Курсова робота «Стратегія розвитку підприємства», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.11.2009 23:53 · від annabell666 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи діяльності підприємства 5 1.1. Сутність фінансової стратегії розвитку підприємства 5 1.2. Організаційний розвиток підприємства 9 1.3. Oсновні методи і підходи, які використовуються при розробці стратегії розвитку підприємства 18 1.3.1. Аналіз рівня інвестиційної привабливості галузі 19 1.3.2. Аналіз конкурентної пропозиції компанії в галузі 20 1.3.3. Фінансова оцінка стратегічних альтернатив 21 1.3.4. Формування образу майбутнього компанії. Розробка стратегічних цілей і задач 22 1.3.5. Комплекс робіт із упровадження стратегії 23 Розділ 2. Аналіз та оцінка розвитку ТОВ «Дедал» 24 2.1. Загальні відомості про підприємство 24 2.2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 24 2.3. Аналіз внутрішнього середовища 32 2.4. SWOT-аналіз ТОВ «Дедал» 38 Розділ 3. Напрямки вдосконалення стратегії розвитку ТОВ «Дедал» 42 3.1. Впровадження стратегічного управління 42 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення стратегії розвитку ТОВ «Дедал» 46 Висновки 48 Література 51 Додатки 54 Додаток А 54 Додаток Б 57

Висновок

Найбільш визначальним та суттєвим рішенням при стратегічному плануванні є вибір цілей діяльності підприємства. Існує система стратегічних цілей, яка має певні вимоги до себе.

Система стратегічних цілей:

 повинна бути багаторівневою – це означає, що повинна бути визна-чально головна ціль та ряд підрядних цілей;

 неоднорідно за періодом часу;

 різноманітною за змістом або предметом відображення, тобто має бути вказано конкретне виробництво. інвестиційна діяльність;

 нерівнозначною за об’єктом характеристики.

Основне завдання, тобто загальну ціль підприємства прийнято назива-ти місією підприємства. Її вибір залежить від зовнішнього середовища та чинників існування конкретного підприємства. На основі загальної місії підприємства формулюються його стратегічні цілі. Від їх характеру буде за-лежати реальність та ефективність вибраної стратегії підприємства. Якщо стратегічні цілі будуть конкретними, вимірюваними, чітко орієнтовані в часі, досяжними, збалансованими, взаємо підтримуючими та ресурсно забезпече-ними, то і стратегія підприємства буде визначена правильно та ефективно.

Характерною рисою сучасного підприємництва є те, що орієнтація на максимальну ефективність в умовах статус-кво змінилася орієнтацією на ефективність розвитку. Концепція ділового розвитку стала відмітною рисою наступальної стратегії, розробленої передусім для розширення масштабів бізнесу, а не для зберігання в незмінному вигляді його ресурсів, рушійних сил, факторів. Діловий розвиток, звичайно, передбачає дії, що, на відміну від заходів, спрямованих на збільшення прибутку шляхом зниження витрат, орієнтовані на розширення операцій, діяльності компаній у цілому. Діловий розвиток, як і будь-яка інша перспективна програма (наприклад підвищення якості), може негативно вплинути на рентабельність компанії в короткостро-ковому аспекті. Хоча, безумовно, в перспективі вони мають бути рентабель-ними.

Ще одним завданням ділового розвитку є пожвавлення основної діяльності за рахунок її внутрішніх джерел. Відомо, що компанії, підприємства, галузі мають прагнути до того, щоб корисні властивості виробленої продукції відповідали її ціні. Однак орієнтація виробництва на корисність споживчих благ найчастіше вступає в суперечність із вимогами ефективності використання виробничих ресурсів. Розширення виробництва певної продукції і зниження витрат на одиницю продукції дають змогу більш ефективно використовувати основні фонди, матеріали, трудові ресурси, але разом із тим часто можуть вести до зниження споживчих якостей продукту, його привабливості для масового споживача.

Наприклад, авіакомпаніям вигідніше використовувати великі авіалайнери, оскільки знижуються питомі транспортні витрати, але для пасажирів це менш зручно, бо кількість рейсів зменшується, а інтервали між ними збільшуються в міру збільшення довжини маршрутів. Або інший приклад. Дешевше виробляти автомобілі великими серіями з використанням стандартних двигунів, фарб і т. ін., але разом із тим одноманітність знижує їхню привабливість для покупців. Подібні суперечності можна спостерігати в багатьох галузях, тому одне з основних завдань підприємництва - оптимально збалансувати ефективне використання ресурсів і привабливість продукції для споживачів.

До факторів, що сприяють розвитку організації, фахівці з теорії і практики менеджменту відносять такі: цілеспрямованість; готовність до змін; атмосфера, що підтримує зміни; передбачувана можливість розвитку; кризова ситуація; настроєний на реформи виконавчий директор; позитивний приклад честолюбства.

До факторів, що перешкоджають роботі з розвитку, належать:

рутинна робота; добрий результат комерційної діяльності, що досягався останнім часом; побоювання; авторитарний виконавчий директор; загальне небажання змін; нездорова внутрішня конкуренція; посилання на нестачу часу; заколисування; висока плинність персоналу; брак кваліфікації; нестача ресурсів; лінощі; не відразу помітні результати розвитку; нечітка організаційна структура; нетворчий настрій.

І ті, й інші фактори вимагають скрупульозного аналізу й оформлення відповідних висновків щодо роботи з управління процесом розвитку.

Як правило, у компанії є такі можливі шляхи для зростання: органічне зро-стання, придбання інших компаній або їхніх підрозділів, відхід в інші сфери бізнесу (диверсифікація).

Таким чином, після розробки стратегії розвитку товариства з обмеженою відповідальністю «Дедал», основним видом діяльності якого є обробка дерева, ми зробили наступне: розглянули економічні засади створення деревообробних підприємств, дослідили особливості інвестиційних стратегій та визначили ефективність їх діяльності, проаналізували стратегію виходу на вітчизняний ринок досліджуваного підприємства, провели SWOT-аналіз, нами було розглянуто готовність підприємства до реалізації стратегії розвитку, сформували рекомендації щодо можливості покращення стратегії досліджуваного підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?