Курсова робота «Економічні основи виникнення та функціонування монополій», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 11.11.2009 11:28 · від Софійка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3ст. 1. Історія виникнення монополій у світовій економіці та їх суть 5ст. 2. Форми і типи монополістичних об’єднань 14ст. 3. Соціально-економічні наслідки монополізації економіки 25ст. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

Висновок

У процесі конкурентної боротьби відбуваються концентрація і централізація виробництва і централізація капіталу, які разом з іншими причинами призводять до виникнення монополій.

Монополії – окремі наймогутніші підприємства або об’єднання декількох підприємств, які виробляють переважну кількість певної продукції (товару чи послуги), завдяки чому впливають на процес ціноутворення і привласнюють монопольно високі прибутки. Сутність монополії розкривається у позитивних і негативних наслідках монополізації економіки.

Головна мета монополії – одержання монопольно високого прибутку або надприбутку, який утворюються внаслідок панування монополій у сфері виробництва та збуту товарів.

Монополізм – сукупність явищ, зумовлених винятковим становищем окремих господарюючих суб’єктів, ланок народного господарства, що призводять до завоювання економічної влади обмеженням та усуненням конкуренції. Монопольне становище дає змогу господарюючому суб’єкту впливати на процес формування цін, іноді й диктувати їх.

Основними формами монополій у промисловості є картелі, синдикати, трести, багатогалузеві концерни. Картелі та синдикати є простішими формами і монополізують лише сферу обігу, інші форми – досконаліші, тому монополізують і обіг, і виробництво. Необхідно зазначити, що синдикати і трести у “чистому”, так би мовити, вигляді зараз майже не зустрічаються, а концерни перетворилися в типову і основну форму монополії. З 60-х рр. ХХ ст. в США і в деяких інших країнах виникла і почала розвиватися нова форма монополій – конгломерати. Це монополістичні об’єднання, які утворилися внаслідок поглинання прибуткових різногалузевих підприємств, які не мали виробничої та технічної спільності.

Новим явищем у процесі концентрації виробництва є диверсифікація, яка відображує процес проникнення великих монополій в інші галузі, які не мають прямих виробничих чи функціональних зв’язків з їх ведучою галуззю. Охоплюючи з самого початку суміжні або близькі за технологією галузі, диверсифікація згодом розповсюджується далеко за її межами.

Існує принаймні три основні причини виникнення монополій: економія від масштабу виробництва, утримування найважливіших ресурсів та державна політика. Ці причини можуть бути пов’язані між собою.

Процес монополізації економіки має позитивні та негативні наслідки.

Позитивні наслідки:

1) ширші можливості гігантських підприємств та їх об'єднань розвивати сучасне виробництво, фінансувати крупні науково-дослідні лабораторії, отримувати нові наукові результати, впроваджувати новітні техніку і технологію, здійснювати перекваліфікацію працівників, а отже, пристосовуватися до рівня розвитку продуктивних сил, до структурних зрушень в економіці;

2) розширення масштабів планомірного й організованого розвитку економіки, свідомого регулювання економічної системи внаслідок виникнення і розвитку крупних господарських одиниць, координації їх діяльності;

3) наявність змоги у гігантських підприємств завдяки масовому виробництву економити на витратах виробництва, забезпечувати споживачів дешевими якісними товарами.

Негативні наслідки:

1) практика встановлення монопольних цін, створення штучного дефіциту; покупці змушені купувати товари за вищими цінами, оскільки крупні компанії виготовляють переважну масу продукції (за підрахунками американських економістів, населення США щорічно переплачує майже 70 млрд. дол. через завищені груповими монополіями ціни);

2) гальмування науково-технічного прогресу; це відбувається тому, що монополізація виробництва і збуту дає змогу крупним компаніям отримувати певний час високі прибутки, навіть не впроваджуючи нових досягнень науки і техніки у виробничий процес, стримуючи повне використання ресурсів, максимально можливе зниження витрат виробництва і відповідне зростання його ефективності;

3) вкладання у гонитві за прибутком крупними компаніями коштів у проекти, які дають найвищу віддачу, з вилученням або істотним зменшенням при цьому інвестицій у важливіші з погляду широких верств населення виробництва;

4) витрачання монополіями та олігополіями значних ресурсів для збереження і зміцнення монополістичних позицій, влади (шляхом використання гіпертрофованої реклами, підкупу державних чиновників з метою створення вигідної законодавчої бази, складнощі в отриманні від них малими і середніми фірмами дозволу на відповідний вид діяльності, встановлення такими чиновниками різних бар'єрів — ліцензійних, патентних та ін.);

5) відбувається придушення конкуренції — важливої рушійної сили економічного прогресу;

У поєднанні позитивних і негативних рис полягає одна з найважливіших сутнісних сторін монополії як економічної категорії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?