Курсова робота «Менеджер – професійний управляючий», 2005 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 10.11.2009 19:58 · від Ирина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Професія – менеджер: історія виникнення і необхідність існування на сучасному етапі 5 1.1. Історія виникнення менеджменту 5 1.2. Організація і зміст управлінської діяльності 9 Розділ 2. Комплексний підхід до визначення основних знань і практичних навиків менеджера 12 2.1. Вимоги до основних якостей менеджера 12 2.2. Наукові підходи до організації управлінської праці на сучасному етапі 18 Розділ 3. Особливості управлінської діяльності менеджерів в різних країнах на різних етапах розвитку економіки 21 3.1. Сучасні підходи до управлінської діяльності менеджера 21 3.2. Світовий досвід управлінської діяльності менеджерів 23 Висновки 29 Список літератури 31

Висновок

Управління виробничо-господарськими організаціями як соціальна функція, специфічна професійна діяльність людей у виробництві, зародилося одночасно з виникненням ремісничих майстерень, орієнтованих на виробництво продукції для зовнішньої реалізації. Спочатку воно було простим і полягало у розподілі робіт між працівниками, координації та обліку індивідуальної праці, стимулюванні ефективно працюючих.

Ієрархічна форма ремісничої організації охоплювала, як правило, два управлінські щаблі: майстра і підмайстра.

Основою високої результативності багатьох підприємницьких структур на Заході є професійний характер управлінської діяльності. Професійних керівників тут називають менеджерами (англ. Manager).

Розвинуті здібності є обов'язковою рисою сучасного менеджера. Здібності являють собою індивідуально-психологічні особливості індивіда, його потенціал, що є умовою успішного виконання конкретного виду діяльності. Саме через діяльність можна вивчати здібності індивіда, які прямо пропорційні успішності його роботи. Що стосується менеджменту, то тут чільне місце займають здібності керувати колективом і бути лідером, спонукати працівників до результативної діяльності, приймати правильні нестандартні рішення, знаходити оптимальний вихід із конфліктних ситуацій, постійно вчитись і самоудосконалюватись.

Ринкова економіка, що грунтується, головним чином, на конкуренції і свободі підприємців, а не на ієрархічній підлеглості соціально-економічних процесів волі центру, вимагає якісно вищого рівня діяльності менеджерів.

Для забезпечення ефективного управління економікою в нашій країні необхідно оволодівати найновішими знаннями, розвивати у кожного менеджера навички ефективної діяльності в сфері управління, критично вивчаючи кращий вітчизняний і зарубіжний досвід, способи і методи прийняття оптимальних господарських рішень. Індивідуальна діяльність менеджера спрямована на використання і розвиток потенціалу керівника, оцінку особистих обмежень ефективності і відшукання шляхів їх подолання.

Отже, режим функціонування системи управління, її організація, способи й методи діяльності зумовлені типом суспільства, в якому функціонує система, типом економіки, наявністю чи відсутністю ринку, свобод і прав громадян, ступенем розвитку інституцій у суспільстві та ін. Соціально-економічні формації організації (підприємства), які існують у межах певної країни, не зможуть існувати і ефективно розвиватися без спеціальних людей – менеджерів – майстрів управління виробничо-господарською (економічною) діяльністю.

Сучасний вітчизняний менеджер повинен володіти особистими якостями, здатними забезпечити ефективне керівництво підлеглими. Тому професія менеджера – це одна з професій, до якої необхідний творчий підхід у вирішенні багатьох проблем сучасності, що має і може забезпечити довге, цікаве і ефективне існування не лише організацій, а й професії в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?