Курсова робота «Оцінка фінансового стану підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 05.11.2009 11:07 · від уауа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 5 1.1. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу 5 1.2. Прийоми аналізу фінансового стану підприємства 6 1.3. Деталізований аналіз фінансового стану і показники фінансово-господарської діяльності підприємства 8 2. Аналіз фінансового стану ВАТ „Майстер” 24 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 24 2.2. Аналіз показників фінансового стану підприємства 26 3. Напрямки удосконалення фінансового стану ВАТ „Майстер” 40 Висновки 46 Список використаних джерел 49 Додатки 50

Висновок

Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, можна визначити на базі публічної офіційної звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Даючи оцінку фінансовому стану підприємства, можна визначити його, як добрий. Збільшилась вартість готової продукції у цінах поточного року, вартість реалізованої продукції (без ПДВ), збільшилась середньорічна вартість оборотних засобів та чистий прибуток, однак зниження рентабельності продукції, валового прибутку свідчить про не досить ефективне збільшення обсягу вироблених товарів чи послуг, в основном за рахунок збільшення їх собівартості для себе. Негативним явищем є зменшення грошових коштів та їх еквівалентів, збільшення дебіторської заборгованості перед підприємством. Поясненням цьому є те, що підприємство для збільшення своєї репутації надає покупцям своїх послуг можливість пізніше розрахуватися за них. Відмічене зростання необоротних активів, особливо, основних коштів, потрібно оцінювати позитивно, тому що воно призводе до підвищення виробничого потенціалу підприємства. Зменшення частки оборотних активів при збільшені виторгу від реалізації товарів, робіт чи послуг, слід розглядати, як позитивне явище – збільшується оборотність оборотних активів підприємства.

Оцінюючи структуру власних і залучених коштів, можна сказати, що підприємство досягло тут хороших результатів. Збільшення частки власного капіталу і зменшення поточних зобов’язань, збільшує незалежність підприємства. Однак аналізуючи суму кредиторської заборгованості, відзначимо, що сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги збільшилася тільки на 2888,96 тис. грн., в той же час дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилась на 16167,7 тис. грн., що свідчить про те, що підприємство досить активно кредитує покупців і менше користується товарним кредитом постачальників.

Аналізуючи поточні зобов’язання можна сказати слідуюче: підприємство збільшило свою заборгованість з постачальниками, але при цьому зменшило інші поточні зобов’язання і поточну заборгованість з бюджетом. Зменшення поточних зобов’язань позитивно впливає на стан підприємства, збільшуючи його ліквідність.

Про управління активами підприємства можна сказати слідуюче: позитивним є збільшення коефіцієнта оборотності запасів і зменшення коефіцієнта закріплення запасів. Тривалість обороту кредиторської заборгованості збільшилась на 3,73 дні із-за зменшення суми закупівель на рік і збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. При порівнянні тривалості оборотів кредиторської і дебіторської заборгованості вона збільшилась на 1,12 рази у зв’язку з відсутністю обороту дебіторської заборгованості в базисному періоді.

Негативним явищем є зменшення показників платоспроможності підприємства, однак те, що збільшилась фінансова стійкість підприємства є досить позитивним.

Ефект від збільшення рентабельності внесених затрат дещо знижується із-за зниження прибутку на власний капітал підприємства, рентабельності сумарного капіталу, та маржі прибутку.

З моєї точки зору підприємству необхідно збільшувати продуктивність праці, зменшувати собівартість своїх послуг, ефективніше використовувати свої запаси, не допускати значного збільшення дебіторської заборгованості, а краще забезпечити кращу оплату за надані ним послуги, хоча кредитування покупців є перспективним, якщо це надійні покупці.

Перспективним є розширення надаваних послуг і звернення уваги на розробку (переробку) опалювальних систем, так як вони значно застаріли в нашому місті і загалом по Україні і є попит на даний вид послуг. Потрібно покращувати кваліфікацію своїх робітників, розробити систему заохочень за дострокове завершення наданого їм обсягу робіт. Перехід на нові технології будівництва і реклама себе в засобах МАС-МЕДІА.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?