Курсова робота «Аналіз прибутку підприємства та напрями його використання», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.11.2009 16:07 · від Юрчик · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4-5 ст. 1.Теоретичні аспекти формування та розподілу прибутку 1.1. Формування прибутку підприємства 6-9 ст. 1.2. Розподіл і використання прибутку 10-11 ст. 2.Методика аналізу прибутку піприємства 2.1. Прибуток, як об’єкт фінансово-економічного аналізу 12-13 ст. 2.2. Факторний аналіз балансового прибутку підприємства 14-16 ст. 2.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) 17-20 ст. 2.4. Граничний аналіз та оптимізація прибутку 21-23 ст. 2.5. Аналіз використання прибутку підприємства 24-25 ст. 3.Аналіз прибутку ВАТ “ЕМЗ “Металіст” за 2006 рік 27-28 ст. 3.1. Аналіз балансового прибутку 29 ст. 3.2. Аналіз прибутку від реалізації 30 ст. 3.3. Аналіз розподілу прибутку 31 ст. Висновки 32-33 ст. Список літератури 34-35 ст. Додатки 36-41ст.

Висновок

У даній курсовій роботі, було розглянуто методику аналізу прибутку підприємства, а також його використання та розподіл. В даній курсовій роботі було також здійснено аналіз прибутку ВАТ “ЕМЗ “Металіст.

З розвитком ринкових відносин з’являються нові фактори формування прибутку, які потребують врахування підчас проведення фінансового аналізу. Характерною негативною рисою сучасного становища підприємств є зростання їх дебіторської та кредиторської заборгованості. Дисбаланс між дебіторською та кредиторською заборгованістю перетворюється на важливий фактор формування прибутку. Враховуючи те, що частина підприємств України працює зі збитками, вимагає розгляду питання ефективності залучення банківських кредитів, виходячи з мінімуму збитків. Встановлено, що найбільший ефект від використання залучених коштів досягається на підприємствах, де є високою частка умовно постійних витрат.

Про аналізувавши основні показники, що характеризують прибуток, ми зробили наступні висновки: обсяг реалізації дорівнює 3886,6 тис. грн. З них собівартість складає 3094,5 тис. грн. і прибуток від реалізації 765,1 тис. грн. Балансовий прибуток з урахуванням результату позареалізаційних операцій дорівнює 766 тис. грн. 386,6 тис. грн. з цієї суми спрямовано в бюджет у виді податку на прибуток, а засоби, що залишилися, у розмірі 379,4 тис. грн. являють собою прибуток, що залишилася в розпорядженні підприємства.

Цей прибуток і прибуток, нерозподілений з минулих періодів направляється на:

• Платежі в бюджет – 398,7 тис. грн.

• Розвиток виробництва – 46,1 тис. грн.

• Соціальний розвиток – 107,3 тис. грн.

• Матеріальне заохочення – 422,8 тис. грн.

• Інші цілі – 51,4 тис. грн.

Основна причина такого становища - невиконання підприємством планового обсягу прибутку, в результаті чого при запланованій сумі прибутку до розподілу 8083 тис. грн. підприємство могло використати лише 4952 тис. грн., що становить 61,2%.

Далі слід проаналізувати, як складалися у підприємства взаємовідносини з державним бюджетом за платежами з прибутку, маючи на увазі, що основна питома вага у цих платежах припадає на податок з прибутку (як правило, це 95-98%, а на інші податки, які сплачуються за рахунок прибутку, припадає невелика частина платежів). Тому доцільно проаналізувати формування величини прибутку як об'єкта оподаткування (що, як відомо, не ідентична балансовому прибутку підприємства).

Чинні методики аналізу прибутку не достатньою мірою враховують вплив фактора часу. Як правило, це здійснюється за допомогою дисконтування витрат та прибутку, тобто приведення різночасових витрат до одного моменту часу. Необхідність такого підходу диктується тим, що капітал - це зростаюча за часом вартість.

У сучасній економіці вплив фактора часу на фінансові результати діяльності стає більш різнобічним. Його вплив відображається також через встановлені законами часові інтервали розрахунку прибутку та сплати з нього податків, термін реалізації продукції та віднесення витрат виробництва на собівартість продукції. Таким чином, не фактор часу сам по собі впливає на фінансові результати діяльності підприємств, а різні фактори виробничої та фінансової діяльності, які виявляють себе з перебігом часу. За інших рівних умов у випадку менших встановлених інтервалів часу розрахунків прибутку підприємство сплачує більшу суму податку на прибуток і навпаки. Це пов’язано з тим, що чинне законодавство здебільшого не дозволяє спрямовувати прибуток поточного року на покриття збитків минулого періоду. Складається парадоксальна ситуація, яка полягає в тому, що фактично за чинним законодавством оподаткуванню підлягає не тільки прибуток, а й збитки.

Необхідно внести зміни до закону про оподаткування прибутку в частині збільшення періоду нарахування оподаткованого прибутку.

У сучасній економіці аналіз фінансового стану підприємств стає важливою складовою частиною роботи щодо забезпечення фінансової стійкості підприємства та оцінки ділових партнерів. На його засадах інвестори приймають рішення щодо формування портфеля цінних паперів, а кредитори визначають пріоритети щодо позик, які видають.

Ринкові відносини в Україні проходять стадію становлення, тому вітчизняна наука і практика не набули достатнього досвіду аналізу фінансового стану підприємства, адекватного новій системі господарювання.

Методичну основу запровадженого аналізу здебільшого становлять розробки зарубіжних вчених, які пройшли апробацію в системі розвинутих ринкових відносин країн Заходу. Незважаючи на високий рівень опрацювання, вони не дозволяють одержати реальної оцінки фінансового стану підприємства, оскільки не відображають специфіку ринкових відносин в нашій країні, порядок формування витрат та виробничо-фінансових результатів.

Такі оцінки можна розглядати, як перспективні, тому, що умови простого відтворення на працюючих підприємствах є реальними.

У процесі економічного аналізу поряд з вивченням різних сторін фінансової діяльності та стану підприємства необхідно оцінювати стадію його життєвого циклу - регресу, застою, розвитку.

З урахуванням особливостей процесів відтворення необхідно розробити критерії визначення, на якій стадії розвитку знаходиться підприємство.

Реалізація вищевикладеного буде сприяти підвищенню ефективності господарювання як на рівні підприємства, на мікроекономічному рівні, так і на рівні господарського комплексу країни в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення