Дипломна робота «Методи оцінки кредитних ризиків», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 10.11.2009 23:00 · від Lena · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Кредитні ризики та методи їх оцінки 1.1. Поняття ризику у кредитній діяльності банку 1.2. Класифікація кредитних ризиків 1.3. Методи оцінки кредитних ризиків 2. Оцінка кредитних ризиків херсонської філії ват “кредитпромбанк” 2.1. Аналіз кредитної діяльності відділення банку та його кредитних ризиків 2.2. Оцінка ризиків виданих кредитів 2.3. Шляхи зменшення кредитних ризиків відділення банку Висновки Список використаних джерел

Висновок

Під кредитним ризиком розуміється загроза втрати банком частини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи одержання додаткових витрат у результаті здійснення фінансових операцій.

Ризик виражається імовірністю одержання таких небажаних результатів, як утрати прибутку і виникнення збитків унаслідок неплатежів по виданим кредитах, скорочення ресурсної бази, здійснення виплат позабалансових операціях та інше.

Але в той же час, чим нижчий рівень ризику, тим нижча імовірність дістати високий прибуток. Тому, з одного боку, будь-який банк намагається звести до мінімуму ступінь ризику і з декількох альтернативних рішень вибрати те, при якому рівень ризику мінімальний, з другого боку, йому необхідно вибирати оптимальне співвідношення рівня ризику і ступеня ділової активності, прибутковості.

Слід зазначити, що кредитний ризик виникає не тільки стосовно кредитів, а й інших балансових і позабалансових статей, таких як банківська гарантія, акцепт, вкладення в цінні папери.

В банківській діяльності існують такі види кредитних ризиків:

– ризики, зумовлені технічно-організаційними проблемами банку (ризик персоналу, технічні ризики);

– ризики, зумовлені проблемами позичальників (юридичних і фізичних осіб);

– ризики внутрішнього і зовнішнього середовища;

– та інші.

Згідно методологією загальної теорії економічного ризику стратегія кредитного ризику може бути деталізована таким чином:

– якісний аналіз кредитного ризику;

– кількісний аналіз;

– система показників кількісної оцінки ступеня кредитного ризику;

– моделювання ризику;

– методи оптимізації упраління кредитного ризику у діяльності комерційного банку.

Кількісний аналіз ризику спирається на низку методів, серед них: статистичний метод; метод експертних оцінок; метод аналогій; аналіз чутливості (вразливості); методи імітаційного моделювання; а також використовується метод факторного аналізу кредитного ризику за видами класифікованих кредитів.

У результаті активізації кредитної роботи, обсяг кредитного портфеля значно виріс. Завдання по нарощуванню кредитного портфеля виконали майже всі структурні підрозділи банку. Результати аналізу свідчать про позитивний результат роботи банку, спрямованої на зменшення рівня кредитного ризику.

Структура кредитного портфеля банку по строку надання кредитів свідчить про відповідність політики кредитування умовам нестабільного фінансового ринку. Основні кредитні ресурси розміщені в кредитах зі строком погашення від 6 місяців до 1 року. Це найменш ризиковані кредитні вкладення, тому підвищення їхньої питомої ваги в загальному обсязі кредитів заслуговує позитивну оцінку.

Аналіз і оцінка якості кредитного портфеля ґрунтується на розподілі кредитів по їхніми класифікаційними видами й ступеням ризику.

Умови віднесення кредитів до відповідних груп і рівнів кредитних ризиків для кожної групи встановлюються НБУ й змінюються їм залежно від ситуацій, які виникають на фінансовому ринку. Якість кредитного портфеля ВАТ «Кредитпромбанк» покращилась.

Так на кінець звітного періоду питома вага стандартних кредитів знизилась на 23249,7 тис. грн. або на 64,8%, а субстандартних кредитів і кредитів під контролем виріс відповідно на 125,0 тис. грн. і 11255,3 тис. грн., їхня питома вага відповідно виросла й склала відповідно 0,1 і 89,8%, темпи зниження стандартних кредитів відбуваються одночасно з ростом кредитного портфеля в цілому. Це призвело до зниження ефективність кредитної політики банку.

Разом з тим, комерційний банк повинен пильно стежити за дотриманням достатності створеного резерву на покриття кредитного ризику.

Аналіз достатності резерву здійснюється методом порівняння фактично створеного резерву з його розрахунковою величиною.

Дані аналітичних розрахунків свідчать, що ВАТ «Кредитпробанк» приділяє увагу забезпеченню достатності резерву на покриття кредитних ризиків: фактичний резерв перевищує суму розрахункової величини.

Факторами, які формують динаміку обсягу класифікованих кредитів, а також і резервів на покриття ризику є загальний обсяг кредитів і середній рівень ризику.

Виходячи з вищенаведеного можна оцінити рух кредитів у загальному позитивно. Кредитна політика банку призвела до збільшення обороту по видачі кредитів, підсумком цього є підвищення залишків кредитних вкладень на кінець звітного періоду на 26,1%.

Рівень видачі кредитів трохи випереджає рівень їхнього погашення, що можна вважати нормальним для фінансової ситуації звітного періоду, що характеризується інтенсифікацією кредитної діяльності банку.

Незначне збільшення рівня надання кредитів (на 2,3%) при збільшенні його обсягу пояснюється випереджальним зростанням залишків кредитних ресурсів на відповідних рахунках, де враховуються кредитні вкладення банку. Рівень погашення кредитів у звітному періоді зріс на 62,6% і є достатнім для комерційного банку.

Співвідношення оборотів з надання й погашення кредитів характеризує кредитну діяльність банку як обмежену. Зниження цього показника у звітному періоді до 129,7% свідчить про те, що в кредитному портфелі банку продовжує зростати частина короткострокових кредитів. Це підтверджується показником оборотності кредитів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення