Реферат «Забезпечення якісної підготовки фахівців економічного профілю відповідно до вимог сучасної вищої освіти», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 04.11.2009 20:01 · від Назар · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Проектування високоефективної діяльності підготовки фахівців економіки 5 2. Принципи професійної орієнтованості дидактичної системи 7 3. Загальні принципи різних підходів проектування 8 4. Функціональна модель структури дидактичної системи 10 5. Навчально-методичне забезпечення 12 Висновки 14 Список використаної літератури 16

Висновок

Побудована професійно орієнтована дидактична система і модель її бази навчальних модулів мають властивість універсальності, тому що дозволяють використовувати різні параметри навчання без зміни самої моделі.

Запропонована методологія проектування дидактичної системи, бази навчальних модулів, інформаційного, навчально-методичного і програмного забезпечення навчання була застосована на базі трьох факультетів Полтавського університету споживчої кооперації України (фінансів і обліку, економіки та менеджменту і товарознавчо-комерційного) з дисципліни "Економічна історія" для студентів спеціальностей: 7.0501.03 - "Міжнародна економіка"; 7.0501.04 - "Фінанси"; 7.0501.06 - "Облік і аудит"; 7.0501.07 - "Економіка підприємства"; 7.0501.08 - "Маркетинг".

Експеримент підтвердив наше передбачення, що можливості для диференціації й індивідуалізації навчання у вищій школі має створити нове покоління навчальних програм, де максимально конкретизується рівень навчальних успіхів кожного студента і досягнення якого об'єктивно перевіряються викладачем за допомогою компактних методик.

Професійно орієнтована дидактична система підготовки фахівців економіки передбачала врахування як загальних закономірностей формування особистості, так і індивідуальних особливостей студента, розвитку індивідуальних здібностей, інтересів і схильностей.

У викладанні будь-якої навчальної дисципліни студент має ясно розуміти структуру навчального курсу, його теоретичне і практичне значення, складові частини. Для засвоєння структури навчальної дисципліни важливим є розуміння основних взаємозв'язків у ній. Наступність навчання залежить саме від оволодіння студентами структурою навчальної дисципліни і внутрішньою логікою спеціальності у цілому.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають насамперед у формулюванні вимог для виходу вищої школи на масове використання дидактичної системи. Детального вивчення потребують такі основні тенденції розвитку дидактичної системи: подальше удосконалення прогресивних і проектування нових професійно орієнтованих технологій навчання - масове запровадження в практику особистісно орієнтованої освіти; реалізація акмеологічного підходу до розробки сучасної дидактичної системи формування професіоналізму з орієнтацією на розкриття психологічних резервів і особистісного потенціалу фахівця, його здібностей компетентності, вмінь, особистісної свободи, стимулювання процесів постановки і досягнення мети (особистісного проекту); інтеграція університетської і професійної освіти, створення професійно орієнтованих технологій творчого стилю економічної діяльності, що дозволяє майбутньому економістові самому розв'язувати економічні проблеми і тим самим створювати потенційно більш високу можливість переносу знань і досвіду діяльності з навчальної ситуації в реальну.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?