Дипломна робота «Визначення стратегій на основі методів портфельного аналізу», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 12.11.2009 22:33 · від Андрій · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи визначення стратегій товарів на основі портфельного аналізу 8 1.1. Портфельний аналіз 8 1.2. Оцінка наявності внутрішніх ресурсів 12 1.3. Основний інструментарій портфельного аналізу 14 1.4. Загальні стратегії 29 Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. Застосування методів портфельного аналізу компанії 36 2.1. Характеристика компонії 37 2.2. Аналіз основних конкурентів 44 2.3. Оцінка розвитку ринку 46 2.4. Стан і прогноз рекламного ринку України в 2008-12 роках 47 2.5. Сигментування і позиціонування 57 Вивновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. Визначення стратегій по методам портфельного аналізу 70 3.1. Оцінка ключових факторів в успіху компанії 70 3.2. Оцінка по сегментуванню та позиціонуванню 74 3.3. Шляхи розвитку маркетингової стратгії 75 3.4. Операційний план реалізації товарних стратегій 77 Висновки до розділу 3 Висновки 88 Список використаних джерел 97

Висновок

В процесі написання даної роботі були побудовані багатокутники конкуренції, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі матриця Ансоффа та модель Портера.

Прогнозу розвитку ринку передбачає, що через п’ять років новини розповсюджуватимуться в Інтернеті, а друкарські видання зосередяться на аналітиці і репортажах. Найближчим часом не відбудеться повної відмови від друкарських ЗМІ, на ринку залишиться тільки обмежена кількість провідних друкарських видань. А отже, не слід повністю відмовлятися від друкованих видань, 5 років можна йти стратегією збору урожаю існуючих бізнес одиниць, у той самий час розвиваючи електронні варіанти видань.

З стану і тенденцій рекламного ринку України видно, що рекламний ринок уповільнює свої темпи зростання. Уповільнення відбудеться в основних медіа каналах, швидкими темпами будуть рости тільки нові медіа: Інтернет, кінотеатри, мобільна реклама. Найперспективнішою рекламою є Інтернет (збільшення на 100%), що ще раз підтверджує твердження того, що слід переходити на Інтернет ресурс.

З багатокутника конкуренції по компанії можна зробити висновок що компанія:

широко використовує таку можливості як:

• можливість підписання довгострокових договорів з рекламодавцями при необхідності використовує такі можливості:

• широкий ціновий спектр

• різноманіття бонусів на середньому рівні використовує можливість:

• розширення тематичних рубрик

мало використовує можливість:

• удосконалення інтернет версії робить дії для усунення такої загрози як:

• поява на ринку товарів субститутів враховує такі загрози:

• зміни у сфері державного регулювання галузі

• об'єднання декількох фірм у одну компанію

• поява на ринку сильних компаній

• зміни у сфері державного регулювання у галузі реклами

З усього перерахованого можна зробити висновок, що компанія «МедіаПрайсЦентр» аналізує можливості галузі, робить певні прогнози, бере до уваги можливість змін.

Усі перераховані загрози враховуються компанією, однак, компанії слід переглянути своє відношення до них, і можливо більш уважніше до них відноситись.

На мою думку, слід використати можливості удосконалення Інтернет версії видань та урізноманітнити бонусну систему. Це дасть позитивний результат і може вивести компанію на новий рівень.

Для просування товарів підходить - «стратегія товарної спеціалізації». Яка дає можливість сконцентруватися на спеціалізації певного товару та технологічному його удосконаленню. Мінусом цієї стратегії є посилення функціональної конкуренції, можливість моральної застарілості даного різновиду товару та появи інших способів задоволення споживачів.

Для позиціонування, підходить така: «позиціонування на вирішенні проблеми», «позиціонування на певну категорію споживачів» та «позиціонування по відношенню до конкуруючих компаній».

З багатокутників конкуренції по окремим бізнес одиницям видно, що щоб зробити сильними сторонами наші слабкі сторони, потрібно:

• урізноманітнити рубрика тор журналу «Обладнання метали для бізнесу»

• посилити статейний розділ газети «Базар»

• збільшити об’єм журналу «Послуги для бізнесу» і газети «Базар»

• для усунення проблеми зручності пошуку потрібної інформації у журналах «Будівельні прайси», «Послуги для бізнесу» та газети «Базар» слід додати алфавітний показник

• переглянути цінову політику на розміщення рекламної інформації у журналі «Будівельні прайси» і газеті «Базар»

• збільшити кількість точок продажу газети «Базар»

В результаті побудови матриці БКГ можна зробити висновок про стратегії, які підходять до бізнес одиниць компанії «МедіаПрайсЦентр».

• для журналу «Будівельні прайси» підходить стратегія HOLD (стратегія підтримки конкурентних переваг).

• для журналу «Обладнання метали для бізнесу» підходить стратегія HARVEST (стратегія збору урожаю)

• для журналу «Послуги для бізнесу» підходить стратегія BUILD (стратегія розвитку або інтенсифікація зусиль)

• для газети «Базар» підходить стратегія HARVEST (стратегія збору урожаю)

Отже, компанія «МедіаПрайсЦентр» повинна зменшити маркетингові зусилля для таких бізнес юнітів як журнал «Обладнання метали для бізнесу» та газети «Базар», та направляти усі грошові потоки, які вони приносять на розвиток журналу «Послуги для бізнесу» з ціллю отримання певної ринкової долі та на підтримку конкурентних переваг і закріплення ринкової позиції журналу «Будівельні прайси». В свою чергу, журнал «Будівельні прайси» також повинен направляти грошові потоки на розвиток журналу «Послуги для бізнесу» з ціллю отримання певної ринкової долі та на підтримку своїх конкурентних переваг і закріплення ринкової позиції.

