Дипломна робота «Управління конкурентоспроможністю організації ДП «Імідж холдинг», АК «Імідж Холдинг АпС» (ЛГЗ "Хортиця") у ЗЕД», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 05.11.2009 14:01 · від wild cat · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретико- методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства 8 1.1. Сутність міжнародної конкурентоспроможності підприємства 8 1.2. Системи управління конкурентоспроможністю підприємства 20 1.3. Методика та інформаційна база дослідження 30 Висновки до розділу 1 40 Розділ 2. Комплексна оцінка управління конкурентоспроможністю організації дп «імідж холдинг», ак «імідж холдинг» апс 41 2.1. Загальна характеристика ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС 41 2.2. Аналіз конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС 49 2.3. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС 57 Висновки до розділу 2 61 Розділ 3. Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю дп «імідж холдинг», ак «імідж холдинг» апс 62 3.1. Розробка ОЕМ управління конкурентоспроможністю ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС 62 3.2. Прогнозування рівня конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 75 3.3. Підготовка та прийняття управлінських рішень із урахуванням методів оцінки й аналізу конкурентоспроможності підприємства 82 Висновки до розділу 3 89 Висновки 90 Перелік використаних джерел 92 Додаток а

Висновок

1. Під управлінням міжнародною конкурентоспроможністю підприємства розуміють сукупність важелів і способів впливу на сфери створення і реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі і відповідальність суб’єктів господарювання, що реалізуються за допомогою управлінських рішень.

2. Аналіз методів кількісної оцінки КС підприємства й особливостей їхнього застосування дозволив установити факт того, що на даний момент не існує загальних методичних підходів до об'єднання всіх показників КС в один інтегральний кількісний показник, що в остаточному підсумку створює проблеми при оцінці конкурентоспроможності.

3. В результаті оцінки конкурентного середовища було з’ясовано, що основними конкурентами ДП «Імідж холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС» на світових ринках є: Diageo plc (бренд), Sojuzplodimport (SPI Spirits) (бренд ), Nemiroff Ukranian Vodka Company (бренд ), Vin & Sprit (бренд ), Soyuz-Victan (бренд ), Russian Alcohol Group бренд (Green Mark), CEDC (бренд ), Veda JSC (бренд ), Russian Wine & Vodka Co Ltd (бренд).

4. Аналіз показників економічної ефективності ЗЕД свідчить, що експорт продукції ДП «Імідж Холдинг»АК «Імідж Холдинг АпС» є економічно доцільним, так як розраховані коефіцієнти ефективності експорту Ке > 1. Так, за період з 2004 по 2008 рік показник абсолютного ефекту від експорту за цей період зріс на 31,9%, але спостерігається незначне зменшення коефіцієнту ефективності експорту, з 1,4 у 2004 р. до 1,29 у 2008р., що пов’язано зі збільшенням витрат на експорт.

5. Для дослідження стратегічного становища організації був проведений SWOT аналіз ДП «Імідж холдинг». Такий аналіз підкреслив, що стратегія компанії якнайкраще поєднує внутрішні можливості (її сильні і слабкі сторони) та зовнішню ситуацію, яка частково відображена в можливостях і загрозах.

6. В результаті проведення аналізу КС організації ДП «Імідж Холдинг» на основі факторів «ступінь задоволення ринкових потреб конкурентоспроможною продукцією» методом радару були розраховані інтегральні коефіцієнти конкурентоспроможності. Так, інтегральний показник КС (за 2008 рік) ДП «Імідж Холдинг» склав 0,728, інших організацій лідерів та. Згідно з градацією І.Ансоффа ДП «Імідж Холдинг» має високий показник КС та займає лідируючу позицію серед своїх конкурентів.

7.Проведено прогнозування рівня конкурентоспроможності ЗЕД підприємства на основі показників економічної ефективності ДП «Імідж Холдинг» на 2009-2010 роки та встановлено: ефективність експорту за період 2009-2010рр. Ке > 1, отже експорт товару економічно доцільний. Враховуючи, що за прогнозований період на підприємстві спостерігається тенденція зниження даного коефіцієнту з 1,29(2008р.) до 1,26 (2010*р.), для зростання ефективності експорту підприємству треба розробляти заходи по зниженню витрат на експорт.

8. Розроблений ОЕМ управління КС підприємства ДП «Імідж Холдинг» може бути ефективно діючим, якщо він ураховує й забезпечує: оптимальне сполучення централізованої й децентралізованої ініціативи; єдність цілей і дій усього підприємства й окремих його ланок; систему мотивації, що створює зацікавленість всіх виконавців у підвищенні конкурентноздатності підприємства; використання сучасних технологічної й технічної баз управління, що дозволяють із мінімальними ресурсами в реальному режимі часу вирішити питання забезпечення КС підприємства.

9. Для більш поглибленого аналізу оцінки КС підприємства запропоновано розглянути на основі методики експертної оцінки такі показники як потенційні можливості та результати господарської діяльності підприємства. За результатами експертної оцінки розраховані інтегральні показники КС, які становлять: ДП «Імідж Холдинг» - K=1,004, в той час ДП УГК «Nemiroff»- К=0,846 та ТОВ «Союз - Віктан»-К=0,826.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?