Курсова робота «Виникнення та еволюція соціальної роботи», 2009 рік

З предмету Соціальна робота · додано 14.11.2009 19:53 · від Natali · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Виникнення та еволюція соціальної роботи 5 1.1. Історія виникнення соціальної роботи як фахової діяльності 5 1.2. Сутність соціальної роботи 8 Висновок 1-го розділу 10 Розділ 2. Роль інститута сім'ї в соціальній роботі 11 2.1. Історичний розвиток інституту сім'ї 11 2.2. Соціологія сім'ї як наука: об'єкт, предмет, сутність та основні категорії 12 2.3. Основні функції сім'ї в суспільстві 16 Висновок 2-го розділу 19 Розділ 3. Соціальні технології роботи з сім'єю 20 3.1. Безпосередня робота 20 3.2. Опосередкована робота 21 3.3. Стан і тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні 22 Висновки 27 Список використаних джерел 29

Висновок

Таким чином, неухильно прогресуюча тенденція постаріння населення, що супроводжується такою негативною демографічною характеристикою, як зниження народжуваності, зменшення загальної чисельності населення обумовлюють надзвичайно складну ситуацію України в області народонаселення. До найгостріших проблем людей молодого віку відносяться: низький рівень доходів і споживання, труднощі забезпечення житлом, проблеми зайнятості молоді, підвищення конфліктності шлюбно-сімейних стосунків. Розв’язання проблем молодих сімей потребує посиленої уваги до них як до об’єктів соціально-демографічної політики.

В сучасний період посилюється роль сім’ї у відтворенні населення, а також у суспільному і особистому житті. До найбільш гостропроблемних деформацій і негативних зрушень у шлюбно-сімейній сфері відносяться: різке зниження рівня показників шлюбності та зріст кількості розлучень; поширення бездітності і безшлюбного материнства; збільшення кількості дітей-сиріт; зростання питомої ваги неповних сімей та посилення тенденцій до зменшення частки молодих сімей; природне скорочення населення, яке за 2000 рік становило – 311,5 тис. чоловік. На стан відтворення населення ще тривалий час негативно впливатиме забруднення регіонів України радіоактивними елементами. Передусім, це стосується тяжких наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Негативні тенденції в демографічних процесах призводять до поступового постаріння населення. Особливо несприятлива вікова структура склалася в селах України.

Сім’я як особливий інститут первинної соціалізації людини – визначає необхідність виявлення внутрішніх механізмів існування сім’ї, осмислення її місця у житті людини. Тобто, сім’я як форма особистісного вибору, всупереч мінливості соціальних контекстів, містить у собі ознаки самоорганізації і зберігає фундаментальну якість бути місцем самовираження та самореалізації особистості. Самостійність і стійке відтворення цього призначення сім’ї забезпечується у фундаментальних структурах повсякденного досвіду. Цим і пояснюється актуальність аналізу сім’ї як первинного інституту соціалізації людини.

Дослідження свідчать, що психологічна нестабільність сім’ї, порушення системи міжособистісних відношень і цінностей в ній впливає на розвиток особистості дитини. Добитися ж сповільнення негативних тенденцій в розвитку сім’ї можна поєднуючи загальний соціально-економічний і культурний розвиток країни з спеціальними заходами щодо зміцнення сім’ї.

Соціально-економічні, духовні, моральні та психологічні чинники нестабільності сучасної молодої сім’ї – розглянуто проблему нестабільності сучасної молодої сім’ї, виявлено чинники, що впливають на стабільність шлюбу. Стабільність шлюбу залежить від багатьох обставин, перш за все від змін статусу жінок в суспільстві і сім’ї, здобуттям ними економічної незалежності, зросту свідомості. Виграють роль і ранні шлюби, коли молоді люди ще не досягли належного ступеню соціальної зрілості і не мають економічної самостійності, а тому нестабільні. Причини нестабільності шлюбів вивчені ще недостатньо. Заважає в багатьох випадках неправильний методичний підхід до їх дослідження. Поряд із соціально-економічними умовами, які руйнують інститут шлюбу в Україні особливого значення набувають чинники психологічні і психофізіологічні. Поглиблений аналіз проблеми показує, що неміцність деяких молодих сімей була закладена вихованням, пояснювалась непідготовленістю до шлюбу, відсутністю основи для міцної сім’ї.

Таким чином, цілеспрямована робота по зміцненню сім’ї і підвищенню її виховної функції повинна бути домінантом в соціальній політиці держави та суспільства. В числі заходів соціальної політики необхідно виділити соціальну роботу стосовно молодої сім’ї, а також особливе місце надати публікаціям з проблем сім’ї та шлюбу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?