Курсова робота «Організація обліку та контролю за доходами та витратами в ЖКГ», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 09.11.2009 17:43 · від Юра · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Організація обліку та контролю за доходами та витратами на підприємствах ЖКГ 6 2. Аналіз доходів та витрат на підприємствах ЖКГ 25 3. Проблеми та шляхи вдосконалення контролю за витратами та доходами на підприємствах ЖКГ 34 Висновки 38 Список використаної літератури 42

Висновок

У рефераті наведено теоретичне узагальнення і шляхи вдосконалення методики обліку і контролю витрат та доходів на підприємствах житлово-комунального господарства. В результаті проведеного аналізу ми можемо зробити наступні висновки:

1. Вивчення підходів до оцінки доходів і витрат показало, що обсяг витрат завжди залежить від облікової політики підприємства, що свідчить про її суб’єктивний характер, а доходи визнаються згідно документів про реалізацію товарів і послуг, тобто їх величина є об’єктивною. Суттєвий вплив на собівартість продукції чинить порядок її калькулювання та класифікація витрат, розробка якої відповідно до галузевих особливостей дозволить сформувати системний підхід до оцінки та визнання витрат і доходів діяльності підприємств ЖКГ.

2. В умовах переходу економіки країни до ринкових відносин собівартість продукції виступає економічним показником, що всебічно характеризує фінансово-господарську діяльність підприємств. Зниження собівартості відіграє значну роль у підвищенні ефективності господарювання. Даний процес має особливе значення для підприємств, які діють в умовах монополізованих ринків, зокрема, для підприємств житлово-комунального господарства.

3. На підприємствах ЖКГ немає можливості оперативно коригувати ціни на власні роботи (послуги), що визначає першочерговість управління витратами на виробництво, які формують ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги (тарифна собівартість).

4. Житлово-комунальне господарство, як специфічна галузь, має ряд особливостей, що суттєво впливають на організацію та функціонування систем обліку і контролю. До основних галузевих особливостей віднесено: технологічні, ринкові та фактори державного регулювання.

5. Собівартість як складовий синтетичний показник, що об’єднує різнорідні витрати, визначає необхідність їх раціональної класифікації. Доцільним є уточнення діючої класифікації витрат на виробництво за статтями калькулювання. У результаті одержано оптимальну номенклатуру статей витрат на виробництво, яка у найбільшій мірі відповідає галузевим особливостям підприємств ЖКГ та додатково має на меті визначення неповної та тарифної собівартості у межах єдиної інформаційної бази даних.

6. Розробка методики обліку витрат у сучасних умовах вимагає конкретизації об’єктів обліку витрат та калькулювання собівартості, їх системної ув’язки. У результаті побудовано модель зв’язку та залежності об’єктів обліку витрат та калькулювання собівартості на підприємствах ЖКГ, яка передбачає: локалізацію витрат у розрізі технологічних стадій (етапів) надання послуг; визначення відхилень виробничого споживання ресурсів від заданих (нормативних) параметрів; розмежування виробничих витрат у залежності від їх відшкодування монопольними цінами (тарифами) на житлово-комунальні послуги.

7. Дослідження чинної на підприємствах ЖКГ методики обліку витрат на виробництво дозволило виявити: по-перше, невідповідність обліку фактичних витрат потребам оперативного управління (відсутня інформація про рівень витрат, що формують тарифи на житлово-комунальні послуги; діюча методика не передбачає персоніфікації виявлених відхилень відносно винуватців; частина інформації про виробничі витрати не знаходить свого відображення у системі бухгалтерського обліку); по-друге, більшу економічну доцільність застосування нормативного методу обліку витрат на виробництво на підприємствах ЖКГ, що передбачає нагромадження у системі обліку інформації про заданий (нормативний) рівень витрат на виробництво (в тому числі тарифних витрат), зміну норм, відхилення від норм, послідовне визначення причин та винуватців відхилень.

8. Визначено принципи організації обліку на підприємствах ЖКГ в умовах системи управління за відхиленнями. При цьому традиційні організаційні принципи доповнено рядом принципів управлінського спрямування, що сприяє позитивному реформуванню методики обліку виробничих витрат на підприємствах галузі.

9. Важливе значення контролю, як окремої історично визначеної функції управління, має оцінка його ролі в управлінському процесі. В організаційному аспекті фазу контролю доречно визначати як останню у процесі первинного управління – фазу, що забезпечує подальший управлінський процес необхідною інформацією (завдання, цілі, відхилення, їх причини і винуватці, інші диспропорції у господарському процесі). Відповідно визначаються основні функції контрольної діяльності: інформаційна, коригувальна та мобілізуюча.

10. Ідентифікація місця і ролі контролю у системі господарського управління тісно пов‘язана з визначенням його організаційних форм та видів. Класифікація організаційних форм дозволила обмежити коло можливих користувачів контрольної інформації (внутрішніх та зовнішніх) на підприємствах ЖКГ. Класифікація видів контролю дала можливість: конкретизувати методи (методичні процедури, прийоми, способи) контролю витрат на виробництво у галузі; розглянути контроль як процес, що має певні властивості та закономірності. Доречною на підприємствах ЖКГ є класифікація видів контролю: за часом проведення; за стадіями проведення; за характером (спрямованістю); за технологічними етапами контролю; за етапами отримання інформації.

11. Розгляд контролю як функції управління, що забезпечує зворотній зв’язок між об’єктом та системою управління, дозволив віднести до складу об’єктів контролю (крім визначених об’єктів обліку та калькулювання) дії посадових осіб, що надає управлінського спрямування системі контролю. В умовах інтегрування з нормативним обліком витрат на виробництво контролю повинно передувати складання контрольних номенклатур за зазначеними об’єктами. Проведені дослідження дозволили розробити механізм складання контрольних номенклатур у галузі ЖКГ на всіх етапах контрольного процесу.

12. Впровадження засобів сучасної обчислювальної техніки у процес контролю виробничих витрат дає змогу значно скорочувати його трудомісткість та створює необхідні передумови щодо підвищення ефективності останнього на всіх етапах контрольної діяльності (підготовчому, процедурному, заключному). Класифікація відхилень витрат на виробництво на підприємствах ЖКГ сприяє більш широкому запровадженню комп’ютерних технологій у системі контролю та підвищують рівень управління підприємств галузі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?