Курсова робота «Статистичний аналіз розвитку регіонів Львівської області», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 17.11.2009 13:30 · від xxx · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Теоретико-методологічні основи статистичного вивчення і мак-роекономічних показників економічного розвитку регіонів 1.1. Регіональна економіка, її суть та основні поняття 1.2. Основні методики рейтингової оцінки розвитку регіонів 1.3. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів ІІ. Статистична оцінка розвитку регіонів Львівської області у 2006 році 2.1. Статистичний вимір розвитку регіонів Львівської області у 2006 році 2.2. Рейтинг регіонів Львівської області 2.3. Проблеми статистичної оцінки соціально-економічного розвит-ку регіонів та шляхи вирішення Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Якщо у промисловості області у 1999-2005 роках спостерігалося нарощування обсягів виробництва, то у 2006 році ситуація погіршилась. Як-що у І кварталі 2006 року скорочення проти відповідного періоду торік склало 0,4%, то надалі воно розвивалось до 2,3% у І півріччі, 5,7% - у січні-вересні, 6,8% - за 2006 рік. Обсяг виробництва знизився в обробній промисловості за рахунок значного скорочення на підприємствах з виробництва продуктів нафтоперероблення.

Зросли обсяги інвестування. За попередити даними, у 2006 році обсяг інвестицій в основний капітал зріс на 12%. Нарощування обсягів інвестування спостерігалось у промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, є операціях з нерухомістю, здаванні під найм та послугах юридичним особам.

У 2000-2006 роках у будівництві обсяги виконаних робіт зростали (винятком був 2002 рік), проте з початку 2006 року спостерігається скорочення обсягу підрядних робіт: у І кварталі 2006 року - на 19,4%, у і півріччі - на 22,5%, у січні-вересні - на 26,7%, за 2006 рік - на 20,7% (тоді яку 2005 році приріст становив 8,6%).

У 2002-2005 роках суттєво збільшувались обсяги житлового будівництва – у 1,7 рази. У 2006 році тенденція змінилась на протилежну: обсяги житлового будівництва проти 2006 року зменшились на 8,4%.

Скорочення обсягу надходження іноземних інвестицій розпочалося у 2005 році і тривало у 2006 році. Упродовж 2006 року надійшло іноземних інвестицій на 15,9% менше, ніж за 2005 рік.

У торгівлі продовжував зростати обсяг продажу споживчих товарів, і за 2006 рік він збільшився на 26,4%. Зокрема, обсяг роздрібною товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) збільшився на 23,3%. Підприємства торгівлі - юридичні особи забезпечують близько двох третин від загального обсягу продажу споживчих товарів, хоча їх частка поступово скорочується.

Зростають обсяги послуг. Підприємства та їх структурні підрозділи усіх форм власності у 2006 році виробили послуг на 4,6 млрд.грн., що більше відносно 2005 року на 21,4% за фактичними цінами. Обсяг реалізованих по-слуг становив 5,3 млрд.грн., у тому числі населенню - 1,3 млн.грн., що склало майже чверть від загального обсягу.

У транспортному комплексі області проти 2005 року зменшились відправлення вантажів залізничним транспортом на 5%, перевезення авто-транспортними підприємствами - на 2,8%, авіаційним транспортом - на 45,1%.

Збільшились перевезення пасажирів відносно 2005 року автомобільним транспортом на 5%, авіаційним транспортом області - на 13,6%. Проте залізничним транспортом відправлено пасажирів на 3,2% менше, електротранспортом - перевезено на 2,296 менше.

У 2006 році на споживчому ранку області спостерігалось уповільнення зростання споживчих цін. Темп приросту склав у грудні 2006 року до грудня 2005 року 8,4% і був меншим, ніж в Україні загалом (10,3%).

У зовнішній торгівлі товарами у 2006 році, як і у 2005 році, відбулось значне зменшення обсягів імпорту, що обумовлено скороченням надходжень в область паливних ресурсів. На противагу 2005 року, у 2006 році зменшились обсяги експорту. Сальдо зовнішньої торгівлі залишилось від'ємним, хоча воно і скоротилось відносно 2005 року.

