Дипломна робота «Управління видатковою частиною Державного бюджету України», 2005 рік

З предмету Фінанси · додано 12.11.2009 20:22 · від Nati · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Організаційно-методичні аспекти діяльності Державного казначейства України 1.1. Роль і функції Державного казначейства в фінансовій системі України 5 1.2. Законодавчо-нормативне регулювання діяльності Державного казначейства України 12 Розділ ІІ. Організаційно-фінансові аспекти управління видатковою частиною бюджетної системи у Державному казначействі України 2.1. Бюджетна класифікація видатків, виконання Державного бюджету України за видатками 16 2.2. Організація роботи щодо виконання державного бюджету за видатками 22 2.3. Операції з перерахування бюджетних коштів через органи державного казначейства 31 Розділ ІІІ. Перспективи розвитку управління видатковою частиною бюджетної системи 3.1. Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування видаткової частини державного бюджету.41 3.2. Вдосконалення кошторисного фінансування бюджетних установ 51 Висновки та пропозиції 55 Список використаних джерел 57 Додатки

Висновок

Державне казначейство було створено відповідно до Указу Президента України “Про Державне казначейство України” № 335/95 від 27 квітня 1995 року. Даним Указом були встановлені основні завдання Державного казначейства України; визначений розмір асигнувань на утримання Державного казначейства України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на утримання органів державної виконавчої влади; вирішені питання щодо забезпечення умов діяльності Державного казначейства України та інші організаційні питання.

Державне казначейство України створено при Міністерстві фінансів України. Його слід розглядати як самостійну організаційну одиницю, яка формує власну кадрову, господарчу та інформаційно-технічну політику розвитку казначейської системи.

Видатки загального фонду державного бюджету проведено в сумі 43 млрд. 786,1 млн. грн., що становить 100,1 % затвердженого обсягу.

У порівнянні з 2004 роком видатки загального фонду зросли номінально на 9 млрд. 899,6 млн. грн. або на 29,2 %., із них на економічну діяльність - на 67,7 %.; духовний та фізичний розвиток - 63,5 %; охорону здоров'я - 62,1 %; житлово-комунальне господарство - 50,9 %; оборону - на 48,4%.

Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів та Державним казначейством, як і в попередні роки, видаткова частина державного бюджету виконувалась, переважно, в режимі "ручного управління". Незважаючи на достатність коштів, протягом січня-вересня 2005 року невиправдано здійснювалося обмеження видатків за цілою низкою бюджетних програм, що призвело до утворення в цьому періоді профіциту державного бюджету та унеможливлювало своєчасне виконання бюджетних призначень окремими головними розпорядниками коштів.

Обмеження видатків спричинило утворення станом на 1 січня 2004 року вільного залишку коштів державного бюджету в загальній сумі 2 млрд. 297,3 млн. грн., що перевищує потребу бюджету 2004 року в оборотній касовій готівці (400 млн. грн.) майже в шість разів. Уряд та Міністерство фінансів не внесли пропозицій щодо використання у 2005 році вказаних коштів для вирішення наявних соціальних проблем і фактично створили резерв, не врахований у доходній частині державного бюджету 2004 року.

Підкреслюючи значні здобутки казначейського обслуговування державного бюджету, треба зазначити, що одну з найважливіших функцій у життєдіяльності держави — оперативне управління бюджетними коштами — реалізувати в повному обсязі ще не вдалося. Адже й досі спостерігається тенденція збільшення залишків коштів в установах банків, які не використовуються бюджетними організаціями та установами, що фінансуються з бюджету. Це проблемне питання можливо реалізувати зміною схеми управління видатками державного бюджету за рахунок поточних надходжень в області. Використання територіальними органами казначейства частини поточних надходжень доходів державного бюджету та надання Головному управлінню Державного казначейства України дозволу на управління визначеними обсягами мобілізованих коштів дає можливість підвищити оперативність видатків державного бюджету та забезпечити пріоритетність видатків у межах затверджених кошторисів розпорядників коштів з урахуванням залишків, не використаних розпорядниками коштів.

Для підвищення ефективності управління бюджетними коштами доцільним є залучення тимчасово вільних бюджетних коштів та їхніх залишків у розпорядників із метою здійснення першочергових бюджетних видатків, недопущення касових розривів у процесі виконання бюджетів.

Потребує подальшого удосконалення і форма кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації. Доцільно було б у рамках показників, визначених бюджетною класифікацією, окремо розробити форму кошторису доходів і видатків для установ і організацій соціального профілю, які утримуються за рахунок бюджету; госпрозрахункових підприємств і організацій, що мають бюджетне фінансування; наукових установ і організацій; Міністерства оборони та інших військових формувань.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?