Дипломна робота «Управління рекламною діяльністю підприємства на основі суб’єкта ЗЕД», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 08.11.2009 14:53 · від mantik · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи організації роботи менеджера зед 1.1. Сутність реклами в ринковій економіці 1.2. Методи раціонального управління рекламною діяльністю підприємства на основі суб’єкта ЗЕД 1.3. Методика та інформаційна база дослідження Висновки до розділу 1 Розділ 2. Аналіз рекламної діяльності тов «бізон імпорт» на зовнішніх ринках 2.1. Характеристика об’єкта дослідження 2.2. Аналіз функціонування відділу реклами й маркетингу 2.3. Здійснення рекламних заходів проведених в організації Висновки до розділу 2 Розділ 3. Удосконалення організації роботи менеджера зед на тов «бізон імпорт» 3.1. Заходи щодо впровадження зовнішньої реклами 3.2. Економічне обґрунтування запропонованих заходів 3.3. Шляхи підвищення ефективності управління рекламною діяльністю підприємства ТОВ «Бізон Імпорт») Висновки до розділу 3 Висновки Перелік використаних джерел Додатки

Висновок

1. На сьогоднішній день рекламна діяльність становить однин із найпотужніших напрямків економічної діяльності. Вона об'єднує сотні тисяч рекламних агенцій, для яких рекламна діяльність є основною роботою. На сучасному етапі рекламна діяльність торгівельного підприємства здійснюється в умовах жорсткої конкурентної боротьби, спостерігається певна відсутність стратегічної орієнтації цієї діяльності, нераціональність витрат на її здійснення, необґрунтованість вибору звернення.

2. Планування рекламної діяльності пов'язане з усіма розділами бізнес - плану, що допомагає чітко визначити місце реклами в комплексі маркетингових комунікацій, виходячи з конкретної цінової і товарної політики та діяльності з організації продажу товарів. Отже, для визначення ефективності рекламної діяльності, необхідно регулярно здійснювати моніторинг загального рівня лояльності покупців. Мине небагато часу і ми побачимо, що в Україні буде відбуватися те, що відбувається зараз на ринку Західної Європи.

В найближчий час, не будуть виділятися різні елементи маркетингових комунікацій, вони будуть виступати, як єдиний комплекс, який працюватиме, як на етапі до виробничої підготовки, так і на етапі виробництва та післяпродажного обслуговування і просування продукції.

3. Теоретичною і методичною основою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти щодо регулювання діяльності підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з проблем управління експортними операціями підприємства, дані ООН, СОТ, ЄБРР, Євростату, матеріали статистичних щорічників та бюлетенів Державного комітету статистики України (переважно за 2003-2008 роки), Державного комітету інтелектуальної власності України, інформація електронних ресурсів, матеріали науково-практичних конференцій, інформаційні повідомлення Міністерства економіки України та Міністерства промислової політики України, а також аналітичні розробки автора.

4. ТОВ «Бізон Імпорт» працює на ринку України по продажу сільськогосподарської техніки та устаткування вже більше 5-ти років. Частка продукції в загальному обсязі виробництва міста на 2008 рік склала 4%. Спеціалізацією товариства є експорт продукції (42%), імпорт (41%). Станом на 2008 рік рентабельність виробництва склала 34%.

5. У сучасному часі підприємство ТОВ «Бізон Імпорт» активно розширяє географію експорта своєї продукції, а отже і географію рекламної діяльності. ТОВ «Бізон Імпорт» поставляє продукцію більш ніж в 50 країни світу. Серед країн-лідерів – Країни Балтії, Росія, Бєларусь та інші країни.

Загальний обсяг виробництва ТОВ «Бізон Імпорт» у 2008 році зменшився в порівнянні з 2004 роком на 10%, обсяги експорту туризму скоротилися на 12,2%. В процесі дослідження було виявлено необхідність в удосконаленні методів ціноутворення як важеля впливу на ринок і потенційних кліентів; було встановлено, що ціна є головним інструментом впливу на попит.

6. ЗЕД ТОВ «Бізон Імпорт» має значні резерви підвищення ефективності ЗЕД, до них можна віднести: технічний рівень виробництва та впровадження прогресивних технологічних процесів і нового устаткування; якісні характеристики продукції та розширення і модернізація номенклатури продукції; застосування світового досвіду в області сільськогосподарської техніки по використанню нового вигляду матеріалів, методів контролю і таке інш.; оновлення наявного парку устаткування в основному і допоміжному виробництвах.

7. Ситуації коли відсутній ризик в економіці майже не зустрічаються. Це стосується і зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Бізон Імпорт», якій характерні наступні: зміна курсів валют, зміна рівня цін на продукцію, зміна рівня цін на рекламні кампанії, поглиблення інвестиційної кризи, зростання темпів інфляції, обсяги фінансово-господарської діяльності; стиль керівництва й кваліфікація персоналу; професійна підготовка фахівців підприємства; загальний концептуальний підхід до діяльності в умовах зміни в нормативно-правової системи; розмаїтість видів діяльності підприємства; ступінь комп'ютеризації діяльності; надійність системи внутрішнього контролю; частота зміни керівництва й особисті характеристики керівників; число нестандартних для даної фірми операцій, ділове оточення, втрата долі ринку, зміна характеру податкової політики, збої в постачанні сировини та матеріалів, не досить ефективна маркетингова політика, недостатній контроль виконання наказів і розпоряджень, нестабiльна законодавча база; ризик законодавства по мiжнародним економiчним зв’язкам; нестабільна політична ситуацiя в Українi; відсутність дієвих механізмів розвитку сільськогосподарської галузі, як експортоорієнтованої; відсутність ефективної державної підтримки вітчизняного товаровиробника, зниження рівня життя населення, зміна купівельних переваг, зниження платоспроможного попиту на продукцію, труднощі з підбором кваліфікованого персоналу, відношення місцевої влади.

8. Для удосконалення рекламної системи продукції на ТОВ «Бізон Імпорт» необхідно: розробити стратегію просування товару на зовнішній ринок; проаналізувати ситуацію з продажу товару на зовнішньому ринку; дослідити ситуацію з необхідності товару на зовнішньому ринку; розробити план роботи маркетингової служби з обов’язковими етапами: стратегія реклами; розробка нових методів роботи зі споживачами; визначення конкурентів, дослідження їх позитивних та негативних сторін роботи; розробка пропозиції з поліпшення якості виробляємої продукції.

9. Використавши метод динамічних рядів, можна зробити прогноз, що рекламні кампанії будуть збільшуватися за рахунок збільшення експортних операцій від року до року.

Як і раніше експорт буде направлений головним чином в країни Балтії, слід також зауважити, що експорт у країни колишнього СРСР збільшиться, зокрема треба виділити Росію, Білорусію.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?