Курсова робота «Грошовий ринок різних країн світу», 2008 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 17.11.2009 18:53 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи грошового ринку 6 1.1. Суть та поняття грошового ринку 6 1.2. Структура грошового ринку 10 1.3. Інструменти грошового ринку 17 Розділ 2. Аналіз грошових ринків різних країн 28 2.1. Грошовий ринок України 28 2.2. Грошовий ринок Російської Федерації 35 2.3. Грошовий ринок США 42 2.4. Грошовий ринок Великобританії 48 Висновки 52 Список використаних джерел 55

Висновок

У результаті проведеного дослідження було досягнуто поставлені завдання.

По-перше було досліджено та проаналізовано поняття грошового ринку, яке пропонується різними вченими. І ми бачимо, що на сьогоднішній день єдиного поняття, яке можна було б застосувати до визначення грошового ринку не існує.

Так як об’єктом на грошовому ринку є гроші, які продаються і купуються на ньому, нами була досліджена грошова маса різних країн.

Грошовий ринок має досить розгалужену структуру і тому класифікувати його можна по-різному, залежно від того який критерій покладено в основу класифікації. Кожен із виявлених секторів може в іншому середовищі існувати як самостійна система.

Ми вважаємо, що при аналізі грошового ринку доцільно враховувати всі види класифікацій.

Також в процесі написання роботи було виявлено, що грошовий ринок має дуже велику кількість інструментів, за допомогою яких юридичні та фізичні особи можуть здійснювати операції та вкладати свої кошти у різні сектори грошового ринку. Також великий спектр інструментів дає можливість державі здійснювати контроль та регулювання грошової маси в обігу. Наявність монетарних інструментів дає змогу Центральним банкам маневрувати при визначенні стратегії функціонування грошових ринків і при застосуванні грошово-кредитної політики відповідно до ситуації, яка склалася на ринку. Наприклад, Національний Банк України постійно вдосконалює діючі монетарні інструменти та застосовує у практичній діяльності нові засоби регулювання грошово-кредитного ринку, притаманні світовій банківській практиці. Фінансові активи, що обертаються на ринку грошей мають високу ліквідність; найменший рівень фінансового ризику; система ціноутворення на цьому ринку є відносно простою. Ціною “товару”, що продається і купується на грошовому ринку, є позичковий процент, який виступає важливим елементом усієї грошово-кредитної політики держави, яка через Центральний банк країни визначає та регулює його рівень.

В роботі проводився аналіз грошових ринків таких країн, як Великобританія, США, Росія та Україна.

У статистичній практиці України визначаються і використовуються для цілей аналізу і регулювання чотири грошові агрегати: М0, М1, М2, М3.

Що стосується Росії, то на сьогоднішній день окрім ”українських” агрегатів, ще виділяються агрегати L і D, які чітко відбивають тенденції в розвитку економіки. Але більшість російських аналітиків-економістів вважають доцільнішим використовувати агрегат М1, тому що він він включає активи, безпосередньо використовувані в якості засобу обігу.

Економісти США для розрахунку грошової маси в країні використовують п’ять агрегатів: М0, М1, М2, М3, L (включає М3, ощадні облігації, векселі, акцептовані банками, комерційні папери, короткострокові державні облігації). Сьогодні ФРС (головний банк Америки) приховує дані щодо обсягів грошової маси в країні. Особливістю функціонування грошового ринку є те, що готівка майже не приймає участі у економічних процесах країни і тому не є важливим компонентом грошової маси.

Всім відомо, що основним світовим фінансовим центром на сьогоднішній момент є Великобританія, а саме Лондон. В англійській статистиці використовується 6 агрегатів (інколи виділяють специфічний агрегат – М3с – М3 + банківські депозити в іноземній валюті): М0, М1, М2, М3, М4, М5. У порівнянні з США, у Великобританії агрегат М0 має більшу базу.

Також значна увага приділялася дуже важливому інструменту грошового ринку – угодам РЕПО. На нашу думку, цей інструмент один з найдієвіших і найнаглядніших, адже ці операції використовуються для рефінансування комерційних банків, для регулювання грошової маси. Центральний банк продає цінні папери зі свого портфеля, коли йому потрібно стабілізувати або зменшити масу грошей в обігу, стримати зростання платоспроможного попиту й, отже, сприяти підвищенню рівня процентної ставки і в кінцевому підсумку знизити інфляцію. Якщо центральний банк продає цінні папери безпосередньо комерційним банкам, то в цьому разі зменшуються надлишкові резерви банків, а депозитна база, тобто сума залучених банками коштів, залишається сталою. Зменшення банківських резервів породжує мультиплікативне скорочення грошової маси. Якщо ж центральний банк продає цінні папери небанківським учасникам (дилерам) фондового ринку, то в такому разі зменшуються резерви комерційних банків, які обслуговують небанківських дилерів, і одночасно зменшується депозитна база цих комерційних банків, оскільки для розрахунків із центральним банком за куплені цінні папери небанківські дилери використовують свої банківські депозити. Отже, і в цьому разі відбувається скорочення грошової маси, але частково воно відбувається в момент розрахунків за цінні папери, а частково через мультиплікативне скорочення депозитів.

Стосовно угод РЕПО, тут слід зауважити, що Сполучені Штати мають свою особливість: на грошовому ринку використовується специфічний тип – угоди РЕПО з утриманням цінних паперів на рахунку кастодія. Цей тип угод не застосовується на ринках України, Росії та Англії. Для України, окрім прямого та зворотього РЕПО, характерно використання нічного, відкритого та строкового РЕПО.

На ринку Росії здійснюються лише операції прямого та зворотнього РЕПО. Але російський ринок відрізняється тим, що використовує ще й операції Біржового модифікованого РЕПО.

Отже, в процесі написання курсової роботи була доведена актуальність даного питання, а також досягнена мета роботи. Грошовий ринок на сьогоднішній день має величезне значення не тільки для економіки окремої країни, а й для економіки світу в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?