Курсова робота «Звіт про преддипломну практику спеціальність "Оподаткування"», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 25.11.2009 09:42 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Знайомство з організацією діяльності підприємства в цілому і бухгалтерії зокрема та організацією податкового обліку на підприємстві 5 2. Легітимність здійснення підприємницької діяльності 8 3. Порядок визначення і відображення результатів діяльності підприємства в бухгалтерському та податковому обліку. Визначення та облік податку на прибуток 11 4. Порядок справляння, обліку та сплати податку з доходів фізичних осіб та інших обов’язкових утримань і нарахувань на заробітну плату 14 5. Нарахування податку на додану вартість, акцизного збору, порядок їх обліку і сплати 17 6. Визначення, облік та сплата зборів і платежів використання природних ресурсів 21 7. Порядок визначення, облік і сплата місцевих податків, зборів, платежів 22 8. Визначення, облік та сплата податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 23 9. Порядок формування фінансової і податкової звітності підприємства та контроль її достовірності 24 10. Оцінка системи контролю бухгалтерського обліку внутрішнього аудиту підприємства 29 11. Організація охорони праці на СП «Bicka» 31 Висновки 39 Список використаних літературних джерел 41 Додатки 43

Висновок

Отже, на СП «Bicka» ведеться бухгалтерський та податковий облік та складається і подається фінансова, статистична та податкова звітність відповідно до чинного законодавства. В цілому обліковий та аналітичний процес на даному підприємстві можна охарактеризувати як позитивний за виключенням деяких незначних моментів. Підприємство є платником податку на прибуток, податку на додану вартість, збору за забруднення навколишнього природного середовища, комунального податку, а також внесків до фондів соціального страхування у встановленому законодавством порядку.

Проведене дослідження підприємства показало, що податковий облік ведеться згідно законодавства та за останні чотири роки діяльності до нього штрафні санкції не застосовувались. Наявні лише моменти коли підприємством подавались уточнюючі розрахунки щодо Декларацій з податку на прибуток та ПДВ.

Суми валових доходів, валових витрат, амортизаційних відрахувань, а також операції, які стосуються ПДВ на СП «Bicka» підтверджуються відповідними первинними документами та відображаються на бухгалтерських рахунках у відповідних реєстрах бухгалтерського обліку.

Підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності рекомендовано ведення журналів відвідання їх та їх структурних підрозділів представниками контролюючих органів обов'язковим зазначенням строків і мети відвідування, посади та прізвища представника, який обов'язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, у якому працює такий представник. На СУАП «Bicko International» ведення такого журналу не передбачено. Це є недоліком в організації податкового аудиту на СП «Bicka».

Оподатковуваний прибуток визначають на підставі нагромаджених даних про валові витрати та валові доходи у відповідних аналітичних реєстрах. На підприємствах малого бізнесу як аналітичні реєстри використовують «Відомість обліку валового доходу підприємства» та «Відомість обліку валових витрат підприємства», крім названих, використовують також виробничі звіти, книги або відомості обліку витрат на виробництво; відомості або книги обліку реалізації робіт, продукції та послуг. На СП «Bicka» не ведуться Відомість обліку валових витрат та Відомість обліку валових доходів підприємства. Використання даних Відомостей значно полегшує ведення податкового обліку валових витрат та доходів на підприємстві та на основі даних Відомостей складається Декларація з податку на прибуток. Тому на СП «Bicka» було б доцільно ведення таких Відомостей.

В цілому податковий та бухгалтерський облік на СП «Bicka» здійснюється відповідно до вимог діючого податкового законодавства України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?