Курсова робота «Кримінально-процесуальне право України: загальна характеристика», 2007 рік

З предмету Право · додано 06.11.2009 18:57 · від Назар · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Глава 1. Система чинного кримінально-процесуального законодавства України 4 1.1. Роль Конституції України в регулюванні кримінально-процесуальної діяльності 9 1.2. Міжнародно-правові акти в сфері кримінального судочинства: загальна характеристика 11 1.3. Кодифікація кримінально-процесуального законодавства України Структура і зміст чинного Кримінально-процесуального кодексу України 16 Глава 2. Чинність кримінально-процесуального законодавства в часі, просторі та щодо осіб 21 Глава 3. Застосування аналогії у кримінально-процесуальному праві 27 Глава 4. Перспективи розвитку кримінально-процесуального законодавства України 29 Висновки 38 Список використаної літератури 39

Висновок

Кримінальний процес – це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді і суду по розкриття злочинів, викриттю й покаранню винних та недопущенню покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності.

Кримінально-процесуальна діяльність за своїм змістом являє собою систему передбачених законом процесуальний дій і рішень органів досудового слідства, прокурора, судді, суду та інших суб‘єктів кримінального процесу.

Особлива цінність Конституції для кримінального процесу полягає в тому, що відповідно до ст. 8 її норми є нормами прямої дії. З набуттям Україною незалежності й у зв'язку з цим переорієнтацією в політичній, су-спільній і соціальній сферах до окремих норм Кримінально-процесуального кодексу внесено зміни ідеологічного порядку, а також зміни, викликані конкретними проблемами дізнання, слідства та судового розгляду справ.

Аналіз міжнародно-правових актів дозволяє зробити висновок, що в діяльності ООН та інших, за останні роки намітилася тенденція переходу від розроблення принципів і стандартів захисту учасників кримінального судочинства, які мають загальний характер, до розроблення конкретних заходів забезпечення безпеки і механізмів їх реалізації на практиці.

Процес кодифікації кримінально-процесуального законодавства передбачає усунення суперечностей, недоліків чи неузгодженостей кримінально-процесуальних норм, прогалин і колізій у правових актах, що регулюють кримінально-процесуальні відносини за допомогою кодифікації досягається поліпшення структури кримінально-процесуального законодавства, забезпечується його системність та узгодженість

Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб в КПК регулюється, в основному, статтею 3. Там даються основні положення та поняття щодо норм кримінально-процесуального законодавства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?