Курсова робота «Громадянське суспільство», 2008 рік

З предмету Право · додано 04.11.2009 19:45 · від Назар · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Особливості становлення та формування концепції громадянського суспільства 5 Розділ 2. Зміст та характеристика громадянського суспільства 11 2.1. Поняття та зміст громадянського суспільства 11 2.2. Ідеї та принципи громадянського суспільства 13 2.3. Ознаки громадянського суспільства 13 2.4. Структура громадянського суспільства 14 Розділ 3. Співвідношення громадянського суспільства та правової держави 16 Розділ 4. Проблеми та шляхи розвитку громадянського суспільства в Україні 19 Висновки 26 Список використаної літератури 28

Висновок

Суспільство — найбільш загальне поняття, а правова держава і громадянське суспільство — форми його існування і розвитку. При цьому кожний з них є як відносно незалежним явищем.

Громадянське суспільство — це спільність вільних, рівноправних людей та їхніх об'єднань, яким держава забезпечує юридичні можливості бу-ти власником, а також брати активну участь у політичному житті.

Риси громадянського суспільства:

•захист приватного інтересу державою;

•свобода особистості;

•економічна самостійність і самодіяльність особистості.

Співвідношення держави та громадянського суспільства:

1)держава сприяє створенню громадянського суспільства і вбачає своїм призначенням служіння такому суспільству;

2)держава забезпечує рівні для всіх можливості у сферах життєдіяльності людей, базуючись на принципі соціальної справедливості;

3)держава чітко окреслює межі свого втручання у справи лю

дини та суспільства.

Реальне здійснення основних прав кожною людиною можливе лише у такому суспільстві, де ліквідовано її відчуження від засобів виробництва і результатів особистої праці, а також її відчуження від політичної, насамперед державної, влади. Таке суспільство може утворитися за умов, коли:

-по-перше, саме трудівники є власниками (чи то колективними, чи індивідуальними) засобів виробництва і результатів своєї праці;

-по-друге, такі трудівники-власники становлять більшість дорослого населення країни, дорослих громадян держави;

-по-третє, політична система суспільства (зокрема, порядок виборів до представницьких органів держави та органів місцевого самоврядування) забезпечує вільне і адекватне волевиявлення дорослих громадян;

-по-четверте, такому волевиявленню населення належить керівне, вирішальне значення в суспільному житті (через забезпечення панування за-конів держави, через їх найвищу юридичну силу);

-по-п'яте, безумовною змістовною межею волевиявлення більшості населення є основні права людини: непорушність, незаперечність, недоторканність цих прав має бути абсолютною. Основні права людини — це той універсальний кордон, який не може перетнути будь-яка більшість.

Серед існуючих умов і передумов успішного формування і функціонування правової держави потрібно назвати наявність в країні громадянського суспільства. “Ідея правової держави є ідея взаємокерування громадянського суспільства і держави, що передбачає руйнування монополії держави на владу з одночасною зміною співвідношення свободи держави і суспільства на користь останнього і окремої особи”.

У цей час українська дійсність характеризується невисоким рівнем політичної і парламентської культури, правовим нігілізмом, слабкістю демократичних традицій і навичок. Якщо і можна для України визнати концепцію правової держави, то, зрозуміло, з цілим рядом обмовок, враховуючи відношення українців до права як соціального інструмента, історичну прихильність до сильної держави, низьку “природну” правову активність та ініціативу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?