Матриця Мак-Кінсі дала такі результати:

• журнал «Будівельні прайси» входить у 3-й квадрант.

Стратегія утримання позиції з раціональним витрачанням ресурсів:

• журнал «Обладнання метали для бізнесу» входить у 6-й квадрант.

Виборча оборонна політика:

• журнал «Послуги для бізнесу» входить у 4-й квадрант.

Стратегія інвестування в посилення конкурентної позиції, або вихід при неможливому посиленні:

• газета «Базар» входить у 9-й квадрант.

Стратегія виходу з ринку з повним скороченням інвестицій.

Стратегії матриці БКГ і матриці Мак-Кінсі співпадають, окрім стратегій газети «Базар»:

• матриці БКГ - стратегія збору урожаю передбачає зменшення маркетингових зусиль

• матриці Мак-Кінсі - стратегія виходу з ринку з повним скороченням інвестицій

Але, я вважаю що слід почекати з такими різкими змінами у портфелі компанії, так як 2008 рік буде дуже насичений різноманітними рекламними компаніями для газети «Базар», що може змінити ситуацію. У 2008 році вже була проведена РК, яка тривала 8 тижнів і включала в себе розміщення рекламних матеріалів на таких носіях реклами як реклама в вагонах метро та у маршрутних таксі (50 машин). На літній період готується РК на 12 тижнів, яка буде включати в себе рекламу у маршрутних таксі (182 машини), з періодичністю кожні 10 хвилин.

У дипломній роботі були зпрогнозовані зміни положення бізнес одиниць на 2008 на основі матриці БКГ та матриці Мак-Кінсі. Що дало такі результати:

прогноз по матриці БКГ:

• журнал «Будівельні прайси» залишиться на позиції корови і залишиться з тією ж самою стратегією, що й у 2007 році - стратегія HOLD

• журнал «Обладнання метали для бізнесу» як і у 2006 і 2007 роках залишиться на позиції собаки. Цьому бізнес юніту підходить стратегія HARVEST

• журнал «Послуги для бізнесу» змінить свою позицію важкої дитини на позицію зірки. Для цього бізнес юніту доречна буде стратегія HOLD

• газета «Базар» змінить позицію собаки на позицію важкої дитини, і керуватися буде стратегією BUILD.

Отже, компанія «МедіаПрайсЦентр» повинна зменшити маркетингові зусилля для такого бізнес юніт як журнал «Обладнання метали для бізнесу» та направляти усі грошові потоки, які він приносить на розвиток журналу «Будівельні прайси»,«Послуги для бізнесу» та газети «Базар» з ціллю отримання певної ринкової долі та на підтримку конкурентних переваг і закріплення ринкової позиції журналу «Будівельні прайси». В свою чергу, журнал «Будівельні прайси» також повинен направляти грошові потоки на розвиток журналу «Послуги для бізнесу» та газети «Базар» з ціллю отримання певної ринкової долі та на підтримку своїх конкурентних переваг і закріплення ринкової позиції.

прогноз по матриці Мак-Кінсі:

• журнал «Будівельні прайси» залишиться на тій самій позиції, і буде притримуватися стратегії утримання позиції з раціональним витрачанням ресурсів

• журнал «Обладнання метали для бізнесу» змінить свою виборчу оборонну політику на стратегію росту або виходу з ринку

• журнал «Послуги для бізнесу» змінить стратегію інвестування в посилення конкурентної позиції, або вихід при неможливому посиленні на стратегію утримання лідерської позиції, розширення долі ринку

• газета «Базар» змінить стратегію виходу з ринку з повним скороченням інвестицій на стратегію інвестування в посилення конкурентної позиції, або вихід при неможливому посиленні.

У результаті побудови матриці Ансоффа можна зробити наступний висновок:

Для журналів «Будівельні прайси», «Послуги для бізнесу» та газети «Базар» підходить стратегія глибинного проникнення на ринок (інтенсивне зростання). Дана стратегія реалізується за рахунок інтенсивності маркетингових зусиль, більш ретельного дослідження цільового ринку, посилення ефективності маркетингових інструментів. Цю стратегію можна досягти такими альтернативами:

• розвиток первинного попиту (спонукати рекламодавців до більш частого розміщення реклами у наших виданнях, пошук нових можливостей використання та залучення нових.)

• збільшення долі ринку за рахунок споживачів того ж товару, але фірм конкурентів

Для журналу «Обладнання метали для бізнесу» підходить стратегія товарна експансія. Стратегія розробки нового, або покращеного товару, для того ж споживача з ціллю збільшення майбутніх грошових надходжень. Цю стратегію можна досягти такою альтернативою:

•збільшення споживчих цінностей товару (розширення рубрик)

По моделі Портера можна зробити висновок, що найголовнішою загрозою є перехід усіх видань на електронний варіант. Компанії «МедіаПрайсЦентр» слід звернути увагу на цей фактор, так як можна не встигнути вчасно зреагувати на зміни на ринку і залишитись позаду. Слід продумати усі можливі варіанти зручності використання електронною версією видання. Це стосується зручності як для читачів, так і для рекламодавців.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?