Реферат «Метод евристичного діалогу як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 16.11.2009 13:36 · від Оксана · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Сутність та етапи становлення діалогу 2. Сократівський або евристичний метод 3. Принципи, типи, особливості, форми та функції діалогу. 4. Діалогічне мовлення на уроках англійської мови Висновки Список використаних джерел

Висновок

Основою технології діалогічного навчання є цілеспрямована, організована взаємодія суб’єктів педагогічного процесу, що будується на принципах співпраці, співтворчості та співпереживання, передбачає наявність проблеми, що має різні варіанти вирішення, бажання студентів у процесі взаємного обміну думками знайти з різних відповідей найбільш оптимальну. У процесі навчання, побудованого за принципами педагогічної взаємодії, співробітництва, співтворчості, майбутні вчителі оволодівають прийомами контакту, ознайомлюються з оптимальними комунікативними нормами і зразками діалогу з учнями.

Впровадження технології діалогічного навчання в педагогічний процес поєднується з гуманістичним змістом підготовки студентів.

Гуманістично зорієнтована професійна підготовка майбутнього вчителя є передумовою ефективної педагогічної діяльності.

Підготовку вчителя до організації навчального діалогу можна вважати ефективною за умови сформованості гуманності як найвищої особистісної риси людини.

Гуманність синтезує гуманістичні знання, почуття, відношення і вміння. Гуманістичні знання через проміжну ланку відношень і почуттів трансформуються в гуманістичні вміння, забезпечуючи формування гуманності як найвищої особистісної риси.

Результатом професійної підготовки є готовність студентів до організації навчального діалогу - складне інтегративне особистісне новоутворення, що забезпечує доцільність та можливість організації суб’єкт-суб’єктного спілкування та включає мотиви, ціннісні орієнтації, відношення, інтереси, професійні знання, вміння та рефлексивну поведінку суб’єкта.

З’ясовано, що гуманістичний зміст підготовки поєднується із впровадженням технології діалогічного навчання в педагогічний процес. Специфіка технології полягає в проектуванні студентами нового знання, віднесеного до змістовного аспекту досліджуваної інформації в опорі на особистий освітній досвід, вираження взаємозалежних за змістом поєднань думок і суджень питально-відповідної форми.

Доведено, що діалог повинен протікати у гуманній формі, коли учитель, спілкуючись з учнем, намагається зрозуміти його, прийняти його позицію, або ж об’єктивно з’ясувати причини її не прийняття. Гуманність діалогічного спілкування учнів з учителем передбачає рівноправ’я позицій, наявність альтруїстичних та емпатійних особливостей особистості вчителя: повагу до думок, вчинків та справ учня, довіру до нього, співпереживання, уміння бачити в партнерові співучасника навчального процесу.Обґрунтовано, що основу технології діалогічного навчання складає цілеспрямована, організована взаємодія суб’єктів педагогічного процесу, що будується на принципах співпраці, співтворчості та співпереживання, передбачає наявність проблеми, що має різні варіанти вирішення, бажання студентів у процесі взаємного обміну думками знайти з різних відповідей найбільш оптимальну.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?