Дипломна робота «Нормативно-договірна технологія», 2009 рік

З предмету Право · додано 03.11.2009 16:55 · від Вадим · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти нормативно-правових договорів 8 1.1Зміст поняття нормативно-правового договору крізь призму його співвідношення з суміжними поняттями 8 1.2. Юридична природа нормативно-правового договору як джерела права 14 1.2.1. Нормативно-правовий договір як джерело права та його місце в правовій системі. 14 1.2.2 Юридичні ознаки нормативно-правового договору 6 1.3. Окремі види нормативно-правових договорів та їх ознаки 17 Висновки першого розділу 31 Розділ 2. Юридична технологія як правовий інструмент нормотворення 35 2.1. Співвідношення юридичної техніки та технології у теорії держави і права 35 2.2. Технологія правотворення: загальна характеристика 46 Висновки другого розділу 59 Розділ 3. Нормативно-договірна технологія як різновид юридичної технології 64 3.1. Співідношення нормативно-договірної технології з технологією творення договорів та технологією творення нормативно-правових актів 64 3.2. Характеристика юридичної технології творення окремих видів нормативно-правових договорів 88 3.2.1. Юридична технологія міжнародних договорів 88 3.2.2. Юридична технологія творення колективних договорів 97 Висновки третього розділу 102 Загальні висновки 110 Список використаних джерел 114 Додатки Анотація

Висновок

1. Нормативно-правовий договір є самостійно існуючою, юридично оформленою угодою між двома і більше суб'єктами правотворчості, що включає загальнообов'язкові норми, породжує права та обов'язки для учасників регульованих договором відносин.

2. Найбільш поширеними видами нормативно-правових договорів є: 1) конституційні договори; 2) міжнародні договори; 3) адміністративні договори; 4) федеративні договори; 5) колективні договориВ юридичній літературі виділяють три підходи до співвідношення юридичної техніки та юридичної технології:1) юридична технологія є частиною юридичної техніки (перший підхід); 2) юридична технологія та юридична техніка окремі явища (другий підхід); 3) юридична техніка є складовою юридичної технології (третій підхід).

3. Різновидом юридичної технології є правотворча технологія. Під нею слід розуміти сукупність технічних та юридичних засобів, правил, а також способів, прийомів та процедур, які використовуються органами державної влади та їх посадовими особами в процесі прийняття, внесення змін та скасуванню нормативно-правових актів. Її складовими є: 1) правотворча техніка - сукупність технічних та юридичних засобів, правил, які використовуються органами державної влади та їх посадовими особами або всім народом в процесі прийняття, внесення змін та скасування нормативно-правових актів; 2) правотворчі процедури - сукупність способів, прийомів та послідовних дій, які використовуються органами державної влади та їх посадовими особами або всім народом в процесі прийняття, внесення змін та скасування нормативно-правових актів.

4. На правотворчу технологію нормативно-правових договорів впливає їх подвійна (договірна та нормативна) природа. Юридична технологія творення нормативно-правових договорів та нормативно-правових актів має спільні принципами та засобами формування змісту, а також ряд спільних реквізитів. Поряд з цим, до окремих видів нормативних договорів може застосовуватись поділ змістовних умов на істотні та додаткові, за аналогією з індивідуально-правовими договорами.

5. Видається актуальним застосовувати при написанні нормативно-правових договорів (зокрема, міжнародних та колективних), такі способи творення договорів, як: 1) використання різних варіантів зразків міжнародних та колективних договорів; 2) корегувати відповідно до специфіки предмету конкретного міжнародного чи колективного договору вже існуючих, схожих договорів; 3) розробка по всіх правилах правотворчої техніки договору (міжнародного чи колективного) і закріплення її в спеціальному акті.

6. До нормативно-правового договору може застосовуватись класифікація стадій прийняття індивідуально-правового договору. Зокрема, до таких стадій відносяться: 1) підготовка до укладення договорів; 2) оцінка підстав укладення договору; 3) оформлення договірних відносин.

7. Характерною рисою правотворчої процедури нормативно-правових договорів є високий рівень регламентованості в законодавстві (порівняно з індивідуально-правовими договорами) порядку укладення цього виду правових актів.

8. Правотворча технологія міжнародних договорів характеризується певною специфікою. Структурні особливості міжнародних договорів, полягають в тому, що: 1) за своєю структурою міжнародні договори складаються з заголовку, преамбули, основних статей і прикінцевих положень; 2) структурні одиниці тексту міжнародних договорів складаються з: частин, розділів, статей, частин в статтях, пунктів, абзаців; 3) особливістю правотворчої техніки міжнародних договорів є більш часте вживання у міжнародних договорах таких структурних елементів, як частини; 4) в міжнародних договорах, як правило, частини в статті позначаються цифрами, а пункти буквами;

9. Правотворча технологія колективних договорів має свої особливості:1) поділ на розділи та пункти, які позначаються цифрами; 2) використовуються абзаци, які дають зрозуміти, що дане речення за змістом пов'язане з попередніми; 3) широко використовуються додатки до колективних договорів (в них зазначаються різноманітні графіки, переліки, положення та інструкції тощо). Реквізитами колективних договорів є: назва документу (колективний договір), дата, номер, місце складання; строк на який укладено договір; текст; номер та дата реєстрації; підписи та печатки сторін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?