До Зведеного бюджету України від юридичних і фізичних осіб на-дійшло у 2006 році 3263,9 млн.грн. податків і платежів, що на 37,5% більше відносно 2005 року. Серед податкових надходжень найбільше надійшло податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, акцизного збору з вироблених товарів.

Доходи бюджету області, за оперативними даними Державного казначейства у Львівській області, за 2006 рік становили 2618 млн.грн., що на 14,8% більше відносно 2005 року. Доходи сформовані майже наполовину за рахунок мобілізації податків та зборів, 51,8% становили офіційні трансферти (дотації, субвенції), одержані з Державного бюджету України.

Видатки місцевих бюджетів у 2006 році профінансовано в обсязі 2588,4 млн.грн. Переважна частина (75,2%) бюджетних асигнувань спрямована на утримання соціальної сфери.

Позитивні тенденції щодо фінансових результатів, які спостерігалися у 2005 році, тривали і у 2006 році За 2006 рік загальний фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування склав 941,4 млн.грн. прибутку, що більше у 2,6 рази проти 2005 року. Прибутковий фінансовий результат забезпечено є усіх основних видах, економічної діяльності, і найбільшим він був на транспорті, у промисловості, є оптовій та роздрібній торгівлі. Водночас питома вага збиткових підприємств відносно 2005 року збільшилась на 1,1 відсоткового пункта і склала 32,3%, проте сума допущених збитків збитковими підприємствами скоротилась на 78,6 млн. грн., або на 12,3%.

У 2006 році в економіці області відбулось збільшення обсягів взаємозаборгованості. Розмір поточної дебіторської заборгованості на 1 січня 2007 року становив 8,3 млрд.грн., кредиторської - 11,9 млрд.грн. Відносно початку 2006 року поточна дебіторська заборгованість зросла на 3,7%, кредиторська - на 8,9%. Сальдо взаєморозрахунків запишається від'ємним, оскільки боре перед кредиторами перевищив дебіторську заборгованість у 1,4 ра-за, або на 3,8 млрд.грн.

Якщо останніми роками в економіці області спостерігалося скорочення кількості найманих працівників (у 2005 році відносно 2001 року - на чверть), то у 2006 році відбулося збільшення чисельності найманих працівників на 1,5%.

Не простежується стійкої тенденції щодо зниження рівня зареєстрованого безробіття, якщо у 2001-2003 роках вія скоротився з 4,1% до 3,9%, то на кінець 2006 року він склав 4,0% працездатною населення працездатного віку. У 2006 році ситуація дещо покращилась: рівень зареєстрованого безробіття скоротився і на 1 січня 2007 року становив 3,4%. Водночас рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної Організації Праці, більш як удвічі перевищує цей показник.

Спостерігається збільшення рівня як номінальної, так і реальної заробітної плати. Проте номінальна заробітна плата зростає більш інтенсивно, ніж реальна. У 2006 році середньомісячна заробітна плата становила 713.16 грн., що більше, ніж у 2005 році на 36,3%. Рівень реальної заробітної плати зріс на 22,3%. На зростання рівня оплати праці вплинуло збільшення мінімальної заробітної плати з 262 грн. у січні до 332 грн. у вересні 2006 року.

Не втрачає актуальності проблема своєчасної виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати з урахуванням економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів в області станом на 1 січня 2006 року становила 37,5 млн.грн. і зменшилась відносно початку 2005 року на 9,4%. Із загальної суми заборгованості 61,3% - сума заборгованості на економічно активних підприємствах.

На 1 січня 2006 року відносно початку 2005 року на економічно активних підприємствах області сума борзу збільшилась на 9,2% (або на 1,9 млн. грн.) і становила 23 млн.грн. Збільшення заборгованості відбулось у промисловості, будівництві сільському господарстві в організаціях, зайнятих операціями з нерухомістю та колективними, громадськими та особистими послугами.

Триває скорочення кількості населення області. Якщо у 2005 році спостерігалось певне уповільнення природного скорочення населення, то у 2006 році ситуація змінилась: показник абсолютного природного скорочення відносно 2005 року збільшився на 17,3%, що обумовлено збільшенням числа померлих (на 3,5%) при зменшенні числа народжених (на 0,7%).

Коефіцієнт народжуваності залишився на рівні 2005 року, з коефіцієнт смертності збільшився.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?