Курсова робота «Класифікація лексики», 2008 рік

З предмету Філологія · додано 17.11.2009 15:24 · від lallapalooza · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Підходи до класифікації лексики 6 1.1. Структурна класифікація лексики 6 1.2. Семантична диференціація лексики 8 1.3. Класифікація лексики по схожості форми 13 1.4. Стилістична диференціація лексики 15 1.5. Етимологічна класифікація лексики 17 Розділ 2. Дослідження лексики британської середньої школи 19 Висновки 29 Список використаних джерел 31

Висновок

У ході ґрунтовного вивчення теоретичної літератури нам вдалося з’ясувати, що існує декілька підходів до класифікації лексики. В залежності від цілей дослідження можна підібрати необхідний для аналізу метод диференціації лексики. Структурна класифікація лексики розрізняє словниковий склад мови залежно від кількості і характеру кореневих морфем, а також залежно від наявності словотворчих афіксів. Згідно чого у сучасній англійській мові можна виділити слова прості і складні, непохідні (кореневі) і похідні, повноосновні і абревіатури.

Семантична диференціація лексики – це класифікація лексики по схожості значення. При семантичній класифікації весь словник може бути розділений на групи однопольових словарних одиниць, зв'язаних схожістю дефінуючого значення (інакше: тематично об'єднаних словарних одиниць або одиниць, що належать до одного семантичного поля). При семантичній класифікації лексики в ній виділяють синонімічні та антонімічні ряди.

При класифікації лексики по схожості форми в мові виділяють групи омонімів і паронімів (помилкових омонімів). Омонімія – це збіг форми при нетотожності значення. Омонімічними можуть бути різнорідні по структурі елементи мови. Пароніми — це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Часто вони мають один корінь, а різняться лише наростком, приростком чи закінченням, і така незначна відмінність у вимові може призвести до помилок.

Стилістична класифікація лексики розрізняє словник за функціональним стилем вживання. Розрізняють стилістично нейтральну лексику (може вживатися всіма носіями мови у будь-якій ситуації), а також два стилістично маркіровані шари, що протиставлені нейтральному шару та протиставлені один одному. Це – літературно-книжна лексика та розмовна лексика. Власне книжна лексика – це слова, вживані в наукових статтях, офіційних документах, в усному мовленні – лекторами у навчальних зак­ладах та ораторами в публічних виступах. А розмовна лексика – це цілком літературні слова, вживані переважно в усному мовленні. Особливим компонентом розмовної лексики треба виокремити сленг — лексику розмовного типу, яку вважають нижчою від загально­вживаного стандарту; це слова, що у стандартній мові або не вживаються, або мають особливий лексико-семантичний зміст.

З етимологічної точки зору вся лексика розділяється на власну і запозичену.

У ході аналізу фактичного матеріалу проаналізована лексика британської середньої школи розподіляється за такими наступними тематичними групами: «Назви учнів та вчителів» (20,3%), «Назви процесів навчання» (18,7%), «Назви типів шкіл та навчальних закладів» (22,8%), «Назви класів» (13%), «Іспити, освіта і дисципліни» (11,4%), «Спорт та дозвілля» (6,5%) та «Організація учбового процесу» (7,3%).

Крім тематичного аналізу була проведена структурна диференціація лексики британської середньої школи та диференціація за походженням. За структурою досліджувана лексика розділилась у такому співвідношенні: прості слова – 36,8%, складені слова – 10,2% та словосполучення – 53%.

Розглядаючи лексику британської середньої школи за походженням, ми відмітили, що близько 80% словника – це запозичена лексика, головним чином з латинської, грецької та французької мов.

Проведене нами дослідження показало, що сучасний словник школяра Британії складається як зі звичайно вживаних слів, так і з притаманних цієї сфері вжитку розмовних оборотів, складних словосполучень, пов’язаних із історією та шкільними традиціями Великобританії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?