Курсова робота «Технологічний вибір суспільства та екологія», 2007 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 14.11.2009 14:24 · від malanchuk · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Роль технологічного вибору та формування еколого-економічної політики держави. 2. Історична спадщина еколого-адміністративної системи. 3. Нові підходи до вирішення екологічної проблеми у вітчизняній економіці. Висновки і пропозиції Використана література

Висновок

1. Швидкий розвиток промисловості, науково-технічний прогрес, розбудова міст, зростання населення та інші чинники різко посилили вплив людини на природу, стали явною небезпекою виснаження природних ресурсів, забруднення та зміни довкілля і біосфери в цілому.

2. Екологізація економіки – це цілеспрямований процес перетворення економіки, пов'язаний зі зниженням інтегрального екодеструктивного впливу процесів виробництва і споживання товарів і послуг у розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту.

3. За час функціонування адміністративно-командної системи (АКС) засвідчує високий рівень концентрації промислового виробництва, нераціональне використання природних ресурсів, фінансування природоохоронних заходів за залишковим принципом.

4. Несприятливі для довкілля процеси спричинилися до того, що територія України стала зоною екологічного лиха. Можна стверджу-вати, що АКС була головною причиною екологічної кризи в Україні, це виявилося в нераціональному природокористуванні.

5. Очевидно, що кризовий стан довкілля поглиблює занепад економіки, а депресивний стан економіки погіршує стан довкілля.

6. Наявні нині в Україні моделі організації та управління природо-користуванням самі по собі не забезпечують узгодження економічних та природоохоронних завдань у масштабах держави. Держава повинна прагнути до досягнення та збереження абсолютно чистого довкілля. Однак така мета є ідеальною і через свою надто високу вартість нездійсненна. Із збільшенням рівня забруднення зростають і збитки суспільства.

Пропозиції.

Організація національної системи технологічного передбачення України має включати:

1) прийняття державної (національної) програми;

2) створення на загальнодержавному рівні координаційного комітету з питань технологічного розвитку;

3) створення робочих груп експертів щодо найважливіших напрямів економічного та наукового розвитку держави;

4) створення групи інтерактивної взаємодії і системних досліджень;

5) постановку процесу добору критичних технологій і побудову оптимальних сценаріїв розвитку стратегічно важливих підприємств, пріоритетних галузей промисловості й індустріального сектора держави в цілому на основі проведення комплексу робіт з технологічного передбачення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?