Курсова робота «Організація і методика перевірки стану розрахунків з підзвітними особами в ході аудиту», 2009 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 25.11.2009 10:07 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти перевірки стану розрахунків з підзвітними особами в ході аудиту 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з перевірки стану розрахунків з підзвітними особами 6 1.2. Розрахунки з підзвітними особами як об’єкт аудиторської перевірки 11 1.3. Завдання та джерела інформації перевірки стану розрахунків з підзвітними особами 14 Розділ 2. Організація аудиторської перевірки стану розрахунків з підзвітними особами 2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою 18 2.2. Порядок формування плану та програми аудиту стану розрахунків з підзвітними особами 21 2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки стану розрахунків з підзвітними особами: напрями розробки, порядок використання 23 Розділ 3. Методика перевірки стану розрахунків з підзвітними особами в ході аудиту 3.1. Порядок використання методичних прийомів та способів контролю стану розрахунків з підзвітними особами 27 3.2. Типові порушення в обліку розрахунків з підзвітними особами, виявлені аудитором 32 3.3. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту стану розрахунків з підзвітними особами 34 Висновки і пропозиції 37 Список використаних джерел 40 Додатки 42

Висновок

Отже, в ході проведеного дослідження ми виявили, що у більшості оглянутих навчальних посібниках аудит розрахунків з підзвітними особами проводиться у зв’язку з іншими об’єктами обліку – грошовими коштами, операціями по касі, операціями з розрахунків з кредиторами чи дебіторами тощо. Звісно ж зручніше користуватись рекомендаціями щодо перевірки розрахунків з підзвітними особами за окремою методикою, але на нашу думку, такий вид перевірок необхідно поводити у зв’язку з перевіркою операцій по касі та дотриманням касової дисципліни на підприємстві.

В періодичній літературі та наукових статтях на сьогодні досить мало уваги приділяється організації та методиці аудиту розрахунків з підзвітними особами, що є недоліком, так як ці операції є досить трудомісткими та мають місце на кожному підприємстві. Тим більше кожного року в українській законодавчій базі відбуваються зміни в регулюванні розрахункової дисципліни з підзвітними особами. Звісно, що загальна методика від цього не зміниться, але розроблення нової та актуальної на сьогоднішній день є необхідністю. Причиною цього є те, що при проведенні контролю за розрахунками з підзвітними особами контролюючими державними органами – ДПС, КРУ тощо, встановлюється найбільша кількість порушень по розрахунках з підзвітними особами. А аудит покликаний підготовити підприємство до цієї перевірки та максимально запобігти накладенням штрафних санкцій на нього. Таким чином необхідно удосконалювати методику аудиту розрахунків з підзвітними особами на сьогоднішній день враховуючи вимоги законодавства.

Операції з відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами є специфічним видом розрахунків підприємства з дебіторами, вони звичні, можна сказати повсякденні для бухгалтерів підприємств усіх форм власності і видів діяльності. Водночас розрахунки з підзвітними особами зачіпають досить широке коло операцій – з готівковими коштами у національній та іноземній валюті, розрахунками, переміщенням цінностей (необоротні й оборотні активи), оплатою послуг, формуванням витрат і вартості цінностей, оподаткуванням, утриманнями із заробітної плати працівників, специфічно вирішених правових відносин, використанням як типових форм первинних документів, так і нестандартних документів, розроблених на підприємстві, і т.д. В підсумку, як показує практика, помилки, що виникають при проведенні розрахунків за участю підзвітних осіб, не рідкість.

Можливість застосування санкцій з боку контролюючих органів за порушення прийнятих правил проведення розрахунків готівковими коштами передбачає підвищені вимоги до здійснення розрахунків з підзвітними особами. Зауважимо, що дотримання певних правил здійснення таких розрахунків, що передбачають послідовність і точність заповнення первинних документів, отримання і видачу готівки підзвітною особою, заповнення облікових реєстрів, контроль за проведенням розрахунків, відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку і в звітності, в податковому обліку і т.д. дозволяє значно підвищити надійність проведення операцій на цій ділянці обліку й знизити втрати.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» у кореспонденції з рахунками визначеними в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій на підприємствах і організаціях. Даний субрахунок активний, за дебетом відбувається відображення збільшення заборгованості підзвітної особи перед підприємством, за кредитом її зменшення.

Метою перевірки є здійснення контролю за дотриманням підприємствами встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт (у тому числі на відрядження) та їх використання відповідно до вимог Положення та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон від 13.03.1998 р. № 59 (із змінами), затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 10.06.99 № 146 та інших нормативно-правових актів.

Аудитор в ході перевірки операцій за розрахунками з підзвітними особами має встановити: операції за розрахунками з підзвітними особами, що відображені в обліку, реальні; всі реальні операції за розрахунками з підзвітними особами відображені в обліку; бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться правильно; залишки, представлені в бухгалтерському балансі підприємства, відповідним чином відображають стан розрахунків з підзвітними особами

Джерелами перевірки операцій за розрахунками з підзвітними особами є: первинні документи з обліку операцій за розрахунками з підзвітними; регістри обліку; акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю; Головна книга; звітність.

Під час перевірки розрахунків з підзвітними особами застосовуються методи фактичного та документального контролю.

На організаційному етапі при проведенні аудиту розрахунків з підзвітними особами відбувається укладання договору при попередньому обміну листами між аудиторською фірмою та фірмою-клієнтом. В договорі мають бути вказані деякі обов’язкові моменти, що стосуються проведення перевірки.

В процесі планування аудиторської перевірки складається план та програма перевірки розрахунків з підзвітними особами. Для обґрунтування включення питань в програму перевірки, а також виявлення ступеню ризику невиявлення помилок та порушень аудитор має провести тест внутрішнього контролю розрахунків з підзвітними особами.

В ході перевірки розрахунків з підзвітними особами на підприємстві аудитором розроблюються та використовуються для узагальнення результатів перевірки робочі документи в яких знаходить відображення інформація щодо стану даних операцій на досліджуваному підприємстві.

Підсумкові документи – аудиторський звіт та висновок, складаються аудиторами по закінченні проведеної перевірки та мають відображувати реальний стан об’єкту дослідження на даному підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали