Реферат «Особливості створення та розвитку холдингових компаній в Україні та за кордоном», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 16.11.2009 21:14 · від Альона · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Холдингові компанії в ринковій економіці 2.Особливості створення холдингових компаній в Україні 3.Зарубіжний досвід діяльності холдингових компаній Висновок Література

Висновок

Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання - це радикальні зміни в системі управління економікою як на макрорівні, так і на мікрорівні (рівні підприємств і об'єднань). Зміни на мікрорівні полягають в перебудові організаційної структури управління діяльність підприємств, створенні промислово-фінансових груп, холдингових компаній. Необхідність створення і розвитку нових в Україні форм підприємництва об'єктивно обумовлена потребою підприємств у більш гнучких структурних формах, здатних адаптуватися до швидких змін зовнішнього середовища.

З вище сказаного випливає, що на сьогодні в Україні потрібні дієві механізми залучення іноземних інвестицій, інвестицій з високотехнологічних держав заходу. Саме таким механізмом вважається холдингова система.

Холдинг (від англ. «to hold» — держати) це компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших підприємств з метою здійснення по відношенню до них функцій контролю і управління.

Холдингові компанії можуть бути створені одним із таких способів:

-шляхом перетворення великих компаній з виділенням з їхнього складу підрозділів як юридично самостійних (дочірніх) компаній, контрольні пакети акцій яких закріплюються у власності головних компаній;

-шляхом об’єднання пакетів акцій юридично самостійних компаній та передачі цих пакетів холдинговій компанії;

-шляхом купівлі існуючою компанією пакета акцій інших компаній, що стають дочірніми стосовно неї;

-шляхом заснування нових компаній, що із самого початку здобувають право домінуючої участі в інших компаніях;

-шляхом укладення угоди про підпорядкування однієї компанії іншій, згідно з якою головній компанії передаються повноваження виконавчого органу дочірньої компанії.

Основним завданням будь-якого холдингу є підвищення економічної ефективності організації підприємства з метою одержання максимального прибутку та використання її для одержання ще більшого прибутку. У світі існує кілька варіантів побудови холдингу залежно від можливих шляхів досягнення максимального прибутку.

По-перше – горизонтальна інтеграція. Згідно із цією моделлю, холдинг являє собою материнську компанію та мережу дочірніх компаній (філій), які побудовані та працюють однаково, як близнюки. Їх ключовою розбіжністю та шляхом одержання максимального прибутку є територіальне охоплення. Відповідно чим більше територіальне охоплення, тим більшим є успіх компанії. Такий варіант побудови холдингу характерний, наприклад, для оптової та роздрібної торгівлі.

По-друге – вертикальна інтеграція. У цій моделі холдинг являє собою головну компанію та ланцюг дочірніх підприємств, побудованих за принципом повного циклу. Дана схема є характерною для підприємств агропромислового комплексу, алюмінієвої промисловості тощо. Однак варіант побудови холдингу за принципом вертикальної інтеграції має сенс лише тоді, коли бізнес затребуваний завжди, у будь-якій економічній ситуації.

По-третє – конгломеративна диверсифікованість. Згідно із цією моделлю, дочірні компанії підбираються за принципом суміжності. Як правило, історія виникнення холдингів з такими схемами пов’язана з тим, що суміжний продукт, який є необхідним для основного продукту, не влаштовує головну компанію за ціною та якістю. У результаті приймається рішення про створення та розвиток нового бізнесу, який задовольнятиме вимогам компанії. При цьому необхідною умовою створення суміжної компанії є рентабельність та перспективність обраного суміжного ринку.

Змішаний холдинг, створений згідно з такою моделлю, сьогодні є найбільш розповсюдженим бізнес-об’єднанням у базових галузях економіки пострадянських країн. Функціонування таких структур обумовлено завданнями підвищення ефективності бізнесу. Змішаний холдинг відкриває для акціонерів додаткові можливості підвищення капіталізації компанії. Він надає можливість підвищення потенціалу залучення сторонніх інвестицій для різних підприємств холдингу, а також оперативного перерозподілу коштів між напрямами бізнесу з метою його капіталізації в цілому.

Отже, на користь рішення про створення холдингової структури свідчить:

-диверсифікація операцій компанії;

-контроль фінансових потоків;

-оптимізація структур управління;

-підвищення стійкості бізнесу й управління ризиками;

-конфіденційність реалізації окремих функцій;

-розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

В свою чергу, можна назвати головні переваги створення холдингових компаній:

-розширення масштабів комерційної діяльності на основі створення нових підприємницьких структур, побудови замкнених технологічних циклів;

-створення умов для кращої вертикальної та горизонтальної інтеграції підприємств;

-забезпечення необхідного рівня корпоративного контролю;

-зменшення ризиків, пов’язаних із діяльністю підприємств, завдяки диверсифікації капіталу;

-оптимізація оподаткування;

-стабілізація виробничих зв’язків;

-отримання додаткових переваг за рахунок консолідованого левериджу, обумовленого контролем над часткою власності;

-заощадження на витратах (маркетингових, торговельних, із оплати праці топ-менеджера);

-поліпшення кадрового забезпечення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?