Курсова робота «Економічні ігри та методика їх використаня в навчальному процесі», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 08.11.2009 15:54 · від Юрчик · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Економічні ігри: суть і переваги використання на уроках з «основ економічних знань» 6 1.1. Економічні ігри і їх суть 6 1.2. Навчальні економічні ігри та їх класифікація 8 Розділ іі. Дидактичні ігри 15 2.1. Використання дидактичних ігор на уроках з економі 15 2.2. Етапи проведення економічної гри. 19 Розділ ііі. Ефективність ігрових форм навчання в процесі викладання дисципліни 27 3.1. Ефективність навчання. 27 3.2. Ігрові форми навчання і їх ефективність. 30 3.3. Різноманітність форм проведеня економічних ігор 33 Висновки 46 Список використаної літератури 49 Додатки 50

Висновок

Дослідивши дану тему можна зробити наступі висновки:

Економічні ігри, як видно з вищесказаного посідають одне з провідних місць в активному навчанні. Це вчені зрозуміли вже досить давно і вже на початку ХХ століття почали їх використовувати на практиці, спочатку в економічній сфері, а потім і в інших.

Ігри можна класифікувати за такими ознаками:

За цільовими орієнтаціями ігрові технології поділяються на: дидактичні, виховні, розвивальні, соціалізуючі.

За характером педагогічного процесу: навчальні, тренінгові, контролюючі, узагальнюючі, пізнавальні, виховні, розвивальні репродуктивні, продуктивні, творчі, комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні.

За ігровою методикою: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, драматизації.

Ігрові технології сприяють засвоєнню загальних умінь і навичок, розвитку системи розумових дій, системи естетично-моральних якостей, системи дійово-практичної сфери і самокеруючих механізмів.

В процесі проведення гри важливе місце посідає викладач, котрий «дерегує» процесом. Хороший викладач повинен бути на задньому плані, тобто лише спрямовувати учасників гри, і дати їм можливість самостійно знайти рішення поставленого завдання. Він має втручатись лише тоді коли група зайшла в глухий кут і не може з нього вийти, це необхідно для успішного розв’язання завдань і досягнення поставленої мети.

Ігрове моделювання може бути використано для початкового навчання принципам конкуренції та підприємництва, кооперації, реклами, торгівлі тощо. У вузах його можна застосувати для розробки системи наскрізних виробничих ситуацій з найважливіших розділів курсу; вдосконалення форм самостійної праці студентів; поліпшення якості та стилю підручників і навчальних посібників; підготовки викладачів з активних методів навчання та планування великих витрат часу викладачів на підготовку до занять. Тільки така підготовка питання забезпечує виконання завдань підвищення якості підготовки економічної молоді.

Більшість ігор мають риси вільної розвивальної діяльності, що має активний творчий характер, сприяє розвитку почуттів і позитивних емоцій.

З опрацьованого матеріалу можна зробити наступні узагальнення:

- існує велика кількість різних ігор: стимуляційні, управлінські, ігри-вікторини;

- всі ігри спрямовані формувати різні вміння та навички діяльності кожного учасника гри в певних ситуаціях котрі симулюються. Наприклад стимуляційна гри полягає у відтворенні тими, хто навчається, складних ситуацій, які колись для когось були проблемою, причому хід рішень, вироблених учнями, порівнюється з фактичними рішеннями. А заняття, які проводяться методом навчальної вікторини, можуть охоплювати зміст як теоретичних, так й практичних питань. Головною їхньою метою є повторення і закріплення вивчених теоретичних матеріалів з теми, формування пізнавального інтересу до вивчення предмета, розвиток умінь швидко реагувати в екстремальних обставинах, працювати в команді тощо;

- ще однією особливістю є навчання працювати в колективі та вміти висловлювати свою думку, користуватися знаннями;

Треба відзначити, що в сучасній середній і вищій школі ігрова діяльність використовується:

- в якості самостійної технології для засвоєння теми, розділу, поняття;

- як елемент іншої технології;

- в якості уроку або його окремих частин (вступ, пояснення, закріплення, вправи, контролю).

У нашому досвіді широко використовуються ділові ігри для розв'язання комплексних задач засвоєння нового, закріплення матеріалів, розвитку творчих здібностей, формування загально-навчальних умінь. Ділові ігри дають можливість студентам зрозуміти навчальний матеріал з різних позицій.

Імітаційні (імітуються події, конкретну діяльність студентів, викладачів, учнів, вчителів). Сценарій імітаційної гри, крім сюжету подій, містить інші структури і призначення імітованих процесів та об'єктів.

Операційні ігри допомагають відпрацьовувати конкретні специфічні операції. Наприклад, розв'язання педагогічних задач, проведення зборів тощо.

Рольові ігри сприяють відпрацюванню тактики поведінки, дій, виконання функцій та обов'язків конкретної особистості. Для проведення гри з використанням ролі розробляється модель ситуації, розподіляються ролі.

Діловий театр передбачає написання сценарію, де описується конкретна ситуація, функції та обов'язки дійових осіб, їх задачі.

Психограма і соціограма близькі до «ділового театру», але спрямовані на формування перцептивних умінь майбутніх педагогів (уміння відчувати стан іншої людини, уміння встановити контакт).

Ділові ігри, забезпечуючи максимальне емоційне і практичне залучення до конкретної ігрової ситуації, створюють принципово нові можливості у навчанні, дозволяючи радикально скоротити час накопичення власного соціального досвіду, перетворюють загальні знання на особистісно значущі, сприяють розвитку організаторських навичок у спеціалістів. Недарма широке використання ділових ігор дозволяє зменшити визначений для вивчення деяких дисциплін час на 30-50 %. Але поряд з позитивними якостями ділові ігри мають ряд недоліків і обмежень, які необхідно враховувати при проведенні гри та оцінюванні її результатів. Учень не може приділити праці стільки часу, скільки необхідно, він змушений пристосовуватись до ритму гри. Учень надто збуджується, часто виходить на межу емоційної витривалості. Коли учень не повірить у реальність «запропонованих обставин» (термін К.С. Станіславського), всі зусилля викладача будуть змарновані, а гра перетвориться на звичайнісінький семінар. Надзвичайна трудомісткість гри: її підготовка забирає до 10 тис. годин праці викладача.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?