Курсова робота «Сучасний стан страхового ринку України», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 09.11.2009 14:56 · від ольчик)) · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Сутність страхового ринку 4 2. Сучасний стан страхового ринку України 7 3. Сучасні тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України 19 Висновки 25 Список використаної літератури 27

Висновок

Із сказаного вище можна зробити висновки:

1.Можливість стрімкого розвитку страхового ринку обмежені такими чинниками:

- низький рівень доходів у суспільстві;

- недовіра до страховика, яка посилюється низьким рівнем платоспроможності страхових компаній;

- недосконалість не тільки власне страхового, а у цілому законодавства;

- неузгодженість страхового законодавства з Цивільним кодексом України тощо;

- відсутність державних преференцій на страховому ринку;

- відсутність надійних механізмів розвитку страхування життя, медичного та пенсійного страхування тощо;

- відсутність належної системи підготовки висококваліфікованих фахівців зі страхування і т. ін.

2.Розвиток страхового ринку України є нагальною потребою, зумовленою зростанням рівня невизначеності та ризиковості економічних, політичних, соціальних та екологічних процесів.

Незважаючи на позитивні зрушення, що відбулися в галузі страхування з початку її створення, існує багато проблем, що заважають її нормальному функціонуванню та розвитку. Серед головних можна виділити: відсутність кодексу про страхову діяльність; наявність великої кількості вимог та бар’єрів, що обмежують конкуренцію на ринку; низький рівень капіталізації підприємств; недостатній розвиток брокерських послуг на ринку; низька довіра суспільства до страхових компаній. Деякі з найважливіших пропозицій подолання труднощів у галузі є такими: впорядкувати страхове законодавство; досягнення оптимальної структури між різними формами страхування; залучення коштів страхових фондів на потреби інвестиційних вкладень; створення об'єднань страховиків із метою зміцнення їх фінансового становища; підвищити рівень капіталізації підприємств; запровадити реальні заходи, які б знизили можливості для корупції та бюрократичних перепон; розробити ефективні механізми захисту інтересів страхувальників. Важливим заходом розвитку страхового бізнесу є вироблення та застосування стратегії його розвитку.

Український сектор страхування є досить нерозвинутим та на шляху свого розвитку має певні проблеми. Ця ситуація викликає занепокоєння, якщо врахувати надзвичайну важливість державного нагляду та регулювання на перших етапах розвитку та існуючі на сьогодні можливості для шахрайства та кримінальної діяльності.

Однією з необхідних передумов розвитку страхового ринку України є відновлення довіри до страхової галузі.

Основними формами страхування в Україні є добровільне й обов’язкове. Але домінуючим є добровільне страхування, зокрема, страхування майна.

В залежності від об’єктів страхування виділяють: майнове, особисте страхування, страхування відповідальності.

Страховий ринок України знаходиться в стадії розвитку, існує багато причин, що уповільнюють його формування, серед них відсутність чіткої цілеспрямованої державної політики стосовно розвитку страхування. Завдання державних органів у цьому зв’язку виявити усі фактори, які стимулюють розвиток страхового ринку, реалізувати їхній потенціал та послабти вплив факторів, що гальмують цей процес.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?