Курсова робота «Багатокритеріальні задачі моделювання економіки», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 12.11.2009 14:02 · від Mary · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Постановка багатокритеріальної задачі 5 1.1. Формулювання задачі векторної оптимізації 5 1.2. Парето-оптимальність 8 2. Класичні методи вирішення багатокритеріальних задач 12 2.1. Метод справедливого компромісу 12 2.2. Принцип наближення по всіх локальних критеріях до ідеального рішення. 15 2.3. Метод квазіоптимізації локальних критеріїв (метод послідовних поступок). 17 2.4. Метод головного критерію 21 2.5. Метод згортки векторного критерію в суперкритерій. 24 2.6. Інші методи. 28 3. Метод цільового програмування. 32 4. Метод аналізу ієрархій. 36 5. Еволюційні алгоритми розв’язку багатокритеріальних задач 38 Висновки 43 Література 45

Висновок

В даній курсовій роботі коротко (наскільки дозволили рамки обсягу роботи) були розглянуті про методи багатокритеріальної оптимізації. Дані методи, що стосується математичних аспектів ситуацій, коли є кілька критеріїв, - необхідна частина відомостей, якими повинен бути озброєний менеджер, але тільки частина відомостей, що стосується прийняття рішень при великій кількості альтернативних варіантів вибору й значному числі різноманітних критеріїв, коли ОПР не може, загалом кажучи, поодинці, самостійно скласти цілісну картину якості альтернативних варіантів. Є різні методи організації діяльності ОПР у таких умовах, жоден з них не претендує на універсальність.

На останок перелічимо основні положення, які повинні враховуватися при побудові багаторкитеіальних моделей задач прийняття рішень:

- модель створюється дослідником для структуризації й уточнення переваг особи, що приймає рішення, яка безпосередньо бере участь у її розробці;

- модель повинна бути логічно несуперечлива;

- модель повинна містити опис всіх можливих елементів задачі прийняття рішень і властивості цих елементів;

- модель повинна давати можливість використовувати реальну інформацію про задачу, отриману від експертів, ОПР;

- модель повинна бути досить простою і зручною для аналізу й використання ОПР.

Набір критеріїв багатокритеріальної задачі повинен задовольняти наступним вимогам:

- повнота (використання будь-яких додаткових критеріїв не змінює результатів рішення, а відкидання хоча б одного з обраних критеріїв міняє результат);

- операціональність (кожний критерій повинен мати зрозуміле для ОПР формулювання, ясний і однозначний зміст, характеризувати певний аспект рішення);

- декомпозованість (набір критеріїв повинен дозволяти спрощувати оцінювання переваг шляхом розбивки первісного завдання на окремі більше прості підзадачі);

- ненадмірність (різні критерії не повинні враховувати той самий аспект рішення);

- мінімальність (аспект рішення повинен містити як можна менше число критеріїв);

- вимірність.

Ці вимоги, звичайно, суперечливі, але ясне розуміння їх дозволяє будувати повноцінний набір критеріїв.

Відомо, що можливості людини по переробці багатомірної інформації дуже обмежені, тому ймовірність помилкових дій ОПР досить велика.

Звичайно, використання формальних методів, експертних оцінок, ЕОМ дозволяє ОПР глибше аналізувати варіанти рішень, але завжди для ухвалення якісного рішення буде вимагатися талант, інтуіція, досвід керівника, що приймає рішення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?