Курсова робота «Фінансове планування на підприємстві», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 08.11.2009 14:06 · від уауа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Місце, роль та значення фінансового планування в ринковій економіці 4 1.1. Сутність внутрішньофірмового планування і прогнозування 4 1.2. Принципи і методи фінансового планування 7 1.3. Особливості фінансового планування в сучасних умовах господарювання 11 Розділ 2. Організація фінансового планування господарюючого суб`єкта 14 2.1. Фінансово-економічна характеристика виробничого об'єднання “Електроконтакт” 14 2.2. Зміст і порядок складання фінансового плану підприємства 16 2.3. Зміст і значення оперативного фінансового плану 23 Розділ 3. Удосконалення фінансового планування в сучасних умовах господарювання 29 3.1. Контроль за виконанням фінансового плану та оцінка збалансованості планових фінансових показників на ВО“ Електроконтакт” 29 3.2. Удосконалення фінансового планування за допомогою бюджетування 35 Висновки 39 Список літератури 41 Додатки 42

Висновок

Результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків:

1. Планування є процесом, при якому слід враховувати специфіку економічних умов, що склалися в нашій країні. Досвід, перейнятий у західних підприємств по складанню бізнес-планів виявляється неефективним в умовах переходу до ринкової економіки, а самі бізнес-плани не достатньо дієвими. Тому на основі зарубіжного і вітчизняного досвідів слід розробляти власну удосконалену систему планування діяльності підприємств, роблячи акцент на фінансовому плануванні. У зв’язку з цим, у роботі зроблено висновок щодо необхідності удосконалення фінансового планування на підприємствах.

2. На основі узагальнення та аналізу існуючих вітчизняних і зарубіжних точок зору дано визначення терміну “фінансове планування” як документ, що відображає обсяг надходжень коштів і їх спрямування у плановому періоді з метою забезпечення потреб поточної діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань перед державою, банками, постачальниками та іншими кредиторами.

У нашому випадку фінансове планування дозволило визначити обсяги фінансових ресурсів підприємства за джерелами формування та напрямками їх цільового використання згідно з розглянутими показниками підприємства у періодах, що передують плановому та у плановому періоді.

3. Проведення фінансового планування допомагає значно підвищити ефективність фінансово – господарської діяльності підприємства за допомогою вирішення таких основних завдань:

—забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для його нормальної господарської діяльності, включаючи розширене відтворення основних засобів підприємства, формування обігових коштів, матеріальне стимулювання, забезпечення соціальних потреб працівників;

—виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та спрямування їх на підвищення ефективності виробництва;

—забезпечення раціональних та взаємовигідних економічних відносин підприємства з іншими підприємствами-постачальниками матеріальних ресурсів, бюджетом та банками:

— здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю підприємства та за утворенням й використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

4. Використання фінансового планування створює для суб'єктів господарювання такі важливі переваги:

- забезпечує підготовку до використання майбутніх сприятливих для підприємства умов;

- попереджує про можливі проблеми;

-стимулює управлінський персонал до реалізації своїх рішень в подальшій діяльності;

-поліпшує координацію дій управлінського персоналу підприємства;

-сприяє раціональному використанню ресурсів на підприємстві.

5. Проаналізувавши стан фінансового планування на сучасних українських підприємствах виявлені такі проблеми:

— нереальність фінансових планів;

— оперативність складання планів;

— реалізація планів;

— комплексність.

Всі ці вищеперераховані проблеми можна подолати використовуючи на підприємстві новий підхід – використання новітніх комп’ютерних технологій, зокрема програмного забезпечення для автоматизації процесу планування.

6. В результаті порівняльного аналізу існуючого програмного забезпечення для автоматизації процесу фінансового планування виявлено, що для досліджуваного в цій роботі підприємства найкраще підходить програмний продукт Fplan, що дозволить значно підвищити ефективність процесу фінансового планування, спростити розрахунки фінансових планів, зробити фінансовий план більш наглядним і зрозумілим.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?