Курсова робота «Гарантії здійснення прав і свобод громадян України», 2008 рік

З предмету Право · додано 04.11.2009 13:56 · від Лина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ3 1.Загальна характеристика прав і свобод людини і громадянина 1.1. Система прав і свобод людини і громадянина5 1.2. Українська держава – гарант прав і свобод людини і громадянина9 2. Механізм реалізації прав і свобод людини і громадянина 2.1. Правовий статус особи як юридична гарантія прав і свобод громадянина 13 2.2. Роль державних органів як основних організаційних гарантій прав та свобод людини і громадянина 16 3. Відповідність нормативно-правових актів України міжнародним стандартам щодо гарантій прав і свобод людини і громадянина 22 Висновки 30 Список використаної літератури 32

Висновок

Дослідивши дану тему, автор дійшов наступних висновків.

Для здійснення класифікації прав і свобод людини і громадянина найбільше значення має критерії за змістом, тобто самостійними сферами життя та діяльності людини і громадянина, сферами суспільних відносин, які регулює законодавство. Цей критерій є основним із найбільш поширених при класифікації прав і свобод. Саме зазначена класифікація надає оптимальну суб’єктно–об’єктну характеристику системі прав і свобод людини та громадянина. То ж у ході курсової роботи, я зрозуміла, що притримуюсь думки В. Мриги, котрий виділяв соціально-економічні права, політичні права і демократичні свободи й особисті права та свободи громадян.

У понятті конституційного статусу велику роль грає громадянство. Розглянуті загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні не є вичерпними, але саме вони відображають зміст і характер конституційного регулювання у сфері взаємозв'язків між фізичною особою і державою, засвідчують гуманітарну спрямованість відповідного регулювання в цілому.

Реальне забезпечення прав і свобод людини та громадянина означає не тільки створення умов і засобів для їх реального здійснення. Реальність прав і свобод особи, реальність гарантій цих прав і свобод також полягає у недопущені будь-яких порушень та ущемлень прав і свобод особи. Тому одночасно із створенням сприятливих умов для повного здійснення прав і свобод людини та громадянина Українська держава передбачає й засоби для їх охорони, а у випадку необхідності – й для їх захисту. Охорона прав і свобод людини та громадянина, забезпечення законності, правопорядку є однією з основних функцій демократичної держави, яка здійснюється через діяльність цілісної системи правозабезпечувальних органів та організацій.

Усі реозглянуті гарантії взаємопов'язані та взаємозумовлені. Реальне забезпечення визнаних та проголошених Конституцією України прав і свобод людини та громадянина потребує здійснення всіх видів організаційно-правових гарантій, оскільки створити ефективно функціонуючу національну економіку, що має соціальну спрямованість, без проведення широкого комплексу організаційно-культурних та організаційно-ідеологічних гарантій неможливо. Система організаційно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина стане дієвою лише тоді, коли в суспільстві переможе новий погляд на людину, буде визначена дійсна, а не декларативна цінність людського життя, людської особистості. Без цих засад будь-які зміни в суспільстві та державі неможливі.

Безумовно в сучасних умовах Українська держава ще не стала повною мірою демократичною, соціальною та правовою державою, деякі норми Конституції та чинного законодавства залишаються декларативними. Однак для їх повної реалізації необхідно розвивати й удосконалювати механізм держави, правову базу, трансформувати характер відносин між державою, громадянським суспільством та людиною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?