Реферат «Аналіз діяльності технопарків в Україні.», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 12.11.2009 17:46 · від saviola · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-4 1. Визначення поняття “технопарк” та основні завдання їх розвитку 5-6 2.Спеціальний регулюючий орган діяльності технологічних парків 6-7 2.Спеціальний регулюючий орган діяльності технологічних парків 7-16 4.Аналіз діяльності технологічних парків України у 2008 та на початку 2009 років 16-21 Висновок 22-23 Список використаних джерел 24

Висновок

Технопарк являє собою науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять дослідні інститути, лабораторії, експериментальні заводи з передовою технологією, створювані на заздалегідь підготовлених територіях навколо великих університетів з розвиненою інфраструктурою, до якої належать: лабораторні корпуси, виробничі приміщення багатоцільового призначення, інформаційно-обчислювальні центри колективного користування, системи транспортних та інших комунікацій, магазини, житлово-побутові приміщення, сервісні та виставкові комплекси. Основні переваги науково-технічних парків:

- інтеграція різних стадій інноваційного процесу; - промисловість дістає швидкий доступ до нових розробок;

- скорочуються терміни впровадження та поширення нововведень (новинок);

- спрощується спосіб взаємодії між навчальними, науковими та промисловими розробниками науково-технічного прогресу;

- створюються умови та можливості для створення нових видів бізнесу, виробництва, відкриттів;

- виробництво отримує доступ до консультантів, лабораторій;

- студенти мають змогу здобувати не лише теоретичні, а й практичні знання. Значення технопарків і доцільність їх створення в Україні полягає в тому, що:

- вони є ефективною формою зближення науки і виробництва, бо скорочується до мінімуму тривалість циклу «дослідження – розробка – упровадження»;

- у технопарках зосереджуються висококваліфіковані кадри різних спеціальностей - учені, розробники, дослідники, аналітики, інженери, спеціалісти різного профілю, що забезпечує можливість міжгалузевих досліджень;

- у технопарках зосереджується унікальне устаткування, обчислювальні центри, лабораторії, що дає змогу проводити дослідження і наукові експерименти;

- у парках фінансовий капітал представлений у найдосконаліших формах – венчурному капіталі;

- у технопарках формується «еталонне середовище» з точки зору як економічних, так і організаційно-географічних умов для створення нових, наукомістких виробництв.

На практиці сьогодні в Україні кризові явища в політиці та економіці витиснули науку та інноваційну діяльність із кола державних пріоритетів, їхня підтримка з боку держави послідовно і неухильно зменшувалася, а у випадку з технопарками була зовсім припинена. Відсутність позитивного ставлення до долі наукових результатів призвела до посилення негативних явищ у сфері діяльності НАН України, коли розпадається зв’язок поколінь у науці, вона неухильно старіє і дуже скоро може настати час, коли критична маса негативних чинників досягне такого рівня, при якому ці процеси стануть незворотними. Після цього Україна приречена перетворитися на сировинний придаток розвинених держав, джерело дешевої робочої сили й місце розміщення екологічно шкідливих виробництв. Пріоритетні напрями діяльності технологічного парку "Інститут технічної теплофізики" – це технологічне устаткування для теплоенергетики, нетрадиційна енергетика та екологія в енергетиці.

Кінцевим результатом інноваційної діяльності будь-якої організації є виробництво конкурентоспроможної продукції та зміцнення позицій на ринку і свого фінансового стану. За такого підходу вибір кращого варіанта інноваційного проекту передбачає одержання більших результатів з меншими чи однаковими витратами.

Для відбору інноваційних проектів використовуються показники відповідної економічної ефективності, які враховують зміни вартості порівнюваних варіантів. Такими показниками є:

- приведені витрати;

- строк окупності додаткових інвестицій;

- коефіцієнт ефективності додаткових інвестицій. При дослідженні розробки трьох варіантів технології нового продукту в технологічному парку „Інститут технічної теплофізики” найефективнішим варіантом винаходу є перший, бо тут найменші приведені витрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?