та звітності; перевірка фінансових результатів від звичайної діяльності в складі яких обліковуються і фінансові доходи.

Предметом аудиту операцій з обліку доходів є господарські процеси та операції, пов'язані з визначенням доходів, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами.

Об’єктами аудиту операцій з доходами від фінансової діяльності є елементи облікової політики, операції з обліку, записи в первинних документах та інформація про порушення та помилки в обліку на основі попередніх проведених перевірок.

Джерелами інформації для аудиту операцій з обліку доходів від фінансової діяльності є наступні: наказ про облікову політику підприємства; первинні документи з обліку фінансових доходів; облікові регістри; акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю; звітність; нормативно-правова база тощо.

Також в ході роботи було визначено та застосовано основні моменти організації та методики аудиту фінансових доходів: проведено дослідження процесу листування та укладання договору між клієнтом та аудиторською фірмою; складено план та програму перевірки фінансових доходів; розроблено та використано робочі документи для фіксування результатів перевірки операцій з фінансовими доходами в ході аудиту; досліджено та узагальнено методику перевірки операцій з фінансовими доходами; виявлено та класифіковано типові порушення, які можуть бути виявлені в ході аудиту операцій з фінансовими доходами; узагальнено результати перевірки операцій з фінансовими доходами в ході аудиту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?